Jõgeva linn maksab Klubi 38 liikmetele toetust

Jõgeva linnavolikogu võttis möödunud nädalal vastu määruse, mille kohaselt makstakse toetust Jõgeva alevi linnaks nimetamisest alates püsivalt siin elanud isikutele.

Toetust makstakse üks kord aastas registriandmete alusel koostatud nimekirja alusel. Jõgeva linnapea vastuvõtul sularahas üle antava toetuse suurus eurodes võrdub Jõgeva linna vanusega aastates.

Klubi 38 koondab inimesi, kes on rahvastikuregistri andmetel elanud  püsivalt Jõgeva linnas alates Jõgeva alevi linnaks nimetamisest 1938. aasta 1. mail. Klubi kutsuti kokku 2001. aastal, mil Viido Uueda, Evi Täht ja Ants Nurk juhtisid linnavalitsuse ja -volikogu tähelepanu asjaolule, et Jõgeva linnas elas sel hetkel 29 inimest, kes olid Jõgeva linna kodanikud juba siis, kui Jõgeva linnaõigused sai. Jõgeva linnapea on igal aastal vähemalt korra klubi liikmetega kohtunud, heaks tavaks on saanud ka nende rahaline toetamine. Toetuse summa on olnud aastate lõikes erinev, viimastel aastatel on see võrdunud linna vanusega eurodes.

Jõgeva linna käesoleva aasta eelarves on Klubi 38 liikmete toetuseks ette nähtud 1368 eurot (toetuse suurus 76 eurot). Kuna nimetatud rahasumma oli eelarves liigitatud elanike sotsiaalse kaitse kulude hulka, valmistas linnavalitsus ette määruse eelnõu, millega oleks muudetud Jõgeva linnavolikogu 28.01.2010. a määrusega kehtestatud sotsiaaltoetuste maksmise korda ning vastav toetus, mida varem maksti linnavalitsuse korralduse alusel, oleks lisatud vähekindlustatud ja toimetulekuraskustes peredele Jõgeva linna eelarvest makstavate perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste hulka.

Linnavolikogu rahanduskomisjonis oldi ühel nõul selles, et toetuse maksmist Klubi 38 liikmetele tuleb jätkata, samas ei nõustutud aga nimetatud toetuse liigitamisega sotsiaaltoetuste hulka.

“Meie komisjon arvas, et see ei ole ikkagi sotsiaaltoetus ning seetõttu tehti ettepanek luua eraldi määruse eelnõu,” kommenteeris volikogu rahanduskomisjoni esimees Arvo Sakjas komisjonis tekkinud arutelu.

Rahanduskomisjoni koostatud määruse “Toetus Jõgeval 1938. aastast elanud isikutele” eelnõu pälvis linnavolikogu liikmete üksmeelse toetuse. Eelneval arutelul tekitas küsimusi vaid toetuse maksmine sularahas. Linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Terje Kaldma selgitas, et sularahas antakse toetus üle vastavalt inimeste endi soovile. “Kui klubi liikmed tulevad linnapea vastuvõtule, saavad nad ümbriku rahaga,” ütles Terje Kaldma. “Kui raha läheks arvele, käiksid inimesed võib-olla vähem kohal, see on üks põhjus, mis motiveerib neid kokku saama.” Terje Kaldma sõnul on viimastel aastatel jätnud vastuvõtule tulemata 5-6 inimest, neile on toetus ja mälestusese viidud koju või hoolekandeasutusse.

i

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus