Jõgeva linn osaleb Vooremaa geopargi asutamisel


Jõgeva linnavolikogu otsustas 29. jaanuari istungil, et Jõgeva linn osaleb loodava Vooremaa geopargi asutamisel. Koostöö eesmärgiks on elavdada Jõgeval ettevõtlust loodusturismi eelisarendamise kaudu ning muuta piirkond atraktiivsemaks elu- ja külastuskeskkonnaks.

Jõgeva linnal ei ole seni selgelt eristuvat kohaturunduslikku mainet. Linnas on küll mõned muuseumid, Alo klaveriklass ja jõuluvana tuba, kuid puuduvad olulised turismiatraktsioonid. Seepärast pole Jõgevat mõttekas turundada eraldi sihtkohana. Peamiselt tuntakse meid teatavasti külmalinnana. Külma ja kliima temaatika on kasvav trend kogu maailmas ning geopark on sobiv platvorm Jõgevale jõulisema kohaturundusliku brändi loomiseks. Jõgeva linnas napib söögi- ja majutuskohti,  mille peamiseks põhjuseks on külastajate väike arv ja kohalike elanike pigem madal ostujõud. Liitumine geopargiga kasvatab prognoositavalt Jõgeva külastajate hulka, stimuleerides sel moel kohalikku ja külastajaid teenindavat ettevõtlust ning luues täiendavaid töökohti.

Jõgeva on siinse looduskauni ja mitmeid vaatamisväärsusi pakkuva piirkonna suurim keskus ja seetõttu on linnal otstarbekas panustada piirkonna ühisesse kohaturundusse. Jõgeva linnavolikogu esimehe Margus Kase kinnitusel annab geopargiprojektis osalemine linna ettevõtjatele võimaluse ennast turustada.

“Jõgeva asub loodusturismi sõlmpunktis, siia satuvad nii Endla raba, Kassinurme, Palamuset kui ka Peipsi piirkonda külastavad turistid,” sõnas Kask.

Geopargi projektijuhi Kaidi Randpõllu hinnangul on Jõgeva- ja Tartumaa unikaalne piirkond, mida nii laialdaselt ei teata, kuid koos tegutsedes on võimalik luua ühine majandusruum, arendada turismipiirkonna ning panustada keskkonnaharidusse.

Tartu vallavanema ja Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimehe Aivar Soobi sõnul on Jõgeva värav tervele maakonnale ning vastastikune koostöö toob kasu kõigile osapooltele. Koondudes sama kaubamärgi alla, on geopargis osalejatel ühine eesmärk, mille poole püüelda.

Alus Vooremaa geopargi moodustamiseks pannakse 4. veebruaril, mil osalevad omavalitsused allkirjastavad  kootöölepingu.

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus