Jõgeva linna eelarve võeti vastu opositsioonita

Möödunud neljapäeva õhtutundidel lõppenud Jõgeva linnavolikogu istungil võeti pärast teist lugemist vastu 2012. aasta eelarve, kus prioriteediks on lasteaia “Karikakar” uue hoone ehitamine. Nii Keskerakonna kui Rahvaliidu fraktsiooni saadikud olid eelarve vastuvõtmise ajaks istungilt lahkunud.

Jõgeva linnavolikogu esimehe reformierakondlase Meelis Pauklini sõnul on eelarves põhitegevuse kuludeks ja tuludeks planeeritud  5 152 350 eurot. “Eelarve teeb pingeliseks see, et teatud mõttes on muudetud ka riigi poolt eelarve koostamise korda  ja aasta-aastalt on meil vähenenud üle tulevad vahendid. Põhiliseks investeerimisobjektiks on lasteaia “Karikakar” uue hoone ehitamine. Lasteaia projekt valmib kava kohaselt jaanuari keskel  ja siis saab ka selgeks, kas hoonet on võimalik selle raha eest valmis ehitada. Kui ei, peab otsustama, kus mõnede muude objektide ehitamine jääb ära või muudetakse “Karikakra” projekti.” 

Opositsioon nõudis palgatõusu kohe

Pauklin märkis et opositsioon ehk keskerakondlased  ja rahvaliitlased mängisid ennekõike sellele, et tehti ettepanekuid  allasutuste töötajate palga  </span>tõstmiseks viie protsendi võrra.  “Me oleme koalitsioonis arutanud, et linnaeelarvest palka saavate töötajate töötasu on vaja tõsta, sest elukallidus on tõusnud. Arutatud on seda juba rahanduskomisjonis, aga me peame ära ootama käesoleva aasta eelarve tegeliku jäägi. On vaja teada kui suur on tasandusfond ja muud laekumised riigilt. Saame seda sisuliselt arutada veebruarikuus, kui andmed on olemas. Opositsioon soovis et tehakse kohe ära. Me ei näe praegu veel kindlat katteallikat,” tunnistas Pauklin.

“Koalitsioon võttis vastu otsuse, et seda tehakse veebruaris ja et linnavalitsusel on tarvis vastavad ettepanekud ette valmistada,” ütles volikogu esimees.

“Rahvaliidu fraktsioon tegi ettepaneku vastavat töötasu vähemalt viis protsenti tõsta ja selleks vajalikud vahendid eelarvesse kirjutada. Palkadega ei saa kassi ja hiirt mängida, inimestel on õigus teada, kui suureks nende töötasu juba linna eelarve vastuvõtmisel kujuneb.

Täpse rahaeralduse otsuse teeb valitsus veebruaris ja see on aluseks linna eelarvele. Jõgeva linna eelarvet olnuks aega vastu võtta kuni 1. aprillini, pole vaja kiirustada,” ütles Rahvaliidu fraktsiooni esimees Mai Treial.

Tema sõnul ei saa rahul olla sellega, et linnaeelarve projekti puhul on mitmel puhul eiratud head tava – jälgida eelarve projekti koostamisel linna arengu- ja tegevuskava. “Selle alusel pidanuks 2012. aastal olema rahastatud Toominga tänava rekonstrueerimine. Väga oluline Jõgeva ettevõtluskliima seisukohalt ja mis peamine, arengukavas on ju selline punkt koos ettevõtjatega läbi arutatud. Ei ole nii, et linn ühepoolselt taganeb ja teeb teisi valikuid,” lisas Treial. 

Linna põhimäärusest tuleb kinni pidada

Keskerakonna fraktsiooni esimees Aare Olgo selgitas, miks fraktsiooni liikmed istungilt enne selle lõpetamist lahkusid. Ta ütles, et vastavalt Jõgeva linna põhimäärusele kestab volikogu istung kuus tundi, kui volikogu ei otsusta teisiti.

“Istung algas kell 15.00 ja oleks pidanud lõppema 21.00. Kuna selleks ajaks ei olnud volikogu teisiti otsustanud, oligi istung läbi.” Opositsioon aga võttis järjest kaks viieminutilist vaheaega, nii et volikogu ei jõudnudki enne kella 21 otsust langetada.

“Et osa volikogu liikmeid jätkas arutelusid, oli nende vaba tahe. Kui nad sealjuures otsustasid vastu võtta linnaeelarve, on meie hinnangul lihtsalt ebaseaduslik. Me kaalume selles küsimuses õiguskantsleri poole pöördumist,” lisas ta.  Keskerakonna ja Rahvaliidu fraktsiooni üheaegse lahkumise kohta ütles Olgo, et midagi polnud kooskõlastada vajagi. “Linnapea ei suutnud adekvaatselt eelarvet selgitada ja volikogu esimees tegeles hämamisega, iga terve mõistusega inimene sai aru, et seekordne volikogu istung on kujunenud täielikuks farsiks.”

Olgo märkis, et Keskerakonna fraktsioon soovis eelarvet menetleda järgmisel istungil. See olnuks korralikult läbi arutatud ja viidud kooskõlla linna reaalsete võimalustega. 

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esimees Priit Põdra märkis, et keerulist, rasket ja ettearvamatut maailma, Euroopa ja Eesti majandussituatsiooni arvestades võiks kooliõpetajalikult hinnates 3+ või 4– hindeks panna.

“Raha on vähem kui aastate eest ning seda enam tuleb kaaluda, kuidas seda mõistlikult kasutada. Investeeringute osas on selgelt prioriteet lasteaia “Karikakar” ehituse toetamine,” kinnitas ta.

Tema hinnangul tuleb Jõgeva linnas selgelt teha valikud. “Summaliselt küll väiksemad, kuid selle eest märgilise tähendusega on kultuuriringide eestvedajatele määratud tasu. Olgugi et tegemist on väikese rahaga, kuid siiani tehti täiesti tasuta, omaenda vabast ajast ja tahtest juhendajatööd,” ütles ta

“Eelarvet aasta lõpus kinnitades oleme positiivsena leidnud  tõdemuse, et lähtutakse vanast heast talupojatarkusest. Nagu iga inimese jaoks, nii on ka linnale oluline selgus, et kui 1. jaanuaril rahakotirauad ja kontoarved avada, siis on selge, kui palju seal raha on ja saab hakata oma igapäevaseid argielu kulutusi tegema,” lausus Põdra

See on olulise tähtsusega küsimus, kes olukorra tõsidust ei märka, on kas pime või südametu. Heameelt teeb tema sõnul seegi, et palgatõus on vajalik ja selleks vahendite leidmist arutab volikogu veebruaris. 

Jõgeva linna 2012. aasta eelarve

*Põhitegevuse kuludeks ja tuludeks 5 152 350 eurot

* Põhiliseks investeerimisobjektiks lasteaia “Karikakar” uus hoone võimaliku linnapoolse omaosalusega  2,6 miljonit eurot

*Käesoleval aastal kulub selleks linnaeelarvest 1,12 miljonit eurot

*77 000 eurot on plaanitud Estakaadi tänava rekonstrueerimiseks

*80 000 eurot kergliiklustee ehitamiseks Aia ja Piiri tänava nurgalt Jõgeva Ühisgümnaasiumini

*Veemajanduse uuendamiseks kavandatakse  99 000 eurot

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus