Jõgeva lahkub omavalitsusliidust

Koalitsiooni kuuluvate saadikute poolthäältega võttis Jõgeva linnavolikogu neljapäeval vastu otsuse, mille kohaselt astub Jõgeva linn alates käesoleva aasta 1. oktoobrist Jõgevamaa Omavalitsuste Liidust välja. Väljaastumise poolt hääletas üheksa volikogu Reformierakonna ja Keskerakonna fraktsiooni kuuluvat saadikut, selle vastu oli neli saadikut opositsioonilistest SDE ja IRL fraktsioonidest.


Linnavolikogu esimehe Margus Kase sõnul sündis eelnõu volikogu koalitsiooni kuuluvate liikmete algatusel. “Koostöö Jõgevamaa Omavalitsuste Liiduga on Jõgeva linnal olnud küllaltki konarlik,” märkis Kask. “On juhtunud, et Jõgeva linna ettepanekutega ei arvestata, samuti on jäetud linn objektide rahataotlustega seoses sageli allapoole seda joont, kus taotlustega arvestatakse.” 

Probleem on rahas

“Jõgeva linn on esitanud omavalitsuste liidule omapoolsed ettepanekud liikmemaksu suuruse osas, soovisime, et see tuleks sätestada teistel alustel,” lisas volikogu aseesimees Mai Treial. “Mullu sügisel koos käinud nõupidamine otsustaski, et muudatused viiakse sisse. Veidi aega hiljem aga öeldi, et see ei sobi ja kõik jääb vanaviisi. Ka selle aasta algul tegi linnavolikogu muudatusettepanekud omavalitsuste liidu põhikirja, soovisime, et tagatud oleks liidu liikmete elanikkonna esindatuse proportsionaalsus. Omavalitsuste liidu esindus on aga olnud nii jäik, et linna poolt pakutud muudatused on lükatud häälteenamusega tagasi, arutamata nende sisu. Linn on andnud volikogu otsustuste kaudu mõista, et ma ootame koostööd ja ühist tegevust ning loodame ka seda, et kõigi häältega arvestataks, mitte ei lükataks lihtsalt meie ettepanekuid häälte ülekaaluga tagasi.”

Linnapea Aare Olgo sõnul on Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu tegevus liigselt suunatud maal olevatele väikevaldadele. “Liidus arutatakse sageli selliseid küsimusi, mis on Jõgeva linna jaoks juba ammu läbitud etapiks,” märkis linnapea. “Milleks peaksime toetama selliseid asju, mis on meil ammu tehtud? Küsimus on maakonna teiste omavalitsuste suhtumises Jõgeva linna. Kui arutlusele tulevad küsimused, kus põkkuvad linna ja väikeste valdade huvid, siis on selge, et seda küsimust on mõttetu arutada, sest väikevaldu on lihtsalt rohkem. Neid asju peaks otsustama konsensusega, aga kahjuks nii ei teha. Probleem on loomulikult ka rahas. Demograafiline olukord on selline, et kõigis omavalitsustes väheneb inimeste arv, see on aga osaks liikmemaksu arvutamisel. Meil väheneb aga elanike arv oluliselt väiksemas tempos kui teistes omavalitsustes. Meie osamaks seetõttu tõuseb aasta-aastalt ning suhe läheb järjest kehvemaks. Koostööd peab tahtma teha ning see peab mõlemale poolele olema vajalik.” 

Takistab linna arengut

Reformierakonna fraktsiooni esimees Kalmer Lain märkis oma sõnavõtu alguses, et tal on ääretult kahju, kui Jõgeva linn teeb otsuse omavalitsuste liidust lahkuda. “Praeguses olukorras ei näe ma aga muud varianti,” lausus ta. “Liit takistab maakonnakeskuse arengut. Kui linn tegi selles osas mingi ettepaneku, sooviti rohkem tasakaalustatud arengut. Täna öeldakse, et Jõgevamaal ei ole tõmbekeskust, kõik tõmbavad Tartu või Tallinna poole. Et varsti on käes omavalitsuste liitumine, siis ma arvan, et sellist omavalitsuste liitu ei ole tulevikus üldse vaja. Kuna neil reservis raha on, siis saavadki nad oma tegevused kenasti ära lõpetada. Teema on üleval olnud juba kümme aastat ning väiksemad omavalitsused otsustavad meie üle järjest rohkem.” 

SDE fraktsiooni esimehe Asso Nettani sõnul on hariduse või spordi valdkonnas iga viies omavalitsuste liidust kasusaaja pärit Jõgeva linnast. “Järelikult me midagi sealt ikka saame,” märkis Nettan. “Euroopa liidustki on võtta head näited suurte liikmesriikide solidaarsusest ja vastutusest. Suured ja tugevamad kompenseerivad natuke väiksemate tegevusi. Teistes omavalitsustes on demograafiline olukord halvem kui meil ja meie lihtsalt hüppame ühisest paadist välja ja jätame nad üksi. Selline käitumine ei ole riigimehelik ja suuremeelne. Me näeme, mida seal organisatsioonis tuleks teistmoodi teha, selle asemel aga, et üritaksime seda organisatsiooni opositsioonis olles muuta, me ei võitle lõpuni ja ei leia endale kaasamõtlejaid, vaid tõstame käed üles ja läheme minema. See ei ole ka väga jätkusuutlik käitumine.”

IRL fraktsiooni liige Taisto Liivandi tõdes, et koostööl on oma hind. “Suurel maakonnakeskusel peab olema oma väärikus,” ütles ta. “Tal peavad olema oma esindajad, kes suudavad diplomaatiliselt asju lahendada, siis võidavad väikesed ja võidab ka suur.” 

Mingiks ajaks tekib kaos

Linnavolikogu istungil külalisena viibinud maavanem Viktor Svjatõševi sõnul arutatakse liidu liikmelisust ka teistes omavalitsustes. “Tean, et Jõgeva vallavolikogu liikmed arutavad seda küsimust aktiivselt ning ka seda, et kui Jõgeva linn sädeme süütab, läheb ka Põltsamaa piirkond omaette. Ühtepidi on võib-olla hea, kui toimub üks suur pauk ja asjad pillutakse laiali kuni omavalitsuste ühinemiseni, samas ei saaks selle aja jooksul enam ühistegevuseks rahasid kokku ning ka maavalitsus ei võta endale täiendavaid funktsioone.”

Svjatõševi sõnul kannatavad eelkõige maakonna kultuur ja sport ning mingil määral ka haridus. “Mingiks ajaks tekib kaos ja see on kõige halvem, mis Jõgeva maakonnas juhtuda võiks,” lausus maavanem.

Kes kuidas hääletas

*Eelnõu lõpphääletusel hääletasid liidust väljaastumise poolt Arvo Sakjas, Liisi Poom, Heli Raevald, Jaano Terras, Jüri Toit, Kalmer Lain, Ly Sarapuu, Anne Manninen ja Mait Õunapuu *Eelnõu vastu olid Taisto Liivandi, Rein Kaste, Kristian Vaarpuu ja Asso Nettan

*Erapooletuks jäid Priit Põdra, Margus Kask ja Mai Treial

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus