Jõgeva linn sai uued juhid

Üleeilsel linnavolikogu istungil, kus osales 17 saadikut, valiti linnapeaks Viktor Svjatõsev. Abilinnapeadeks said Aare Olgo ja Kalmer Lain, linnavalitsuse liikmeks Kristiina Kask.

Reformierakondlane Viktor Svjatõsev oli ainus linnapea kandidaat ning valiti linnapeaks üheteistkümne poolthäälega. Pärast valimistulemuse selgumist kinkis uus linnapea kõigile volikogu liikmetele kaelapaela, mis sobib mobiiltelefoni või võtme hoidmiseks. ?Soovin, et neist moodustuks sümboolne tugev kett, mis aitaks kaasa püsivale ja sõbralikule koostööle,? ütles Svjatõ?ev, kes oli linnapea ka alates 2002. aasta novembrist kuni tänavu 2. juunini, mil volikogu teda umbusaldas. Perioodil 1999.-2002 töötas ta abilinnapeana.

Viktor Svjatõ?ev palus volikogul kinnitada linnavalitsuse koosseisu, kuhu koos temaga kuuluvad abilinnapea Aare Olgo Keskerakonnast, abilinnapea Kalmer Lain Reformierakonnast ja linnavalitsuse liige, keskerakondlane Kristiina Kask.

Isamaaliitlasest volikogu liige Jaano Terras küsis, miks vajab Jõgeva kahte abilinnapead. ?Jõgeva linn on maakonnakeskus, kus tööd jätkub piisavalt. Siin on kolm koolimaja, kultuurikeskus, muusikakool, spordikeskus Virtus, sotsiaalmaja, sotsiaalkeskus. Pidasime vajalikuks, et üks abilinnapeadest tegeleks majanduse ja tehniliste aladega, teine hariduse, kultuuri, spordi ja sotsiaalküsimustega,? vastas Svjatõ?ev.

Aare Olgo ja Kalmer Lain valiti abilinnapeadeks ning Kristiina Kask linnavalitsuse liikmeks 12 poolthäälega.

?Kindlasti ootab ees palju tööd. Jõgeva Ühisgümnaasiumis algab remont. Keskerakond, mida linnavalitsuses esindan, tegutseb koos koalitsioonipartneri Reformierakonnaga eesmärgil ehitada valmis Jõgeva staadion, turvaline raudteeületuskoht ja bussijaam. Jõgeva linnale on oluline ka tööstuspargi välja ehitamine Painkülla. Meie prioriteediks on ka sotsiaalküsimuste lahendamine, sealhulgas Jõgeva Haigla toetamine,? rääkis Aare Olgo, kes kuni tänavu suveni tegutsenud linnavalitsuses oli abilinnapea ja hiljem ka linnapea kohusetäitja.

?Minu töös on kõige olulisem hariduskontseptsiooni väljatöötamine. On tarvis selgeks teha, mis meid hariduselus lähema kümne aasta vältel ees ootab,? ütles vastne abilinnapea Kalmer Lain.

Kristiina Kask märkis, et sooviks linnavalitsuses tegelda peamiselt sotsiaalprobleemidega.

Kalmer Laini asemele tuli volikokku asendusliikmeks perearst Sirje Järvesaar, Aare Olgo asemele lasteaia Karikakar muusikaõpetaja Merike Siirak.

Teisipäevasele linnavalitsuse istungile lisas pingelisemat õhkkonda opositsiooni tegutsemine. Veel enne, kui linnapeaks kandideerivale Viktor Svjatõ?evile antud hääled said kokku loetud, lahkusid volikogu istungilt Rahvaliidu fraktsiooni liikmed Kaido Lehtla, Heldur Lääne, Juri Matiitsin ja Marko Saksing ja Isamaaliidu esindaja Ants Paju.

?Koalitsiooni esindajad tegid istungi algul opositsioonisaadikutele korduvalt ettepanekuid osaleda häälte lugemise komisjonis. Võimalus osaleda volikogu sisulisemas töös on jäänud meil aga äärmiselt tagasihoidlikuks. Volikogu komisjonides on Rahvaliidu ja Isamaaliidu saadikutele ette nähtud vähe kohti. Kindlasti hakkavad aga opositsioonisaadikud edaspidi aktiivselt volikogu töös osalema,? ütles Rahvaliidu fraktsiooni esimees, ekslinnapea Heldur Lääne.

?Enne valimisi olid linnavolikogus opositsioonis Keskerakond ja Reformierakond. Esitasime siis rohkesti küsimusi, pärisime aru. Sellist ?valvekoera? tööd ootaksin ka nüüdselt opositsioonilt. Ühteaegu on oluline, et kõik volikogu liikmed üksteisesse sõbralikult suhtuksid. Kõige olulisem on jääda inimeseks, kui mõelda sellele, et elame kõik Jõgeval,? avaldas oma seisukoha linnavolikogu esimees Ants Prii.

Kui volikogu alatiste komisjonide esimehed olid valitud, tegi volikogu esimees neile ettepaneku pidada opositsiooniga läbirääkimisi, kaasamaks komisjonide töösse nii nende saadikuid kui ka inimesi, kes volikogusse ei kuulu.

?Linnavolikogu komisjonides oli opositsioonile ette nähtud 11 kohta ja sealhulgas revisjonikomisjoni esimehe koht. Revisjonikomisjoni esimehe kohast opositsioon aga loobus,? ütles Ants Prii.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus