Jõgeva linnavalitsuses saab tutvuda riigigümnaasiumi hoone põhiprojektiga

Jõgeva linnavalitsuses on praegu läbivaatamisel Jõgeva riigigümnaasiumiks ehk Jõgevamaa Gümnaasiumiks renoveeritava Aia tänava koolihoone põhiprojekt, mille koostas firma  A.V.R Projekt. Projektiga saavad tutvuda kõik asjahuvilised.

Jõgeva abilinnapea Mihkel Kübara sõnul on projektiga praegu võimalik tutvuda linnavalitsuses. “Selleks tasuks huvitatutel linnavalitsuse kantseleiga aeg kokku leppida,” ütles ta.  Kübar rääkis ka, et Jõgeva linnavalitsus on eskiisprojekti ja põhiprojekti koostamise käigus teinud jooksvalt ettepanekuid ning tähelepanekuid, et head tingimused tagataks uues koolis nii õpetajatele kui õpilastele. “Selles töös on meid aidanud ka linna pedagoogid. Enamik ettepanekuid peaks olema ka arvesse võetud. Kuna hetkel vaatame projekti oma majas läbi, siis ei oska ma täna veel öelda, kas on mõni puudujääk põhiprojektis, millele osundame,” rääkis abilinnapea.

“Riigi Kinnisvara soovib praeguse seisuga alustada ehitushankega tänavu 19. märtsil  Kõik sõltub sellest, kui kiiresti osapooled oma kooskõlastused projektile annavad. Osapooli on selle kooli loomise puhul kolm, need on lisaks Riigi Kinnisvarale ka haridus- ja teadusministeerium ning Jõgeva linnavalitsus. Igaühel  võib olla mõningates nüanssides eriarvamusi, kuigi enamik on eelnevalt juba omavahel läbi räägitud,” kinnitas Kübar

Tema sõnul peab hoone olema renoveeritud hiljemalt 2013. aasta 1. septembriks, siis peaksid linna gümnasistid alustama uues õppehoones õpinguid. “Hetkel on teada ehitushanke väljakuulutamise soovitav kuupäev. Täpsemaid ehitusega seotud kuupäevi oskab öelda Riigi Kinnisvara, kes reaalselt ehitusega tegeleb,” ütles Kübar.

Abilinnapea märkis sedagi, et omavalitsus on haridus- ja teadusministeeriumiga  kooskõlastanud uue loodava kooli põhimääruse. “Märtsis on meil kohtumine ministeeriumiga, et täpsustada lähikuude tegevus,” ütles ta.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus