Jõgeva linnavalitsuse ettevõtlusala projekt sai rahastuse

Linnavalitsuse projekt “Jõgeva linna kaguosa ettevõtlusala jaoks vajaliku tugitaristu rekonstrueerimine ja rajamine” sai piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmist Euroopa Liidu toetust enam kui 900 000 euro ulatuses.


Toetuse abil on kavas Jõgeva linna kaguosas Jaama-Suvila tänava piirkonnas asuva ettevõtlusala avaliku tugitaristu rekonstrueerimine ja laiendamine (teed, tänavavalgustus, ühisveevärgi rajatised). Projekti abil saavad alal tegutsevad ettevõtjad kindlamad ja paremad võimalused oma tegevust jätkata ja soovi korral ka laiendada.

Piirkonnas tegutseb enam kui kümme aktiivset ettevõtjat, kes pakuvad tööd ligi 255 töötajale. Projektist saavad kaudset kasu üheksa juba tegutsevat ja üks-kaks võimalikku uut ettevõtjat. Ehitustööd on planeeritud Suvila, Välja ja Jaama tänavatele, mis ümbritsevad selle piirkonna ettevõtteid. Ettevõtluspiirkonna korrastamisel ehitatakse ja rekonstrueeritakse vee- ja kanalisatsioonitrasse, rajatakse sadeveetrasse ning paigaldatakse ettevõtjate jaoks väga vajalikke tuletõrjehüdrante.

Lisaks saavad korda ettevõtlusala juurdepääsuteed: Suvila tänaval rekonstrueeritakse sõidutee ja rajatakse seni seal puuduv jalg- ja jalgrattatee. Välja tänaval tehakse korda puuduliku asfaltkattega sõidutee, oluliselt paraneb piirkonna välivalgustus. OÜ Kronopal saab ettevõtte püsimajäämiseks hädavajaliku suurema läbilaskevõimega elektriliitumise.

Prognoositav projekti eelarve on 1,13 miljonit eurot. Linna omaosalus on suurusjärgus 114 000 eurot. Projektis osalevad rahalise panusega partneritena veel OÜ Jõgeva Veevärk ja OÜ Kronopal, kaasrahastajana panustab ka Jõgeva vald. Projekti tegevused on viiakse ellu 2017. aastal. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetusskeemi (PKT) rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

ERKI TEDER, Jõgeva linnavalitsuse arenduse peaspetsialist

blog comments powered by Disqus