Jõgeva linna teenistujatele lisatasusid ja toetusi ei maksta

Eelmise aasta  viimasel istungil võttis Jõgeva linnavolikogu vastu otsuse, millega kaotatakse käesolevast aastast linna teenistujatele seni Avaliku Teenistuse Seaduse rakendusele vastavalt makstud lisatasu tööstaazhi eest, puhkusetoetus ning toetus, mida teenistujad oleksid võinud saada ka nendega koos elanud pereliikme surma või isikliku tähtpäeva puhul.

Linnapea Kalmer Lain märkis otsuse eelnõud tutvustades, et lähtudes praegusest majanduslikust olukorrast, on lisatasude ja toetuste maksmine Jõgeval liiast. “Ärisektor ei maksa selliseid toetusi juba pikemat aega,” lausus ta. Laini sõnul võimaldab  staazhitasude ärajätmine linnaeelarves poole miljoni krooni suurust kokkuhoidu.

Seni said linna teenistujad lisatasu alates viieaastasest teenistusstaazhist viis protsenti ametipalgast, 10-15 aastase staazhi korral kümme protsenti ametipalgast ja alates 15- aastasest teenistusstaazhist 15 protsenti.

Linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Peep Põdder avaldas otsuseprojekti  arutlemisel arvamust, et staazhitasude likvideerimisega kaotavad sissetulekus just kõige pikaajalisema kogemusega, võimekad ja kodanike hulgas usalduse võitnud teenistujad. “Kui praeguses majanduslikus olukorras lepivad sellised ametnikud väiksemate tööalaste sissetulekutega, siis paremate väljakutsete korral võivad nad Jõgeva linna teenistusest lihtsalt lahkuda.”

Põdder  tegi ettepaneku  vähendada kõikide linna teenistujate  sissetulekut ühe kindla protsendi võrra alates linnapeast kuni koristajani. “Senini on väärikaid ametnikke väärikalt premeeritud ja seda tehakse taas, kui majanduslik olukord paraneb,” kommenteeris linnapea Kalmer Lain.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Aare Olgo soovitas kõigil ametnikel staazhitasusid kärpida võrdselt. “Linnavalitsuse eelnõu põhjal kärbitakse osadel ametnikel reaalset sissetulekut 25-30 protsenti, teistel aga alla 10 protsendi,” märkis ta.

Keskerakondlane Heli Raevald soovitas aga otsuse menetlemise edasi lükata järgmisele linnavolikogu istungile.

Linna teenistujatele lisatasude ja toetuste maksmist käsitleva otsuse vastuvõtmise poolt hääletasid 11 volikogu liiget Reformierakonna ja Isamaa ja Res Publica Liidu moodustatud koalitsioonist, vastu oli viis saadikut Keskerakonnast ja kolm Rahvaliidu fraktsioonist.

“Otsus, mille vastu võtsime, muudab paljude tublide ja vastutustundeliste inimeste elu keerulisemaks, kuid praeguse majandusliku olukorraga pidi paratamatult arvestama ja sissetulekute kärpimisel tuleb linna teenistujatel olla solidaarne teiste eluvaldkondade töötajatega,” ütles linnavolikogu aseesimees, Isamaa ja Res Publica Liidu liige Kalle Piiskoppel.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus