Jõgeva linn ühines keskkonnasõbralikkust soosiva paktiga

Möödunud reedel peetud istungil otsustas Jõgeva linnavolikogu märkimisväärse häälteenamusega kirjutada alla  energisäästlikkusele ja taastuvate energiaallikate kasutamisele orienteeritud Euroopa Liidu algatatud linnapeade paktile, mis tugineb Euroopa Liidu 2007. aasta 9. märtsil vastu võetud paketile “Energia muutuvas maailmas”.

Istungil osalenud MTÜ Tartu Regiooni Energiaagentuur energeetikaekspert Jaanus Uiga märkis, et üle-euroopaline liikumine linnapeade pakt hõlmab kohalikke ja piirkondlikke asutusi, kes võtavad vabatahtlikult kohustuse suurendada energiatõhusust ja kasutada oma territooriumil taastuvaid energiaallikaid.

“Paktile alla kirjutamise eesmärk on saavutada ja ületada 2020. aastaks Euroopa Liidu eesmärk vähendada CO2 heitkoguseid 20 protsendi võrra. Süsihappegaasi heitkoguste  vähendamine tähendab ka energia tarbimise vähendamist või fossiilsete kütuste täielikku või osalist asendamist biokütustega. Pakti allakirastanud asuvad kaardistama heitkoguste põhitasemeid ja esitavad aasta vältel pärast allkirjastamist säästva energiamajanduse tegevuskava, milles kirjeldadakse kavandatud põhimeetmeid,” lausus ta.

Uiga sõnul ühendab linnapeade pakt erineva suurusega kohalikke omavalitsusi. “Eestis on paktiga varem liitunud Rakvere ja Tallinn,” ütles energeetikaekspert. “Me määratleme Jõgevat kui energiasäästlikku linna ja ettevalmistused linnapeade paktiga ühinemiseks algasid kolm aastat tagasi. Oleme pidanud silmas Jõgeva linna arengukavas aastani 2020 sätestatud energiasäästu eesmärke ja tegevusi,” teatas Jõgeva linnapea Aare Olgo.

“Tähelepanuväärseks keskkonnasõbralikuks ettevõtmiseks on hakkepuidu kasutusele võtmine AS Eraküte rekonstrueeritud katlamajas,” rõhutas linnapea.

Ettekandjaks linnapeade paktiga seonduva arutamisel oli ka Jõgeva linnavalitsuse arenduse peaspetsialist Erki Teder ja kaasettekandjateks linnavolikogu arengu- ja majanduskomisjoni esimees Jaano Terras ja rahanduskomisjoni esimees Arvo Sakjas.

Paktiga liitumise poolt hääletas kuusteist istungil osalenud linnavolikogu liiget. Hääletamisest taandas ennast Asso Nettan, kes töötab MTÜ-s Tartu Regiooni Energiaagentuur projektijuhina.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus