Jõgeva linnavalitsuse sotsiaalkomisjon sai võimaluse elektroonselt otsustada

 

Uuest põhimäärusest lähtudes on Jõgeva linnavalitsuse sotsiaalkomisjonil õigus võtta otsuseid vastu ka elektroonselt, koosolekut kokku kutsumata. Nii on võimalik ootamatult tekkinud kriitilisi probleeme operatiivsemalt lahendada.

Möödunud nädalal peetud istungil kehtestas Jõgeva linnavalitsus sotsiaalkomisjonile uue põhimääruse. “Eelmine teemakohane dokument pärines aastat 2005 ning kippus juba vananema. Muudatused puudutavad komisjoni moodustamise ja kokkukutsumise korda. Uuenduseks on võimalus langetada otsuseid vajadusel ka elektroonselt, ilma et komisjoni liikmed koosolekule tuleksid. Selline variant on ennekõike vajalik linnaelanikke puudutavate ootamatult tekkinud ja sealjuures kiiremaid lahendusi nõudvate probleemide puhul,” ütles Jõgeva linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Terje Kaldma.

“Sotsiaalkomisjon on linnavalitsuse alatine  komisjon, mille tööks on linna eelarvest sotsiaaltoetuste ja –teenuste saamiseks esitatud taotluste läbivaatamine, ” lisas ta.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus