Jõgeva linn otsib partnereid põhikooli rekonstrueerimise rahastamiseks

Jõgeva linnavalitsus pöördus Jõgeva, Pajusi, Torma ja Puurmani vallavalitsuste poole ettepanekuga, et nimetatud omavalitsused osaleksid omapoolse rahalise panusega projektis “Jõgeva põhikooli rekonstrueerimine ja laiendamine”.

Nelja valla territooriumil elab Jõgeva põhikooli 706 õpilasest ligi 35 protsenti. 185 õpilasega Jõgeva vallale tegi linnavalitsus ettepaneku panustada projekti elluviimisse 250 000 eurot, 33 õpilasega Pajusi vallalt oodatakse 10 000-eurost panust. Torma ja Puurmani vallas elab võrdselt 14 Jõgeva põhikooli õpilast, mõlemale omavalitsustele tehti ettepanek panustada 5000 eurot.

Jõgeva linnavolikogu 24. aprilli otsusega kiideti heaks Jõgeva põhikooli hoone rekonstrueerimine ja laiendamine aadressil Rohu tn 10 (endine Jõgeva gümnaasiumi hoone). Linnavolikogu otsusega katab Jõgeva linn projekti omafinantseeringu ning mitteabikõlblikud kulud järgneval kolmel aastal kokku kuni 2,1 miljoni euro ulatuses.

Omavalitsustele saadetud kirjas märgitakse, et Jõgeva linn soovib Jõgeva põhikooli õppehoone põhjalikuks rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks aastatel 2016-2017 taotleda toetust Euroopa Liidu tõukefondide “Koolivõrgu korrastamise” põhikoolide meetmest. Ligikaudsel hinnangul kujuneb projekti kogumaksumuseks umbes kaheksa miljonit eurot, täpsemalt selgub see pärast hoone eelprojekti valmimist tuleva aasta märtsis. Projekti omaosalus peab olema vähemalt 15 protsenti, projekti sisulisel hindamisel kõrgemate punktide saamiseks peaks see aga olema 16 kuni 20 protsenti.

Omavalitsuste rahalist panust projekti soovib Jõgeva linn kasutada alles 2017. aastal, kuid nende seisukohta partnerluse ja kaasfinantseeringu suuruse soovitakse teada hiljemalt järgmise aasta veebruariks. Et tegemist on järgnevate aastate finantskohutuse võtmisega, on nõutav vastava vallavolikogu otsus. Jõgeva linnavalitsus kinnitab ka oma valmidust asuda läbirääkimistesse projekti kaasfinantseeringu summa osas.

Jõgeva põhikooli hoone rekonstrueerimise ja laiendamise projektiga soovitakse luua nüüdisaegne, kõigile tervisekaitse- ja tuleohutusnõuetele vastav ning sobiva ruumijaotusega ja energiasäästlik koolihoone, kuhu selle valmimise järel mahuvad ära kõik Jõgeva põhikooli õpilased. Koolihoone laiendusena soovitakse selle juurde rajada ka moodne spordihall ja linnaraamatukogu. “Kasusaajate hulgas on kõik Jõgeva põhikooli õpilased ja õpetajad,” märgitakse linnavalitsuse pöördumises. “Nüüdisaegne ja uusi tugiteenuseid pakkuv Jõgeva põhikool tõstab kogu Jõgeva tõmbekeskuse piirkonna mainet nii elu- kui töökeskkonnana.”

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus