Jõgeva linna ühinemisläbirääkimiste komisjon jätkab neljaliikmelisena

Esmaspäeval peetud Jõgeva linnavolikogu erakorralisel istungil võeti vastu otsus, millega muudeti Jõgeva linna ühinemisläbirääkimiste komisjoni koosseisu. Komisjon jätkab tööd neljaliikmelisena, uude koosseisu kuuluvad vaid Jõgeva linnas uue koalitsiooni moodustanud erakondade esindajad. 


 Linnavolikogu aprillikuisel istungil moodustatud Jõgeva linna ühinemisläbirääkimiste komisjoni kuulusid kõigi fraktsioonide ja linnavalitsuse esindajad. Kuueliikmelise komisjoni juhiks nimetati tollane linnavolikogu esimees Margus Kask, komisjoni kuulusid veel Heli Raevald, Priit Põdra, Asso Nettan, Aare Olgo ja Raivo Meitus.

Uue koalitsiooni ettepanekul jätkab ühinemisläbirääkimiste komisjoni esimehena linnavolikogu aseesimees Margus Kask, komisjoni liikmeteks on linnavolikogu esimees Priit Põdra, linnapea Raivo Meitus ning linnavalitsuse liige, alates 25. juulist abilinnapeana töötav Asso Nettan. “Nii koosneb Jõgeva linna ühinemisläbirääkimiste komisjon linna juhtidest,” selgitas komisjoni esimees Margus Kask. “Valdkondlike töörühmade tegevusest võtavad osa ka linnaametnikud.”

Keskfraktsiooni esimehe Heli Raevaldi ettepanekut lisada ühinemisläbirääkimiste komisjoni koosseisu ka endine abilinnapea Ants Prii, toetas kaheksa linnavolikogu liiget, selle vastu hääletas kümme rahvaesindajat.

Linnavolikogu otsuse eelnõu lõpphääletusel andis sellele oma poolthääle üksteist linnavolikogu liiget, vastu oli kuus ning erapooletuks jäi üks linnavolinik.

“Ühinemisläbirääkimiste komisjonil on toimunud kohtumine Jõgeva valla komisjoniga ning esindajate kaudu on osaletud ka Põhja-Tartumaa töögrupi töös,” rääkis komisjoni esimees Margus Kask linnavolikogu liikmetele komisjoni senist tööd ja tulevikuplaane tutvustades. “Edasi tuleb liikuda suhteliselt kiiresti. Lähipäevil leiavad aset Jõgeva piirkonna valdkondlike töögruppide koosolekud, millest võtavad osa Jõgeva linna ja valla ning Torma ja Palamuse valla esindajad. Kokku tulevad majanduse, hariduse ja kultuuri, noorsootöö ja spordi ning sotsiaaltöö komisjon, Jõgeva linn on määranud kõigisse neisse ka oma esindajad.”

Marguse Kase sõnul valmib ühinemislepingu projekt hiljemalt oktoobrikuuks. “Seejärel läbib projekt avalikustamise perioodi ning aasta lõpuks peaksid ühinevate omavalitsuste volikogud selle heaks kiitma,” lausus Margus Kask, lisades, et ees seisab ka linnaelanike sisuline teavitamine ühinemisprotsessist ning korraldatakse ka rahvahääletus.

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus