Jõgeva linna eelarve on pööratud hariduse poole

Jõgeva linnavolikogu kinnitas linna käesoleva aasta eelarve, kus tähtsal kohal haridus.


Kõige suuremad on investeeringud haridusse. 2,1 miljonit eurot läheb Jõgeva põhikooli õppehoone ja õueala rekonstrueerimiseks ning linnaraamatukogu ehitamiseks.

Jõgeva jaoks kõigi aegade kalleim projekt

Linnavalitsus on saanud riigilt kindla sõnumi, et Jõgeva saab uue koolihoone. Mullu juunis esitas linnvalitsus sihtasutusele Innove ettepaneku Jõgeva põhikooli rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. “Eelmise aasta novembris saime infot, et projektide valiku hindamiskomisjon on meie ettepanekut kõrgelt hinnanud – saime võimalikust 4 punktist 3,9,” sõnas linnapea Raivo Meitus.

Edasi teeb hindamiskomisjon ettepaneku lülitada Jõgeva põhikooli projekt investeeringute nimekirja. Siis esitab haridus- ja teadusminister kaasajastatavate põhikoolide investeeringute nimekirja valitsusele kinnitamiseks. Nii saab Jõgeva linnavalitsus õiguse esitada rahastamistaotluse Innovele.

Linnapea kinnitusel on kõige tähtsam samm asutud: Jõgeva põhikool on üks neist õnnelikest koolidest, millel on õigust toetust saada. Linnavalitsuse siht on saada lõplik rahastamisotsus märtsiks ning seejärel kuulutada välja rahvusvaheline hange kooli nüüdisajastamiseks. Tegemist on Jõgeva linna jaoks kõigi aegade kalleima projektiga. Eelarves on arvestatud ka investeeringuga staadionikatte uuendamiseks. 

Ettevõtluspiirkonna arendamine linna kaguosas

Tähtsa investeeringuna saab välja tuua ka Jõgeva linna kaguosa ettevõtlusala tugitaristu rekonstrueerimise ja rajamise. Mullu sai projekt Euroopa Liidu Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmist toetust enam kui 950 000 euro ulatuses. Volikogu on linnavalitsusele andnud loa omaosaluse katmiseks 135 000 euro ulatuses.

Jõgeva linnavalitsuse arenduse peaspetsialisti ja projektijuhi Erki Tederi hinnangul on prognoositav projekti eelarve 1,13 miljonit eurot. Projektis osalevad rahalise panusega partneritena veel OÜ Jõgeva Veevärk ja OÜ Kronopal ning Jõgeva vald.

Projekti teostamisel saavad alal tegutsevad ettevõtjad kindlamad ja paremad võimalused oma tegevust jätkata ja soovi korral ka laiendada. Piirkonnas tegutseb enam kui kümme aktiivset ettevõtjat, kes pakuvad tööd ligi 255 töötajale. Projektist saavad kaudset kasu üheksa juba tegutsevat ja paar uut võimalikku ettevõtjat.

Ehitustööd on plaanitud Suvila, Välja ja Jaama tänavatele, mis ümbritsevad selle piirkonna ettevõtteid. Ettevõtluspiirkonna korrastamisel ehitatakse ja rekonstrueeritakse vee- ja kanalisatsioonitrasse, rajatakse sadeveetrasse ning paigaldatakse ettevõtjate jaoks väga vajalikke tuletõrjehüdrante. Lisaks saavad korda ettevõtlusala juurdepääsuteed: Suvila tänaval rekonstrueeritakse sõidutee ja rajatakse seni seal puuduv jalg- ja jalgrattatee. Välja tänaval tehakse korda puuduliku asfaltkattega sõidutee, oluliselt paraneb piirkonna välisvalgustus.

Jõgeva linna 2017. aasta eelarve

*Põhitegevuse tuludeks on planeeritud 5 880 355eurot

*Suurima osa tulubaasist moodustavad maksud 2,818 miljonit eurot

*Järgnevad toetused 2 209 615 eurot

*Mulluse eelarvega võrreldes suurenevad toetused 37 000 eurot

*Linna eelarve põhitegevuse kulude kogumaht on 5 663 029 eurot

*Mullusega võrreldes kasvavad põhitegevuse kulud kolm protsenti

*Investeeringutele on eelarves kavandatud 2 302 700 eurot.

Allikas: Jõgeva linna 2017. aasta eelarve

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus