Jõgeva linna osakud veefirmas jäid müümata

Osaühingu Jõgeva Vesi Jõgeva linnale kuuluva osakapitali ostmiseks ei laekunud ainsatki pakkumist. Jõgeva linnapea Kalmer Laini sõnul on plaanis korraldada kordusenampakkumine.

Lain selgitas, et Jõgeva linnal  tekkis võimalus  taotleda Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondilt abi  joogivee- ning kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks.

“Taotluse sai esitada ettevõte, mis kuulub sajaprotsendiliselt Jõgeva linnale. Kuna OÜ Jõgeva Vesi osakapitalist kuulub Jõgeva linnale 65 protsenti ja ülejäänud 35 protsenti on osaühingu VK Teenus omand, siis tehti 2008. aastal OÜle VK Teenus ettepanek müüa oma osa Jõgeva linnale. Hinna osas kokkuleppele ei saadud ja Jõgeva asutas uue vee-ettevõtte OÜ Jõgeva Veevärk, kes taotles ja sai Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondilt 20 miljonit.

Samas alustas OÜ Jõgeva Veevärk käesoleva aasta 1. maist ka vee-ja kanalisatsiooniteenuse pakkumist Jõgeva linna elanikele.  OÜ Jõgeva Vesi põhitegevuseks on sellest ajast vee- ja kanalisatsioonitrasside remont ja uuendamine, avariide ning ummistuste likvideerimine,” rääkis linnapea, kelle kinnitusel ei kuulu selline  tegevus omavalitsuse põhitegevuse hulka. Sellest lähtuvalt pole linnal põhjust jätkata osanikuna remondifirmas, mis võib osutada remondi- ja ehitusteenuseid nii linnas kui väljaspool, konkureerides maakonna teiste sarnaste ettevõtetega.

“Mõte müüa osalus otsustuskorras tekkis juba 2009. aasta teisel poolel ja läbirääkimised OÜga VK Teenus kestsid kuni 2010. aasta märtsikuuni, kuid soovitud tulemust kumbki pool ei saavutanud. Jõgeva linnavolikogu otsustas tänavu 27. mail Jõgeva linnale kuuluva osa avalikule enampakkumisele panna. Osakute nimiväärtuseks määrati alghinnana  300 000 krooni, müügist saadud rahaga kavatsesime kompenseerida OÜ Jõgeva Veevärk asutamisega seotud kulusid,” selgitas linnapea.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus