Jõgeva Kunstikool meelitab põnevate valikainetega

Jõgeva Kunstikoolis saab käesoleval õppeaastal õppida graafilist disaini, 3-D disaini, kultuurilugu ja meediaprojektide loomist.

Neli uut valikainet, mis igaüks keskendub mõnele konkreetsele tehnikale või väljendusviisile, on avatud kõigile kunstikooli õpilastele ning ka huvilistele väljastpoolt kooli. Kunstikooli direktori Anne Nurmiku sõnul tasub soovijatel kiirustada, meediakursuse õpperühm võtab vastu vaid kuus õppurit. 

Kunstikooli õpilastele on valikained osa õppekavast ning nende eest eraldi maksma ei pea. Need, kes kunstikooli nimekirja ei kuulu, peavad igal õppekuul välja käima sada krooni.

Igaüks loob oma meediaprojekti

2008. aasta jaanuaris sai kunstikool endale meediaklassi, kus nüüd direktor Anne Nurmik meediaprojektide loomist õpetama hakkab.

“Me püüame ajaga kaasas käia ja pakkuda noortele just sellist huviõpet, mis neid antud hetkel köidab. Kuna arvutid ja infotehnoloogia ning foto- ja videokunst on valdkonnad, mis noori praegu huvitavad, siis pakume ka seda laadi väljundeid,” põhjendas Nurmik selle valikaine lisamist tunniplaani.

Esimesed katsetused meedia vallas toimusid direktori sõnul juba aastal 2002, kaks aastat tagasi tehti koolis esimesed videokunsti ja fotograafiat käsitlevad lõputööd. Nüüd meediakursusel loob iga osaleja oma meediaprojekti. “Kõigepealt peab noor välja mõtlema sõnumi, millest ta tahab üldsust teavitada,” rääkis Nurmik ja lisas, et kui eesmärk on paigas, tuleb otsustada, kuidas ja mis vahendeid kasutades see sõnum edastada. Kursuse eesmärk on tema sõnul õpetada noori läbi vabalt valitud väljendusviisi, olgu selleks siis foto või video, oma sõnumit laiadesse massidesse viima.

Kultuurilugu, mis põhineb kogemustel

Teine valikaine, mida kunstikool sellel õppeaastal pakub, on kultuurilugu. Õpetaja Ebe Kofugata, kes on palju reisinud, räägib oma kogemustest, mis ta on maailmas ringi rännates saanud. Teemad, mida käsitletakse, on mitmekesised. Näiteks sai septembri esimesel poolel kuulata loengut Jaapani noorte tänavarõivastusest.

Ülejäänud kaks valikainet on seotud disainiga, mõlemat juhendab Ebe Kofugata. “3-D disain on mõeldud ruumilise mõtlemise ergutamiseks, kahjuks ei oska paljud inimesed asju ruumiliselt näha,” rääkis Anne Nurmik.

Kogu töö disaini õpperühmades toimub käsitsi, nii et vähene arvutioskus ei ole õppimisel  takistuseks. “Kõigepealt on vaja panna mõte tööle, siis alles hakata arvutiprogramme õppima,” selgitas Nurmik. Mõtlemine, et “oh, mul on lahe programm, ma teen midagi ära”, on tema sõnul vale. “Vaataja saab aru, kui tegu on diletandiga, kes on nn “koba peale” välja tulnud,” ütles Nurmik.

Saab õppida kahte liiki disaini

Kursus 3-D disain õpetab kolmemõõtmeliste objektide loomist. “Teeme installatsioone, mis on seotud mingi kindla ruumiga. See on midagi niisugust, kui näiteks kingakarbi sisse luua meremaailm,” selgitas Ebe Kofugata valikaine olemust ja lisas, et meisterdamisel saab kasutada huvitavad materjale. “See kursus on eriti sobiv poistele vanuses 10-14 aastat,  kuid loomulikult on oodatud ka tüdrukud, keda ruumiline maailm köidab,” kutsus Kofugata kõiki osalema.

Graafilise disaini õpperühm võtab vastu huvilisi alates 15.  eluaastast. Õpitakse tegema illustratsioone, olulisel kohal õppetöös on värvimaailma tundmaõppimine. Õpetaja Kofugata räägib värvidest kunstis ja disainis, koloristikast ja värviteooriatest. “Värvidel on eri kultuurides erinevad tähendused,” sõnas Kofugata ja lisas, et kui hakata näiteks firmale logo kujundama, peab hoolega valima, milliseid värve kasutada. “Seal on kindlad nipid,” kinnitas ta.

Kunstikool tegutseb Jõgeval alates aastast 1996. Koolis omandab teadmisi ja oskusi keskeltläbi sada õppurit.

iii

LIIS ROHTMETS

blog comments powered by Disqus