Jõgeva linna ja valda külastab õpibuss

 

Neljapäeval, 24. aprillil jõuab täiskasvanute koolitajate assotsiatsiooni Andras saatel Jõgeva linna, Kuremaale ja Siimustisse õpibuss, mis annab võimaluse avardada silmaringi erinevates valdkonades, ennekõike aga täiskasvanuhariduse ja tööjõuturul konkureerimise alal.

Õpibussiprojekti raames algavad enesetäiendusevõimalused kell 10 Jõgeva linnas täiskasvanute keskkoolis, kell 14 Jõgeva vallas Kuremaa lossis ja kell 18 Siimusti raamatukogus. Õppepäeva kohapealseteks korraldajateks on nendes paikades Helle Kajaste, Annika Tagaküla ja Tiina Mihhailov. Loengutel ja vestusringides räägitakse sellest, milliseid erialasid on mõttekas täisvanuna edasi õppida, kuidas planeerida kulusid ja tulusid ning konkureerida tööjõuturul. Enesetäiendamisvõimalustest Jõgeva koolituskeskuses räägib selle eestvedaja Marika Prave. Ühe lektorina esineb Põltsamaa vallas elav paljulapseline ema Tiina Suban, kes tunnistati möödunud aastal Jõgevamaa aasta õppijaks.

Sõna saavad ka töötukassa esindajad ja jagatakse rohkesti infomaterjale.

“Rõõm on tõdeda, et Jõgevamaal tuntakse tõsist huvi silmaringi avardamise vastu õpibussi abil,” ütles ettevõtmise projektijuht Leonore Riitsalu.

JAAN LUKAS 

blog comments powered by Disqus