Jõgeva linnapea astus Kaitseliitu

Tänavusel Võidupühal Kaitseliitu astunud Jõgeva linnapea Kalmer Lain soovib sellele organisatsioonile edasi anda oma juhtimiskogemusi, aidata kaasa liikmete arvu suurendamisele  ning  Kaitseliidu uue hoone valmimisele Jõgeval.  Senisele Kaitseliidu majale oleks Laini hinnangul perspektiivikas leida uus omanik

Linnapea Kalmer Lain märkis, et senisest rohkem noori on vaja ergutada saama kodutütardeks ning noorkotkasteks, mis võimaldab paremini leida rakendust neile, kel pole kindlat huvitegevust või kes soovib leida uusi eneseteostusvõimalusi.  Laini sõnul on Kaitseliidu Jõgeva Maleval ja Jõgeva linnal head suhted, mis edaspidi loodetavasti veelgi töisemaks muutuvad.

“Tahan  kaasa aidata Kaitseliidu uue hoone ehitamisele, millega nüüdisajastatakse kaitseliitlaste töö-ja puhketingimusi. Hoone valmimisega lahendatakse ka tänapäevase siselasketiiru küsimus Jõgevamaal.

Kindlasti leiab rakendust ka Kaitseliidu praegune hoone, mis kuulub Jõgeva linnale.  Selle kasutamiseks on olnud erinevaid mõtteid, kuid vaadetes linna tulusid ja hoone renoveerimise kulusid, siis on Jõgeva linnavalitsus kaalunud hoone müüki. Lõplik otsus tehakse aasta jooksul,” tunnistas linnapea.

Kalmer Lain kavatses Kaitseliitu astuda juba möödunud suvel, kuid viibis siis Võidupüha paraadi ajal väliskomandeeringus. “Kõige õigem aeg liitumiseks ongi Võidupüha ajal. Kaitseliidu Jõgeva maleva eelmine pealik Janno Rosenberg oli väga aktiivne suhtleja omavalitsustega. Ta viis läbi mitmeid õppepäevi ja kohtumisi kõrgete kaitseväelastega. See on täiesti loomulik, et omavalitsusel ja Kaitseliidul on aktiivsed ning  head suhted. Me kõik teame, kui raskelt on meile vabadus tulnud ja seda enam peame seda hoidma.  Hea, kui omavalitsusjuht on teadlik riigikaitse ülesehitusest ja ettevalmistusest ning ohtudest, mis meie ümber on. Olles Kaitseliidu liige, on see  üks võimalustest ennast arendada, koolitada ja olla eeskujuks ning info edastajaks meie inimestele,” ütles linnapea.

Jõgevamaal kuulub Kaitseliitu teisigi omavalitusjuhte, näiteks  </span>Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson ja Saare vallavanem Jüri Morozov. Kaitseliitlane on ka maavanem Viktor Svjatõšev.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus