Jõgeva linnas tekkis uus koalitsioon

Jõgeval toimunud poliitiline pööre võib ametisse tuua uued linnajuhid. Pühapäeval sõlmisid koalitsioonilepingu linnavolikogusse kuuluvad Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL), Keskerakonna ja Rahvaliidu fraktsioon, mis tähendab, et praegust juhtivat võimuparteid Reformierakonda ootab tõenäoliselt opositsiooni jäämine.

IRLi liige abilinnapea Mihkel Kübar märkis, et uus koalitsioonileping toob kaasa 2009. aasta novembris Jõgeval tekkinud IRL ja Reformierakonna koalitsiooni lagunemise. “Oleme Reformierakonnaga kolm aastat võimuliidus olnud ning seal ajal on meil mitmete ühisosade kõrval tekkinud mitmeid tõsiseid erimeelsusi. Tänaseks oleme veendunud koostöö lahkukasvamises, selle jätkamine on keeruline või isegi võimatu,” ütles ta.

IRLi fraktsioon Jõgeva linnavolikogus tegi uue koalitsiooni loomiseks ettepaneku Keskerakonna ja Rahvaliidu fraktsioonile. “Jõgeva linna juhtimises ja kohaliku elu korraldamises on tunda pikemat aega seisakuid ja aeglasi lahendusi, vastastikuse mõistmise ja ühiste eesmärkide nimel tegutsemise silmapaistvat vähesust. Arvestades sellist olukorda, tekkis otsus läbirääkimistele minna üsna kiiresti,” lausus linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Aare Olgo.

“IRLi ja Rahvaliidu fraktsiooniga on ka senini tehtud head koostööd, mis avaldub ka ühises hääletamises erinevate küsimuste üle otsustamisel. Nii toimis tegelikult teistsugune koalitsioon, kui ametlikult moodustatud oli,” nentis linnavolikogu keskerakondlasest liige Peep Põdder. 

Allkirjastati uus koalitsioonileping

Uues koalitsioonilepingus kajastuvad teemad, mis Jõgeva linnas olulised seni ja ka tulevikus. “Samas vajavad lõpuniviimist mitmed senise koalitsiooni ajal alustatud ettevõtmised nagu lasteaia “Karikakar” uue hoone ehitamine, tingimuste loomine Jõgeva põhikooli töö käivitamiseks. Arvestades seda, et mõnedki protsessid on pöördumatud, teostame võimalikult pühendunult töötades ka kavatsused, mille käivitamisega me algul nõus polnud,” ütles Aare Olgo.

“Koalitsioonileping tugineb reaalsetele võimalustele. Pidasime silmas sedagi, et tekkinud koalitsioonil on mitmete asjade kordasaatmiseks aega järgmiste valimisteni 2013. aasta sügisel,” märkis Mihkel Kübar. “Mõelda on vaja ka sellele, kuidas kuni järgmiste valimisteni linnas töörahu tagada. Üheks olulisemaks märksõnaks on tekkinud koalitsioonile inimnäolisus, sest inimeste arvel kokku hoidmist on seni Jõgeval üsna palju olnud,” lisas abilinnapea.

Rahvaliidu fraktsiooni aseesimees Airi Rütter loodab, et uus võimuliit suudab tagada mitmeski valdkonnas kiirema ja konstruktiivsema asjaajamise. “Kavatsus on anda linna allasutustele rohkem otsustamisõigust ja tegutsemisvabadust, nagu seda on olnud ka varasemate volikogu koosseisude ajal,” ütles Peep Põdder. 

Uued juhid teadmata

Jõgeva linnavolikogu järgmine istung toimub 20. detsembril. Siis selgub, kas praegune linnapea Kalmer Lain lahkub ametist omal soovil või avaldavad uued koalitsioonipartnerid talle umbusaldust.

“Jutuajamistest Kalmer Lainiga on selgunud, et ta on põhimõtteliselt valmis linna arengule kaasa aitama ka opositsioonis. Tema teadmised ja kogemused omavalitsustöös on kindlasti vajalikud ka uues olukorras. Kindlasti kuuleme Kalmer Lainist veel mõndagi head ja huvitavat,” ütles Peep Põdder.

Pärast järgmist linnavolikogu istungit teevad koalitsioonipartnerid teatavaks ka ametikohtade jaotuse linnavolikogus ja linnavalitsuses. Küsimust arutatakse ka lähiajal toimuvatel kohtumistel.

Jõgeva linnvolikogu fraktsioonidest kuulub Reformierakonnale kaheksa, Keskerakonnale viis, Isamaa ja Res Publica Liidule ning Rahvaliidule mõlemale kolm liiget. 

Linnapea soovib koostööd jätkata

Jõgeva linnapea, Reformierakonna liige Kalmer Lain ütles linnas tekkinud poliitilise olukorra kohta, et seni on otsuseid langetatud linna parima tuleviku nimel teadmises, et erimeelsuste korral on alati võimalik olulistes küsimustes ühine seisukoht kujundada. “Eriarvamusi on vahel ka esinenud ja mõnikord on osapooled olnud üsna jäikade seisukohtadega. Omavahel rääkides oleme siiski alati jõudnud ühisele seisukohale ning seda silmas pidades  edasi liikunud.

Paraku ei ole haridusküsimuste lahendamine ja Jõgeva põhikooli direktori valimisega seotud küsimustes väljakujunenud praktika toiminud. Õli on tulle valanud internetiavarustes algatatud protsessid, mis on lõhestanud Jõgeva linna kogukonna,” märkis Lain.

Tema hinnangul ei peaks nii väikses linnas nagu Jõgeva keskenduma poliitilistele mängudele, vaid elanike heaolu parandamisele ja elu edendamisele. Teatame, et Reformierakonna Jõgeva piirkonnaorganisatsioon ning tema esindajad linnavolikogus soovivad koalitsioonikaaslastega koos edasi minna. Tunnistame, et ei ole olnud koalitsioonikaaslastega piisavas isiklikus kontaktis, leidmaks töörahu ja koosmeelt koalitsioonis, ning soovime seda olukorda parandada,” tõdes linnapea.

Head tahet jätkamiseks on aga vaja mõlemalt poolelt. “Mõned meie liikmeid on eraviisiliselt andnud kommentaare, mis meie hinnangul ei ole olnud tüli õhutavad ega isikuid mustavad. Need kommentaarid ei peegelda aga Reformierakonna seisukohti linna valitsemisel. Meil on vaba ühiskond ja inimestel on vabadus oma arvamus välja öelda. Tihti ei avalda inimesed mingit arvamust linna olulistes küsimustes, kui arvamus öeldakse, tuleb seda hinnata. Linnapeana soovisin õiguslikku arvamust erapooletutelt osapooltelt seoses Jõgeva põhikooli direktori valimisega seotud õigusaktide vahel ja siis otsuse langetada. Kahjuks ei jõudnud koalitsioonipartner õigusarvamust ära oodata ja valis linna juhtimiseks uued koostööpartnerid,” lisas ta.

Oma võimaliku tagasiastumise või umbusaldusele reageerimise kohta ütles Lain, et olukord on ootamatu ja üllatuslik, sest IRLiga on arutatud, et vaatamata erimeelsustele täidetakse koalitsioonilepingut ja võetakse vastutuse valitsemisperioodi lõpuni. “See kokkulepe oli ka veel kaks nädalat tagasi. Täna ei ole mul põhjust ise tagasi astuda, sest olen jätkuvalt valmis koostööks IRLiga ja arvan, et erimeelsused on lahendatavad. Vajadusel olen valmis ka vähemusvalitsust moodustama ja juhtima.

“Valitsemisperioodi lõpuni on jäänud alla aasta, linnaelanike suhtes pole aus seni püsinud koalitsiooni lammutada. Partnerite suhtes  pole lugupidav senine töö unustada ja uusi toetajaid otsida. Koalitsiooni lagunemisel kannatab kindlasti kõige enam kohalik elanik. Poliitilised suhted muutuvad pingelisemaks ja Jõgeva arengut pärssivaks. Otsuste tegemine venib, arvamused ja tegevused muutuvad ning inimeste omavahelised suhted muutuvad keerulisemaks. Niigi on volikogus palju pingeid, kahjuks  tuleb neid IRL otsusega veel juurde. Aga lootma peab alati paremat ja nii väikse linna kui Jõgeva arendamisel peab suur poliitika kõrvale jääma ja kõik volikogu liikmed peavad pühendama ennast Jõgeva arengule,” ütles linnapea.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus