Jõgeva linna prügikastid ajavad üle

Firma on kirjalike ettepanekutega pöördunud Jõgeva linnavalitsuse poole, kes hakkab seda teemat arutama neljapäeval. Abilinnapea Aare Olgo teatas, et laiema ringi arutelu kõigi asjaosaliste ning ka Jõgevamaa Keskkonnateenistuse spetsialistide osavõtul korraldatakse järgmisel nädalal. Siis püütakse jõuda ka kõiki rahuldava lahenduseni.

Jõgeva Elamu on seisukohal, et mujalt tuuakse korterelamute juures asuvatesse prügikastidesse täiendavalt 20-30 tonni kuus. 2003. aastal on olmejäätmete tegelikud kogused suurenenud 25-30 protsenti.

“Meie oleme teinud statistikat ja analüüse. Lepinguliste klientide arv on suurenenud 51 võrra. Nende jäätmekogused on suurendanud tühjendatavaid ja äraveetavaid koguseid ainult 1-2 protsenti. Järelikult on nii suure prügikoguse kasvu põhjustanud eramajade juurest ja väljastpoolt linna juurde toodud olmejäätmed. Eelmiste aastate andmetele tuginedes on kuu keskmiseks jäätmete äraveo mahuks 105 tonni. Tegelikud prügikogused on aga juba eelmise aasta märtsist tunduvalt suuremad,” teatas AS Jõgeva Elamu juhataja Roman Babt?enko.

Analüüsist selgub, et aprillis, mais ja juunis on keskmiselt kuus veetud 105 tonni asemel 140 tonni, septembris ja oktoobris üle 160 tonni ja detsembris juba üle 170 tonni jäätmeid.

Olukorra parandamiseks tegi Jõgeva Elamu Jõgeva linnavalitsusele kolm ettepanekut. Firma tahab alates 1. märtsist hakata prügiveo teenuse arvestust pidama tegelikult äraveetud koguste järgi. Siis hakkavad majade elanikud prügikaste valvama ja välja selgitama, kes omavoliliselt oma prügi konteineritesse toovad. Seejärel tekib neil ka vajadus pöörduda järelvalveorganite ja linnavalitsuse poole. Linnavalitsus peab korda rikkunud elanike ja ka firmadega tegelema hakkama ja ka trahvima, kui vaja.

Jõgeva Elamu on veendunud, et probleemist tuleks rääkida ka meedias, tuues ära karistuse saanud isikute nimed.

“Meil on plaanis hakata kontrollima prügikastide olemasolu eramute juures. Sellesse operatsiooni on kaasatud linnavalitsuse ja politsei esindajad. Inimesed peavad meile näitama, kuhu nad oma olmejäätmed, nagu vana mööbli, olmeelektroonika, paberi-, klaasi-, plastikjäätmed ja kivisöetuha panevad. Prügikasti saab Jõgeva linnas tellida ja sõlmida ka jäätmete äraveo lepinguid näiteks Jõgeva Elamuga, OÜga Jyky ja Cleanway Eesti ASiga. Me peame jõudma niikaugele, et eramute elanikud ei veaks oma prügi metsa alla ega ka korterelamute prügikastidesse,” rääkisid Jõgeva linnapea Viktor Svjatõ?ev ja linnaaednik Taivo Paeveer.

RAIVO SIHVER

blog comments powered by Disqus