Jõgeva linnavalitsuse tellimusel koostati mõlema koolihoone kohta ehituslik ekspertiishinnang

Ekspertiisi peamised järeldused olid:

* Mõlema hoone üldine tehniline seisukord on rahuldav;

* Mõlemat koolihoonet on võimalik rekonstrueerida ja laiendada;

* Mõlema hoone konstruktsioonide püsivus on tagatud;

* Mõlema hoone tehnosüsteemid on kehvas seisukorras;

* Mõlema koolihoone rekonstrueerimise eeldatav keskmine ruutmeetri maksumus on sama. 

Linnavalitsuse hinnangud:

*Rohu 10 hoone peamiseks eeliseks on keskne asukoht hariduslinnakus ja ohutum liiklus sel suvel rekonstrueeritava Rohu tänava ääres. Lisaks on koolimaja kinnistu oluliselt suurem (24 166 ruutmeetrit), võimaldades juurdeehituste paremat planeerimist.

*Piiri 1 eelisteks on logistiliselt parem juurdepääs, eriti õpilastranspordile. Koolimaja on karkassehitis, mistõttu on kergem ümberehitusi teostada. Hoone on ka suurem (ligi 6000 ruutmeetrit), mistõttu on väiksem vajadus juurdeehituste järele.

Linnapea Aare Olgo: “Ekspertiisi kohta on olnud kriitikat, kuid see on tehtud vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele ning ekspertiisi teostanud firma on täiesti pädev ja üks edukamaid sellel alal Eestis. Ekspertiis on projekti juures kohustuslik ning neid nõudmisi see ekspertiis ka täidab.”

*Linnavalitsus korraldas linna veebilehel ja linnalehes rahvaküsitluse eesmärgiga anda kõigile huvitatutele võimalus oma arvamuse avaldamiseks. Võimalust kasutas kokku 214 inimest, neist 103 esitas oma täisnime.

*Oma arvamust põhjendas 125 vastajat.

*Lisaks linnavalitsuse poolt juba esitatud poolt- ja vastuargumentidele tõid vastajad Piiri 1 hoone puhul eelistena välja laia peatrepi, koridorid ning fuajee. Samuti märgiti ära, et klasside aknad ei asu lõuna poole, mistõttu kevad-suvine päike ei küta ruume nii kuumaks.

*Rohu 10 eelistena toodi peamiselt ilusat asukohta, avarat parki ja kinnistut, lasteaia lähedust ja kooli pikemaajalisi traditsioone. Korduvalt märgiti ära koolimaja suur ja väga hea akustikaga aula.

*Paljud vastajad põhjendasid oma valikut sellega, et nad on ise ühes või teises koolimajas õppinud.

*Koolimajavalikut põhjendanud vastajad jagunesid peaaegu võrdselt: 63 eelistas Piiri 1 hoonet, 62 aga Rohu 10 koolimaja. Kui arvestada ka oma valikut mitte põhjendanud vastajaid, langes vaekauss Rohu tänava koolimaja kasuks.

blog comments powered by Disqus