Jõgeva linna esindusvõistkonnaks nimetati Jõgeva SK Tähe/Olivia

Detsembrikuisel Jõgeva linnavolikogu istungil võeti vastu otsus, millega nimetati 2015. aastaks Jõgeva linna esindusvõistkonnaks Jõgeva SK Tähe/Olivia. Esindusvõistkonnale määratud toetuse suuruseks on 10 000 eurot.

30. oktoobri istungil võttis Jõgeva linnavolikogu vastu määruse “Spordi toetamise kord Jõgeva linnas”, millega määrati kindlaks Jõgeva linna eelarvest Jõgeva elanike spordiga tegelemise toetamise tingimused ja kord. Ühe linnaeelarvest makstava toetusena nähti ette ka toetus linna esindusvõistkonnale. Määruse kohaselt nimetab esindusvõistkonna või esindusvõistkonnad üheks kalendriaastaks linnavolikogu. Esindusvõistkonna nimetamisel on aluseks eelkõige tulemused rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või Eesti meistrivõistlustel. Esindusvõistkonna nimes peab sisalduma selge viide Jõgeva linnale. Toetus antakse võistkonna osalemiseks rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või Eesti meistrivõistlustel.

Komisjon otsustas toetada üht võistkonda

Jõgeva linnas on neli spordiklubi, mille nimes sisaldub selge viide Jõgeva linnale – Jõgeva Spordiklubi Tähe, Jõgeva Spordiklubi Noorus-96, FC Jõgeva Wolves ja Seltsing Jõgeva SERV.

Taotluse võistkonna nimetamiseks 2015. aastal linna esindusvõistkonnaks esitasid neist kaks: Eesti meistriliigas mängiv saalihokimeeskond Jõgeva SK Tähe/Olivia ning Eesti meistrivõistluste teises liigas mängiv jalgpallimeeskond Jõgeva SK Noorus-96. Jalgpallimeeskond FC Jõgeva Wolves on loodud 2014. aasta juunis ning alles plaanib osalemist Eesti meistrivõistluste neljandas liigas, võrkpalliklubi Jõgeva SERV osaleb tütarlastega Eesti meistrivõistlustel B- ja C-klassis.

Kuna spordi toetamise korra kohaselt võib linnal olla ka mitu esindusvõistkonda, hääletati küsimust arutanud linnavolikogu alalistes komisjonides ka võimalust anda esindusvõistkonna tiitel 2015. aastaks mõlemale taotluse esitanud võistkonnale. Komisjonides pälvis siiski napi enamuse ettepanek toetada ühte võistkonda. Haridus- ja kultuurikomisjonis toetas seda ettepanekut kolm ja vastu oli kaks komisjoni liiget, rahanduskomisjonis oli selle poolt kolm, vastu üks ja erapooletuks jäi üks komisjoni liige. Mõlemad komisjonid toetasid ka linnavalitsuse ettepanekut määrata esindusvõistkonna toetuse suuruseks 10 000 eurot.

Hokiväljak jäi tänavu rahast ilma

Jõgeva linnavolikogu 18. detsembri istungil selgitas abilinnapea Raivo Meitus linnavolikogu liikme Kristian Vaarpuu küsimusele vastates, et toetuseks eraldatav summa koosneb mitmest eelarveartiklist. “5100 eurot tuleb artiklist täiskasvanute spordi toetamine,” ütles abilinnapea. “1900 eurot saadakse spordibaaside rahastamise alt ning 3000 eurot tuleb spordisaalide toetusest.”

“1900 euroga toetasime varasematel aastatel üle raudtee asuvat jäähokiväljakut, kuid kahjuks ei olnud koostöö väljaku haldajatega selline, nagu linn oleks soovinud. Seetõttu otsustasime selle raha eraldada meie esindusvõistkonnale,” lausus Raivo Meitus.

Volikogu liige Rein Kaste soovis teada, kas sellise summa eraldamise korral jäävad edaspidi ära n-ö lisasüstid SK-le Tähe, viidates eelmisel aastal linna poolt tasutud SK Tähe korteriüürivõlale. “Jah, loodan küll,” vastas abilinnapea Raivo Meitus.

Kristian Vaarpuu ettepanekut määrata linna esindusvõistkonnaks SK Noorus-96 toetas kaks volikogu liiget, vastu oli kümme ning erapooletuks jäi kolm. Mihkel Kübara ettepanek nimetada 2015. aastaks Jõgeva linna esindusvõistkondadeks SK Noorus-96 ja SK Tähe/Olivia ning määrata esindusvõistkondadele toetuste suuruseks SK-le Noorus-96 3000 eurot ning SK-le Tähe/Olivia 7000 eurot pälvis mõnevõrra suurema toetuse. Selle poolt oli neli, vastu üheksa ning erapooletuks jäi üks volikogu liige.

Volikoguliikmete enamuse toetuse pälvisid haridus- ja kultuurikomisjoni ning rahanduskomisjoni ettepanekud nimetada 2015. aastaks Jõgeva linna esindusvõistkonnaks Jõgeva SK Tähe/Olivia ning määrata esindusvõistkonna toetuse suuruseks 2015. aastal 10 000 eurot. Mõlema ettepaneku poolt oli nimelisel hääletusel kümme volikogu liiget:  Arvo Sakjas, Liisi Poom, Heli Raevald, Jaano Terras, Jüri Toit, Maie Männik, Margus Kask, Mai Treial, Anne Manninen ja Mait Õunapuu. Mõlemal hääletusel andsid oma vastuhääle Mihkel Kübar, Rein Kaste ja Kristian Vaarpuu, erapooletuks jäid Taisto Liivandi, Terje Mitt.

Jõgeva SK Tähe saalihokimeeskond

*Üheteistkordne Eesti meister: 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 2009, 2013, 2014.

*Üheteistkordne Eesti karikavõitja: 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009.

*Euroopa karikavõistlustel 2. koht (2013) ja 3. koht (2014)

i

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus