Jõgeva linna eelarves põhirõhk haridusel

Jõgeva linna suurim investeering lähiaastateks on põhikooli Rohu tänav 10 asuva õppehoone põhjalik rekonstrueerimine ja laiendamine.


Põhikooli hoone rekonstrueerimiseks on 2016. aastal eelarvesse planeeritud 700 000 eurot. Riigipoolne toetus on veel selgumisel. Teine osa finantseeringust on kavandatud 2017. aasta eelarvesse.

Eelarves on põhirõhk haridusel ja sotsiaaltoetustel. Hariduse kuludeks on kavandatud 2 961 500 eurot, mis on rohkem kui pool ehk  53,9 protsenti põhitegevuse kuludest. Võrreldes möödunud aasta eelarvega, kasvavad kulud haridusele 4,8 protsenti. Toetusfondi vahendeid on haridusse kavandatud 1 216 022 eurot.

 “Endiselt suuname kõige rohkem raha haridusvaldkonda. Hea tempoga tõusevad vahendid sotsiaalvaldkonnale ning kultuurile ja spordile,” sõnas linnapea Aare Olgo.

2016. aasta eelarves on kaks väga olulist investeeringut: raudteeäärsed kõnniteed ja parklad ning põhikooli renoveerimine. Mõlemad tegevused saavad rahastuse Euroopa Liidu tõukefondidest. Linnavalitsus on neid tegevusi kavandanud kaks aastat.

Investeeringud kultuuritegevusse on 32 500 eurot, millest 30 000 läheb kultuurikeskuse suure saali uute toolide ostmiseks. 1000 eurot kulub linna kunstikogu täiendamiseks ning 1500 eurot Jõgeva kunstikonkursi paremate tööde premeerimiseks. Jõgeva haiglale eraldatakse füsioteraapiaseadmete soetamiseks 20 000 eurot. 

Suurenenud sotsiaaltoetused

Jõgeva linna eelarvest makstavad sotsiaaltoetused suurenevad. Nii lapse sünnitoetus, toetus esimest korda kooli minevale lapsele kui matusetoetus suurenevad 30 protsenti.

Sünnitoetus hakkab olema 592 eurot ja seda makstakse kahes osas – 30 protsenti pärast lapse sünni registreerimist ning ülejäänu lapse aastaseks saamisel. 2015. aastal oli sünnitoetus 455 eurot ja välja maksti seda 61 korral. Esimesse klassi mineva lapse toetuse suurus on 254 eurot. 2016. aastaks on eelarvesse prognoositud  toetus 56 kooli minevale lapsele.  2015. aastal oli selle toetuse suurus 195 eurot ning toetust maksti 57 lapsele.

2015. aastal maksti matusetoetust matusekorraldajale avalduse alusel 49 korral, kokku 6370 eurot. 2015. aastal oli matusetoetus 130 eurot, uuel aastal on see 169 eurot.

Inimesed on olulised

Nagu mullugi, on eelarves põhitähelepanu inimesel. Pea kolmesaja linna palgal oleva töötaja töötasu tõuseb. 2014. aastal töötati välja uus palgamudel, mida järgides on hea uuel aastalgi edasi minna. “Saan kinnitada, et ükski linna palgal olev inimene ei hakka saama Eesti riigi poolt kehtestatud 430eurost miinimumpalka, vaid ikka rohkem,”  lubas linnapea. Palgamudel lähtub vabariigi valitsuse poolt kinnitatavast alampalga suurusest ja ametikohtade eripäradest.

Jõgeva linnapea rõhutas, et tegevused, mida mullu alustati, jätkuvad, sest need on vajalikud.

2015. ja 2016. aasta sotsiaaltoetuste võrdlus

Eelarvest makstavad sotsiaaltoetused

2015

2016

Lapse sünnitoetus

455 eurot

592 eurot

Esimest korda kooli mineva lapse toetus

195 eurot

254 eurot

Matusetoetus

130 eurot

169 eurot

2016. aastal on Jõgeva linna eelarve põhitegevuse tuludeks kavandatud 5 674 459 eurot. Suurima osa tulust ehk 46,2 protsenti moodustavad maksud. Võrreldes 2015. aasta eelarvega, on maksutulud kasvanud kuus protsenti ehk 142 000 eurot. 2016. aasta eelarve. Eelnõu poolt hääletas 11 ja selle vastu oli viis linnavolikogu liiget.

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus