Jõgeva linna sotsiaalmaja esimesele korrusele tuleb kodutute öömaja

Öömaja saab 12 kodutut

Hollandlastele esitati projekt läbivaatamiseks möödunud aastal. Fondide esindajad käisid varem mitu korda Jõgeval sotsiaalmaja olukorraga tutvumas. Juuni alguses viibis Jõgeval Hollandi Kesk- ja Ida-Euroopa Fondide Ühenduse esindaja Piet Boerefijn, kelle vahendusel jõudis Jõgevale ka sõnum Hollandi Fondide finantseeringu kohta.

Maja esimesele korrusele tahetakse välja ehitada öömaja kaheteistkümnele kodutule. Lisaks tehakse korda üks kolmetoaline korter, kus pakutakse toetatud elamise teenust kolmele psüühilise erivajadusega inimesele.

Maja esimesele korrusele tuleb ka kaks turvatuba, mis on ette nähtud väga lühiajaliseks kasutamiseks. Sinna saavad tulla näiteks koduse vägivalla eest emad lastega. Lisaks ehitatakse välja dusiruumid, köök, WC ja personaliruumid.

Töödega kavatsetakse alustada sügisel. Sotsiaalmaja renoveerimiseks on tehtud eskiisprojekt, mis on aluseks ka täiendavate rahade taotlemisel. Projekteerimisel ja ehitamisel võetakse eeskuju hästitoimivast sotsiaalmajast Rakveres.

Sotsiaalkorter on ajutine lahendus

Sotsiaalmaja ülemisel korrusel on praegu kaksteist sotsiaalkorterit, millest hetkel on kasutuses seitse. Selles majas elab nii üksikuid inimesi kui ka perekondi. Inimesega, kes mingil põhjusel ei ole suutnud endale elamispinda leida, on oma korterist välja tõstetud või on korter hävinud, sõlmitakse tähtajaline üürileping. See tähendab, et sotsiaalkorteri elanik peab mingi aja möödudes siiski endale ise elamispinna leidma.

Sotsiaalkorter võimaldatakse neile, kes on mingil põhjusel elu hammasrataste vahele jäänud. Samuti on linnal kohustus aidata vanglast tagasi pöördujaid ja neid Jõgeva linna elanikeregistris olevaid noori, kes astuvad ellu lastekodust.

Projekti kohaselt võimaldab Jaama 2b asuva hoone esimese korruse väljaehitamine olemasolevate sotsiaalkorterite sihipärasemat kasutamist, sest praegu majutatakse nendesse ka lihtsalt öömaja vajavaid inimesi.

Projekti eesmärgiks on lahendada mitmetel asjaoludel väljapääsmatusse olukorda sattunud Jõgeva inimeste eluasemeprobleemid.

Pakutakse ka võimalust pesu pesta, eelkõige on see mõeldud paljulapselistele ja toimetulekuraskustes peredele ning puuetega inimestele.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus