Jõgeva linnapeaks valiti Heldur Lääne

Rahvaliitlase Heldur Lääne esitas linnapeakandidaadiks volikogu Rahvaliidu fraktsioon. Teda toetasid ka Isamaaliidu fraktsioon, Res Publica esindaja  ja sõltumatu linnavolinik Olavi Annuk.

“Ma olen sündinud Põltsamaal ja lõpetanud Põltsamaa Keskkooli. Nii on väikelinna elu mulle üsna tuttav. Tartu Ülikoolis õppisin arstiteaduskonnas. Pajusis töötasin kõigepealt veinitehase meistrina, seejärel Pajusi kolhoosi Kütimäe osakonna juhatajana ja AS Kütimäe juhatajana. Alates 1996. aastast on Pajusi vallavolikogu mind kolmel korral vallavanemaks valinud. Omavalitsustööks vajalikke teadmisi olen omandanud mitmetel kursustel,” tutvustas linnapea kandidaat oma elulugu.

Uus linnapea valmis jätkama ka sügisel

Heldur Lääne selgitas, et kuna Pausi vallavanemana on töötatud ligi kümme aastat, otsis ta juba varem uusi väljakutseid oma võimete rakendamiseks. “Nii nõustusin ka ettepanekuga kandideerida Jõgeva linnapeaks. Ettevõtlusse naasmiseks pole ma plaane pidanud, sest tunnen, et saan kõige paremini hakkama tööga avalikus sektoris,” ütles ta.

Salajasel hääletamisel oli Heldur Lääne toetuseks valimiskasti pandud 12 sedelit. Ametisse kinnitamisel, mis toimus avaliku hääletamisega, tõstis uue linnapea toetuseks käe kolmteist saadikut.

“Kindlasti tulevad Jõgeva linna arengule kasuks Heldur Lääne avar silmaring, kogemused ja võimekus. Usutavasti hakkab linnavalitsus tema juhtimisel tegema järjepidevat ja tulemusrikast koostööd Jõgeva maavalitsusega, Jõgeva vallavalitsusega ja ka teiste omavalitsustega,” ütles Rahvaliidu fraktsiooni liige Mai Treial. Tema sõnul on Heldur Lääne valmis Jõgeva linna huvides töötama mitte ainult  kohalike omavalitsuste valimisteni jäänud kuud, vaid pikema perioodi.

Isamaaliidu fraktsiooni esimees Kalle Piiskoppel selgitas, et kokkuleppe kohaselt partneritega kuulub linnapea koht Rahvaliidule.

“Heldur Lääne on üheksa omavalitsusjuhi aasta vältel tulest ja veest läbi käinud ja osanud Pajusi valda juhtida nii, et pole tekkinud võimuvaakumit. Ta oskab pöörata pilgu tulevikku ega ole vastupidiselt Reformierakonna fraktsiooni arvamusele augukaevaja rollis. Heldur Lääne on paindlik ja hea suhtleja, kes sobib hästi kandma jaanirahu ideed. Oma mõttelaadilt on ta kaugel võimsate valepursete lekitamisest vabariigi ajakirjanduses,? märkis Piiskoppel.

Jõgeva saab ka uue volikogu esimehe

 “Ma andsin Heldur Lääne poolt hääle. Esiteks mõistsin, et Jõgeva linn peab saama uue linnapea, teiseks toetasin Läänet seetõttu, et usun ? ta toob Jõgeva linna värskeid tuuli. Loodetavasti hakkab ta analüüsima ja vajaduse korral ka kontrollima linnas seni tehtut,” põhjendas oma otsust valimisel sõltumatu linnavolikogu liige Olavi Annuk. Enda kohta märkis Olavi Annuk seda, et ka linnavolikogus kujunenud uues poliitiliste jõudude vahekorras  jääb  ta endiselt sõltumatuks saadikuks.

“Keskerakonna fraktsioon Heldur Lääne kandidatuuri ei toetanud,? tunnistas fraktsiooni esimees Ants Prii. “Meile jäid arusaamatuks põhjused, miks umbusaldati Viktor Svjatõsevi. Seetõttu on jäänud ka küsitavaks vajadus valida uus linnapea. Isiklikult suhtun aga Heldur Läänesse tolerantselt ja soovin talle jõudu Jõgeva linnavalitsuse juhtimisel. Mulle pole prioriteetne, millisesse erakonda omavalitsusjuht kuulub. Peamine, et tema töö linna elanikele kasu toob.”

Eelmine linnapea Viktor Svjatõsev, kes praegu on linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees,  nentis, et tema poleks Heldur Lääne asemel linnapeaks kandideerinud.

“Tunnen Heldur Läänet juba ammu ja tänase istungi ajal vestlesime temaga mitmetest linna elu puudutavatest probleemidest,” ütles endine linnapea.

Esmaspäevast linnapeana tööle asuv Heldur Lääne ütles, et lähtub oma ametis Jõgeva linnavolikogu senisest tegevusest ja linna arengukavast. ?Jõgeva linnas vajavad kindlasti lahendamist mitmeds ?habemega? küsimused. Endiselt ei saa inimesed turvaliselt üle raudtee. Linn vajab nüüdisaegset bussijaama. Spordihuvilistele tagatakse kindlasti head võimalused sportimiseks. Samas on vaja analüüsida, kas spordirajatistele jätkub piisavalt kasutajaid,? tõdes Lääne.

Järgmisel, 7. juulil toimuval volikogu istungil esitab Heldur Lääne linnavolikogule oma ettepanekud uueks linnavalitsuse koosseisuks. ?Linnavalitsuse ametnike tööga kavatsen aga põhjalikult tutvuda ja väldin ennatlike otsuste tegemist. Kindlasti töötab siin praegu mitmeid võimekaid ja vastutustundega töötajaid,? lausus vastne linnapea.

Järgmisel volikogu istungil on kavas ka uue volikogu esimehe valimine. Üleeilsel volikogu istungil esitas senine volikogu esimee, Rahvaliidu fraktsiooni liige Raul Kull avalduse tagasiastumiseks, mille volikogu rahuldas. Uute poliitiliste kokkulepete kohaselt kuulub linnavolikogu esimehe koht Isamaaliidule.

Jõgeva linnapea ametikoht jäi vabaks pärast umbusalduse avaldamist endisele linnapeale, Reformierakonna liikmele Viktor Svjatõsevile. Uue linnapea valimiseni volitati seda tööd tegema abilinnapea, keskerakondlane Aare Olgo.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus