Jõgeva linn otsib lasteaialapsi

Jõgeva linnavolikogu istungil oli ühe päevakorrapunktina arutlusel lasteaia “Rohutirts” hoolekogu pöördumine, kus tuntakse muret linna plaanide üle hakata laste arvu vähenemisele viidates lasteaiarühmi sulgema. Abilinnapea Raivo Meituse sõnul suletakse tänavu septembris kindlasti üks rühm, teise rühma saatus tuleb arutlusele märtsikuus. Kahe rühma sulgemise korral kaotaks töö kuus inimest. Linnavolikogu esimees Margus Kask võttis arutelu kokku lausega “Otsime lapsi”.


Linnavolikogule esitatud pöördumises märgitakse, et lasteaiarühmade sulgemiskava teeb nii hoolekogu kui ka lapsevanemaid ääretult kurvaks. “Valimistel saadud hääled ei volita teid automaatselt meie eest otsustama kõiki meid puudutavaid küsimusi,” seisis pöördumises. “Aastal 2013 lubas Reformierakond oma valimislubadustes, et toetatakse ka väikeste laste vanemaid ning seistakse hea selle eest, et linnas oleks igale lapsele lasteaiakoht ja kohamaksumus oleks lapsevanematele taskukohane. Lasteaia kohatasu tõsteti juba 2015. aasta jaanuaris 55 protsenti, 20 eurolt 31 eurole. See on väga suur löök lapsevanema rahakotile.”

Hoolekogu tahab jätkuvalt väikesi rühmi

“2016. aastal soovite sulgeda kaks rühma, väites, et lapsi pole piisavalt. Samas on linna eelarvestrateegias aastateks 2016-2019  öeldud, et väikelaste osakaal on aastaid püsinud suhteliselt stabiilsel tasemel,” viidati pöördumises vasturääkivusele.

Hoolekogu viitas ka sellele, et koolieelse lasteasutuse seaduses on paika pandud lasteaiarühma maksimaalne suurus, kuid pole määratud väikseimat laste arvu rühmas.

“Arutame üheskoos, milline võiks olla minimaalne laste arv rühmas,” tegi hoolekogu linnale ettepaneku. “Praegu on lasteaias kohad täidetud ning hoolekogu on seda meelt, et laste arvu rühmas me ei suurenda. Pigem soovime laste heaolu nimel nende arvu rühmas vähendada. Jõgeva on väikelinn ja miks ei võiks meie linnas olla väiksemad rühmad, kus iga laps saab rohkem tähelepanu ja individuaalset lähenemist.”

Abilinnapea Raivo Meituse sõnul suletakse tänavu sügisel üks lasteaiarühm, teise rühma sulgemise või mittesulgemise osas tehakse otsus märtsis. ““Rohutirtsu” lasteaias on praegu kümme ning “Karikakra” lasteaias seitse vaba kohta,” lausus Meitus. “2016. aasta sügisel läheb linna kahest lasteaiast kooli kokku 56 ning 2017. aastal 73 last, registri kohaselt on mõlemal aastal aga lasteaeda juurde tulemas 40 last. Praegu leiame, et ühe rühma sulgemine oleks õigustatud, sest lapsi ei ole nii palju, et kõik rühmad oleksid täidetud.”

Lasteaiarühmadesse määrab linnavalitsus

Pooltühjade rühmade tekkimise vältimiseks hakatakse alates selle aasta jaanuarist Jõgeval lapsi lasteaiarühmadesse määrama läbi linnavalitsuse. “Peame jälgima, palju meil lapsi on, ning vastavalt sellele saame teha ka otsuseid,” ütles abilinnapea, kelle sõnul käib töö ka selle nimel, et tuua lasteaeda n-ö kadunud lapsed. “Linnas on lapsi, kes võiksid lasteaias käia, kuid kahjuks sinna ei jõua. Detsembris toimunud koduste laste jõulupeol oli näiteks 52 last, kes ei käi lasteaias. Ka Jõgeva alevikus on praegu lasteaiajärjekorras kaheksa last, samas peame arvestama sellega, et kui lapsevanem töötab vallas ja linna tal asja ei ole, siis ta oma last ka linna lasteaeda ei too.”

Abilinnapea sõnul käib hetkel Jõgeva linna lasteaedades 26 teistes omavalitsustes elavat last, lasteaiakoha maksumus Jõgeva linnas oli mullu 251 ning tänavu 275 eurot kuus. “Seitseteist Jõgeva last käib aga mujal lasteaedades,” lausus ta. “Kõige odavam on teenust osta Tallinnast, kus ühe lapse eest maksame 163,75 eurot, kõige kallim on aga Kurista lasteaed, kus küsitakse ühe lapse eest 382,17 eurot kuus.”

Tööta jääks kokku kuus inimest

Kui 2014. aastal oli ühe lasteaiarühma töötasukulu koos maksudega 2349 eurot kuus, siis möödunud aastal tõusnud palgad kergitasid seda summat 365 euro võrra. “Lastevanemate poolt makstav kohatasu tõusis 11 eurot,” märkis abilinnapea. “Kui arvestada, et rühmas on 20 last, siis maksid lapsevanemad rohkem 220 eurot, seega ei katnud osalustasu tõus rühmas töötavate inimeste töötasu tõusu. 2016. aastal peaks töötasu kulu rühmas suurenema veel 200 euro võrra. Lapsevanemate tasu tõuseb kolm eurot, lisaraha saadakse seeläbi rühmale ainult 60 eurot, ülejäänu kaetakse omavalitsuse eelarvest.”

Lasteaia kohatasu tõusu tasakaalustas Raivo Meituse sõnul linna lastele tasuta hommikusöögi võimaldamine. “Üldise kulu tõus seoses sellega, et tõstsime kohatasu 31 eurole, oli lapsevanemale keskmiselt neli-viis eurot. Lasteaiaõpetajate jutust tuleb välja, et tasuta hommikusöögi tõttu on lasteaias käivate laste arv tõusnud,” rääkis ta.

Kahe rühma sulgemisel kaotaks töö neli lasteaiaõpetajat ja kaks õpetaja abi. “Kas linnavalitsus on mõelnud sellele, et vähendada lasteaiarühmi ning selle läbi säilitada need töökohad?” küsis abilinnapealt linnavolikogu liige Priit Põdra. “Kindlasti me arutame seda küsimust ja ka hoolekogu on sellise mõtte välja pakkunud,” vastas Raivo Meitus. “Kui aga laste arvu vähenemist arvestada, siis nii palju väikesi rühmi me teha ei saa.”

Lasteaiarühmade säilitamise vajadust rõhutasid ka teised opositsioonisaadikud. “Meie lapsed väärivad kõige paremat, ja mida tugevama alushariduse me neile anname, seda rohkem on meil lootust neilt ka tulevikus vastu saada. Mida me külvame, seda ka lõikame,” rõhutas Kristian Vaarpuu.

“Meie väikelinna väärtus on selles, et mida rohkem me investeerime alusharidusse, seda vähem on probleeme põhikoolis ja gümnaasiumis,” lisas Mihkel Kübar. “Eelarvetulud kasvavad aasta-aastalt, samas raha justkui ei ole. Selge, et see on prioriteetide küsimus, kuid ärge väga kergekäeliselt neid asju tehke, pigem jätke linnas üks tänavaauk lappimata ja investeerige see raha lasteaeda, et säiliks kuus töökohta ja lapsed oleksid hoitud.”

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus