Jõgeva linna teenetemärgi saab Viktor Svjatõšev

Jõgeva linnavolikogu neljapäevasel istungil otsustati tunnustada Jõgeva linna teenetemärgi ehk vapimärgiga Jõgeva linnale osutatud eriliste teenete eest Viktor Svjatõševi.

Otsuse kohaselt on Viktor Svjatõšev oma töö ja tegevusega aidanud kaasa Jõgeva linna arengule ning sellega seisnud hea linna maine kujundamise eest nii Jõgeval kui väljaspool linna. Teenetemärgi saajat premeerib linnavalitsus ka rahalise kingitusega 640 euro suuruses summas.

Linnavolikogule esitatud eelnõu kohaselt on aastatel 1999–2002 Jõgeva abilinnapeana, 2002–2009 Jõgeva linnapeana ning alates 2009. aastast Jõgeva maavanemana töötanud Viktor Svjatõšev teinud neis ametites aktiivset eestvedamis- ja kaastööd mitmete Jõgeva linnale oluliste sotsiaal-, ühiskondlike, haridus- ja kultuuriobjektide valmimisel. Tema eestvedamisel ja toel on rajatud Jõgeva linna staadion, kesklinna park, kaasajastatud linnavalitsuse administratiivhoone välisfassaad. Ta on kaasa aidanud Jõgeva kohtu- ja politseihoone ning Jõgevamaa gümnaasiumi valmimisele. Samuti oli Viktor Svjatõšev Jõgeva linna mainekujundusliku kaubamärgi “Külmalinn Jõgeva – Jõuluvana kodu” algataja ning ta on andnud suure panuse Jõgeva linna välissuhete arengusse Põhja- ja Baltimaade omavalitsustega. 

Linna mured alati tähtsad

Päevakorrapunkti ettekandja, linnapea Aare Olgo sõnul arenes Jõgeva linn neil aastatel piisavalt suure kiirusega. “Ehitati ühiskondlikke, sotsiaal- ja haridushooneid,” lausus linnapea. “Samuti on Viktor Svjatõšev aidanud kaasa Jõgeva kohtu- ja politseihoone valmimisele, mis ilmestab praegu meie linna ja muudab meie kesklinna linnalikumaks.”

Linnapea sõnul on Viktor Svjatõšev andnud suure panuse Jõgeva linna välissuhete arendamisse. “Ka praegusel ajal, kui Viktor Svjatõšev töötab maavanemana, on Jõgeva linna mured talle alati tähtsad,” kinnitas Olgo.

Linnavolikogu istungi algul tegi IRL fraktsiooni esimees Mihkel Kübar volikogule ettepaneku jätta antud punkt päevakorrast välja. Mihkel Kübara sõnul on hetkel veel ennatlik tunnustada Viktor Svjatõševi teenetemärgiga, kuna palju suuri ja kogukonnale vajalikke projekte seisab tal tulevikus veel ees. “Viktor Svjatõšev on poliitiliselt aktiivne ja julgeksin omalt poolt öelda, et poliitiline karjäär on tal veel ees,” ütles Mihkel Kübar.

2013. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistel sai Viktor Svjatõšev Jõgeva linnas 146 valija toetuse. “Tema ametiaeg maavanemana lõpeb käesoleva aasta 31. augustil ning olen isiklikult veendunud, et ta naaseb seejärel veel linna juhtimisse.”

Mihkel Kübara ettepanek volikogu toetust ei leidnud, selle poolt hääletas seitse Isamaa ja Res Publica Liidu ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonidesse kuuluvat linnavolikogu liiget, vastu oli kaksteist Keskfraktsiooni ja Reformierakonna fraktsiooni kuuluvat saadikut. 

Opositsiooni ettepanekud hääletati maha

Linnavolikogu toetust ei leidnud ka opositsiooni poolt eelnõule tehtud parandusettepanekud. Linnavolikogu liikmed Mihkel Kübar ja Priit Põdra esitasid eelnõule kokku viis täiendust. “Meie nägemuse kohaselt on eelnõu seletuskirjas olev Viktor Svjatõševi teenete nimekiri liiga õhuke,” selgitas Mihkel Kübar. “Eelnõus on kirjas väga palju selliseid eestvedamisi, mis on valminud ühistööna,” lisas Priit Põdra. Parandusettepanekutega sooviti lisada Viktor Svjatõševi teenetena seletuskirja ka Jõgeva jäähalli projekti edukas eestvedamine, Jõgeva raudteetunneli projekti edukas eestvedamine, Jõgeva bussijaama rajamise edukas eestvedamine, pikaajaline edukas tegutsemine kohaliku ettevõtjana ja ettevõtlusmaastiku edendajana ning Jõgeva linna positiivse maine kujundamine üleriigilises meedias.

“Viktor Svjatõšev oli minu mälu järgi just see inimene, kes pani  Jõgeva linnas veerema raudteetunneli idee ja kogus allkirju, et see tuleks,” selgitas Priit Põdra siiani teoks tegemata raudteetunneli esitamist Viktor Svjatõševi teenena. “Ma loodan, et ta selle projektiga ka jätkab,” lisas Priit Põdra. Jõgeva bussijaama näol on Mihkel Kübara sõnul aga tegemist objektiga, mille puhul on Viktor Svjatõševi teened kaheldamatult suured.

Linnapea Aare Olgo sõnul on linnavalitsus seisukohal, et eelnõus esitatud teenete loetelu on piisav ja ammendav. “Linnavalitsus kaalus kõike väga põhjalikult mitmel istungil,” selgitas linnapea. “Esitatud on vaid sellised teened, mis on viidud lõpule.”

Erinevalt eelmisest aastast, kui teenetemärgi saaja selgus linnavolikogu istungil salajasel hääletusel, hääletati nüüd nimeliselt. “Siin on tegemist avaliku elu tegelase avaliku autasutastamisega ning see ei tohiks olla salajane,” selgitas ettepaneku teinud Heli Raevald.

Nimelisel hääletusel andis esitatud eelnõule oma poolthääle üksteist volikogu liiget, vastu oli kuus ning erapooletuks jäi üks. Poolt hääletasid Reformierakonna fraktsiooni liikmed Margus Kask, Kalmer Lain, Maie Männik, Jaano Terras ja Jüri Toit ning Keskfraktsiooni liikmed Anne Manninen, Liisi Poom, Heli Raevald, Arvo Sakjas, Mai Treial ja Mait Õunapuu. Vastu olid SDE fraktsiooni liikmed Rein Kaste, Asso Nettan ja Kristian Vaarpuu ning Mihkel Kübar, Taisto Liivandi ja Priit Põdra IRL-i fraktsioonist. Erapooletuks jäi Toomas Klaarman (IRL), istungil ei viibinud selle hääletuse ajal Marko Saksing (Keskfraktsioon). 

i

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus