Jõgeva Linnavalitsuse kommentaar

 

Mõistame nii pöördumise koostajate kui kõigi lapsevanemate üha kasvavat muret lasteaia Rohutirts hoone pärast. Hoone rekonstrueerimine on veninud kahetsusväärselt pikaajaliseks. Avalikus pöördumises kirjeldatud probleemi teravus – “lämbuv“ lasteaed —  on siiski  üle hinnatud.

Enne lasteaia rekonstrueerimist ei olnud hoones sundventilatsiooni, kuid niiskuse tase oli normi piirides tänu loomulikule ventilatsioonile ja ruumide sagedasele tuulutamisele. Hallitusseente massiline levik sai alguse sadevee sattumisest hoonesse ja tekkinud liigniiskusest. Tellisime detsembri keskel olukorra täpseks hindamiseks sihtasutuselt Eesti Mükoloogia Uuringutekeskus eksperthinnangu, mis andis soovituse töödelda pindu desinfitseeriva ainega ehk siis teha keemiline tõrje.

Tõrjet tehti ehitaja poolt aastavahetuse nädalatel. Tõrjeainena kasutati Saksamaal toodetud biotsiidilahust, millele on väljastatud ohutuskaart ja mille ohutust õige kasutamise korral kinnitas meile ka terviseamet.

Oleme täiesti nõus pöördumise koostajatega, et väga oluline on likvideerida hallitusseente vohamise põhjus ehk liigne niiskus. Ja seda on tehtud ja tehakse jätkuvalt. Hoonet köeti ja tuulutati, et saavutada vajalik niiskustase. Samuti töötasid hoones mitu kuud niiskuse aktiivseks eemaldamiseks niiskusimurid. Niiskust on eraldatud uutest katusekonstruktsioonidest (ventilaatorite abil läbi tuulutuskorstnate). Õhuniiskuse taset mõõdeti regulaarselt. Uute põrandate valamiseks kasutati liivbetooni ja seda just sellepärast, et selle veesisaldus on tunduvalt väiksem kui tavalisel betoonil.  

Siiski ei piisa ainult niiskuse eemaldamisest ja hea sisekliima loomisest, sest konkreetselt lasteaias Rohutirts avastatud mõned hallitusseene liigid on allergeenid ja kujutavad ohtu laste tervisele, kui need likvideerimata jätta. Seega on kindlasti vajalik ka hallitusseente tõrje.

Märtsis läbi viidud uuest eksperthinnangust selgus, et kuigi olukord on paranenud, on hoones jätkuvalt hallitusseeni ja probleemi lõplikuks lahendamiseks soovitas ekspert lisaks sobiva niiskustaseme hoidmisele ja katuse läbijooksude likvideerimisele viia läbi ka õhu puhastamine pulverisaatori abil,  kasutades toimeainena vesinikülihapendit.

Linnavalitsuse hinnangul on hallitusseente vohamises süüdi ehitaja ja seetõttu ei ole me nõustunud kergekäeliselt kasutama linna maksumaksja raha seente tõrjeks ja sellest on tulnud pikk vaidlus ehitajaga. Kuna nüüd on hoone meie valduses, siis on meil plaanis läbi viia õhu puhastamine pärast seda, kui ka C-korpuse katus on korda tehtud.

Sundventilatsiooni saame lähtuvalt riigihankeseadusest lõpuni välja ehitada siiski alles pärast avatud hanke läbiviimist. Pealegi ei tohiks sundventilatsiooni enne seenetõrje edukat lõpetamist käima lülitada, sest siis saastuksid seentega ka ventilatsiooniseadmed ja -torud.

blog comments powered by Disqus