Jõgeva linnapea saab ametiraha

Jõgeva linnavolikogu kehtestas oma maikuisel istungil kõigi kohalviibinud volikogu liikmete poolthäältega Jõgeva linna põhimääruse uue redaktsiooni. Põhimääruses sätestatust tekitas istungil tuliseima arutelu linnapea ametiraha küsimus ning volikogu koalitsioon lükkas tagasi opositsiooni ettepaneku ametiraha teema eelnõust üldse välja jätta.

Leidus nii pooldajaid kui ka vastaseid

Jõgeva linna põhimääruse uue redaktsiooni välja töötanud töörühma juht, volikogu esimees Kalmer Lain märkis, et linnapea ametiraha põhjustas kõige rohkem arutelu ka töörühma koosolekutel. “Töörühmas toimunud hääletuse tulemusel on linnapea ametiraha teema eelnõus siiski sees,” ütles Lain päevakorrapunkti tutvustades.

Ka kõigis linnavolikogu komisjonides leidus nii ametiraha pooldajaid kui ka vastaseid. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjonis toetas ametiraha sisseviimist viiest hääletanud komisjoni liikmest kolm, arengu- ja majanduskomisjonis kuuest neli, rahanduskomisjonis kuuest viis.

Linnavolikogu liikmetest kaitsesid istungil ametiraha kehtestamist linnavolikogu esimees Kalmer Lain ning aseesimees Mai Treial. “Jõgeva on maakonnakeskus ja tõmbekeskus, seetõttu võiks linnapeal ametiraha olla,” ütles Lain. “Mina toetan linnapea ametiraha, see on üks väga oluline tunnusmärk,” sõnas Mai Treial.

Opositsiooniline IRL-i fraktsioon esitas eelnõule parandusettepaneku, millega sooviti linnapea ametiraha käsitlev paragrahv eelnõust välja jätta. Fraktsiooni esimees tõi välja mõned argumendid, miks nende arvates ei ole Jõgeva suuruse linna linnapeale ametiraha vaja. “Sellises kogukonnas on üldse tarbetu toota taolisi tsaarilikke aksessuaare,” märkis endine linnapea. “Ametiraha ei tee sümbolina ühtegi linnapead halvemaks ega paremaks, linnapea on hea või halb ikkagi tänu oma tegudele.”

Haldusreformi toetava erakonna liikmena on Mihkel Kübar samuti selles suhtes väga optimistlikult meelestatud, et Jõgeva linn ja vald ükskord ühinevad. “Miks on sel juhul üldse mõtet linnapea ametiraha põhimääruses kehtestada? Praegu teeme linnapeale ametiraha, ühinemise järel juhib ühinenud valda eeldatavasti vallavanem ning ametiraha muutub tarbetuks. Kehtestaksime sümboli, mis mõne aasta pärast läheb näiteks Betti Alveri muuseumi klaasi taha.”

Opositsioon ei poolda ametiraha

IRL-i fraktsiooni ettepanekut toetas ka SDE fraktsiooni esimees Asso Nettan, volikogu liikmete enamuse poolehoidu see siiski ei leidnud ning häältega 8:6 lükati parandusettepanek tagasi. Volikogu opositsioon ühest nende jaoks probleemsest paragrahvist lõppkokkuvõttes siiski suurt numbrit ei teinud ning linna põhimääruse eelnõu lõpphääletusel toetasid määruse vastuvõtmist kõik 14 istungil viibinud volikogu liiget.

Jõgeva linna põhimääruse uue redaktsiooni viienda paragrahvi kohaselt on ketiga kaelaskantav linnapea ametiraha Jõgeva linnapea ametitunnuseks. Linnapea ametiraha kandmise ainuõigus on Jõgeva linnapeal linnavalitsuse ametisse kinnitamisest kuni linnapea volituste lõppemiseni. Volituste lõppemisel annab ametist lahkuv linnapea ametiraha üle uuele valitud linnapeale. Linnapea ametiraha kantakse ametlikel või pidulikel üritustel Jõgeva esindusfunktsioonide täitmisel.

Linna põhimääruse seletuskirja kohaselt uue põhimääruse vastuvõtmisega linnaeelarvesse otsest kulu ei kaasne. “Välja arvatud linnapea ametiraha tellima asumisel vastavad kulud,” seisab seletuskirjas.

i

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus