Jõgeva linn on hädas peamiselt kahe “murelapsega”

Jõgeva linnavalitsuse pressiesindaja Karl Sakrits kinnitas, et linnavalitsusel on olemas ülevaade hoonetest, mis lagunevad, on ohtlikud ja risustavad linna üldmiljööd.

“Suuremad “murelapsed” on hetkel kaks hoonet aadressidel Suur 32 ning Puiestee 21. Mõlema hoone omanikele on tehtud pidevalt ettekirjutusi ning hetkel on sunniraha kohtutäituri kaudu sissenõudmisel. Tegeleme pidevalt ka riigigümnaasiumi hoone kõrval oleva vana tööõpetuse maja ohutuse tagamisega ning omanikega suhtlemisega,” rääkis Sakrits vastuseks  lehetoimetuse pärimisele.

Veel kinnitas pressiesindaja, et ükski tühi ja lagunev hoone linna omandisse ei kuulu. “Küll vajavad mõned hooned renoveerimist, kuid kasutuskõlbmatuid maju kusagil seismas ei ole,” andis Sakrits linna halduses olevatest hoonetest ülevaate.

Aadressil Puiestee 21 asuv viiekordne maja, kus oli omal ajal  MEK-i ühiselamu, seisab juba pikemat aega täiesti tühjana. Aknad on enamasti lõhutud, tihtipeale käivad uudishimulikud hoones kondamas, mis pole paraku nii lagunenud maja puhul  kõige ohutum tegevus. Hoone kuulub ASile Haabersti Maja, mis on hetkel pankrotti minemas. “Praegu on kohtutäituri kaudu sunnirahad kinnipidamisel ja ettevõttele kuuluv Tartu korter müügis, mille eest saadud rahast kaetakse seitsekümmend protsenti linna poolt nõutavast sunnirahast,” rääkis Sakrits, nentides ka, et ega linn eraomandis olevate lagunevate hoonete likvideerimiseks väga palju teha ei saagi.

“Esimene ülesanne on omanikega kontakti hoida, juhtida tähelepanu rikkumistele, tunda huvi hoone seisukorra vastu ning seda pidevalt meelde tuletada. Kui mitteformaalne suhtlemine ei aita, siis järgmisena saadab linnavalitsus välja juba kirjaliku ettepaneku hoone korrastamiseks. Kui ka sellele ei reageerita, tehakse ettekirjutus. Esialgu ilma sunnirahata, pärast juba seda nõudes.”

i

EILI ARULA

blog comments powered by Disqus