Jõgeva linn ja Eesti Raudtee sõlmivad koostööleppe

Esimese teemana tõstatus kokkusaamisel jaamahoone juures olev jalakäijate ülekäik ning jalakäijate liikumine raudteel. Et Jõgeval peatuvad reisirongid kaks korda hommikul ning kaks korda õhtul, on Eesti Raudtee lõpetanud kaubarongide Jõgeva jaama saatmise ajal, kui seal peatuvad reisirongid, hõlbustamaks inimeste liikumist reisirongile.

Eesti Raudtee on tänavu ka investeerinud 1,35 miljonit krooni jaamateede ja pöörmete remondiks ning 1 miljon krooni reisiplatvormi ehitamiseks teede vahele.

Sellest hoolimata vajavad Jõgeva linna elanikud paremat lahendust raudtee ületamiseks ajal, mil jaamas seisavad kaubarongid. Jõgeva linnavalitsus eelistab tunneli rajamist silla ehitamisele. Eesti Raudtee nõustus tunneli projekteerimist rahaliselt toetama.

Inimesed tuleb suunata tunnelisse

Eesti Raudtee juhatuse esimees-tegevdirektor Christopher Aadnesen juhtis linnavalitsuse tähelepanu oma varasemast Jõgeva külaskäigust selgunud asjaolule, et probleemiks on inimeste liikumine üle raudtee alal, mis jääb varikatuse ning vanas jaamahoones asuva alkoholikaupluse vahele. Aadnesen märkis, et tunnel saab olla edukas ning vajalik vaid siis, kui inimesed tunnelit ka kasutavad, seega tuleks linnavalitsusel leida lahendus, kuidas inimesi tunnelisse suunata, ning välistada ohtlikes kohtades raudtee ületamine tulevikus.

Eesti Raudtee lubas tagada tunnelisse elektrivarustuse ja valgustuse ning arvestada ehitamisel puuetega inimeste vajadustega.

Jõgeva linnavalitsus soovib tunneli projekteerimisega valmis saada 2005. aastal ning 2006. aastal tegelda rahastamise ning ehitamisega. Eesti Raudtee seisukohast on oluline ettevõtte ja Jõgeva linnavalitsuse veelgi tihedam koostöö Euroopa Liidu abirahade kaasamiseks tunneliehitusse.

Ettevõtted rahastavad tänavate remonti

Samuti on Jõgeval probleemiks Estakaadi tänava seisukord ning laadimistööd jaamas. Et StoraEnso laadib oma vaguneid tühjaks Estakaadi tänava juures, läbib seda piirkonda suur hulk raskeveokeid, mis on viinud tee kulumise viimase piirini. Eesti Raudtee on omal initsiatiivil viinud Lignatori teisele poole raudteed, et metsamaterjale ei ladustataks bussijaama juures. Samuti on Eesti Raudtee ning StoraEnso kokku leppinud, et ettevõtted võtavad osa Estakaadi tänava remondist.

Lepiti kokku, et Jõgeva linnavalitsus võiks antud projektis tegutseda projekti juhina. Esimene kokkusaamine ettevõtete ja raudtee esindajatega on plaanitud juba järgmiseks teisipäevaks.

Kolmas arutlusel olnud teema puudutas jaamaümbruse miljööväärtuse säilitamist. Jõgeva linn tekkis 1876. aastal tänu raudtee olemasolule ning ümbruskonnas on palju hooneid, mis linnavalitsuse arvates on miljööväärtuse seisukohast olulised. Raudtee kõrval asuv pagasiait ning veel kaks hoonet on küll lagunenud, kuid abilinnapea sõnul on pagasiaida tagumine, kõrgem osa ehitatud tunduvalt hiljem ning selle võib seetõttu ka lammutada.

Eesti Raudtee juhatuse esimees tundis huvi hoonete teisaldamise vastu, kuid abilinnapea sõnul võib see olla raskendatud seoses miljööväärtusliku piirkonnaga. Eesti Raudtee kaalub erinevaid võimalusi, kuidas parandada raudtee ümbruskonna üldilmet.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus