Jõgeva kultuurikeskust asub juhtima Ainar Ojasaar

 

Jõgeva kultuurikeskus saab endale peatselt uue juhataja. Pensionile siirduva Airi Rütteri käest võtab “ohjad” üle kultuurikeskuse praegune tehniline juht Ainar Ojasaar.

 

Kultuurikeskusele uue juhataja leidmiseks kuulutatud konkursile laekus Jõgeva linnapea Mihkel Kübara sõnul 11 sooviavaldust. Vestlusele otsustas komisjon, millesse kuulusid peale linnapea enda abilinnapea Aare Olgo, linnasekretär Egle Lääne, linnavalitsuse kultuuritöö peaspetsialist Hele Kull ja kultuurikeskuse praegune juhataja Airi Rütter, kutsuda kuus inimest.

Üks neist loobus kohale tulemast. Viiest vestlusvooru läbinust tunnistas komisjon kõige tugevamaks kandidaadiks kultuurikeskuse tehnilise juhi Ainar Ojasaare. Linnavalitsus peaks ta linnapea ettepanekul ametisse kinnitama 12. augustil ja seejärel sõlmitakse temaga ka tööleping. Ametisse asub uus juhataja 2. septembrist.

“Tunnen Ainar Ojasaart juba mitu aastat, aga senini olin harjunud teda nägema kultuurikeskuse ürituste ajal, mikrofon või mõni muu tehnikavidin käes, ringi jooksmas,” ütles Mihkel Kübar. “Alles konkursivestluse käigus avastasin, kui avarapilguline, huvitavalt mõtlev ja laia kultuuritunnetusega inimene ta on. Tal on ettekujutus kultuurielu funktsioneerimisest nii MTÜde, kultuurikeskuse, linna kui ka kogu riigi tasandil. Ta tunneb põhjalikult nii Jõgeva linna kultuurielu kui ka kultuurikeskuse siseelu ja EELK Simuna koguduse juhatuse esimehena on ta saanud ka korraliku projektijuhtimise kogemuse.

Ainar Ojasaare puhul võib olla kindel, et ta asub küll ametisse värske vaatega kultuurikeskuse tööle, ent samas ei hakka hästi toimivat süsteemi lammutama, nii et laastud lendavad.”

Linnapea sõnul tõi kultuurikeskuse juhataja konkurss ilmsiks rõõmustava asjaolu, et tugevate tegijate puudust Jõgeval vähemasti kultuurivaldkonnas pole. Nii mõnegi inimese, keda seekord küll ametisse ei valitud, tahaks linnapea tulevikus kaasata mõnda kultuuriprojekti. 

Tõuge teistelt

Ainar Ojasaar sõnas, et kultuurikeskuse juhataja kohale kandideerimiseks andsid talle tõuke mõned tema töökaaslased ja muud tuttavad. Nii mõnigi neist päris, kas ta pole mõelnud juhataja kohale kandideerida.

“Kui juba mitmes inimene sama küsimuse esitas, hakkasin ka ise arvama, et võiksin kandideerida,” ütles Ainar Ojasaar.

Pärit on ta Lääne-Virumaalt Simunast. Põhihariduse omandaski ta Simuna ja keskhariduse Väike-Maarja koolis. Kõrgharidusi on tal suisa kaks: 2000. aastal lõpetas ta Eesti Põllumajandusülikooli (praeguse Eesti Maaülikooli) veterinaaria ja 2005. aastal Viljandi Kultuuriakadeemia kooli- ja kirikumuusika erialal. Kultuuriakadeemia päevil töötas ta mõnda aega aiamaju tootvas OÜs Ossbuilt, pärast akadeemia lõpetamist aga ehitusel.

Kultuurikeskusse tuli Ainar Ojasaar tööle 2006. aasta veebruaris. Esialgu juhtis ta seal huvialatööd. Kui kultuurikeskuse huviõppeosakond muusikakooli alluvusse üle viidi, asus ta valgustaja kohale. Valgustaja amet tuli aga lõpuks tehnilise juhi ametiks ümber nimetada, sest ülesandeid kogunes nii palju: Ainar Ojasaare hoole all on valgus- ja helisüsteemid, arvutipark, aga ka küttesüsteemid ja muu. 

Revolutsiooni ei tee

Ka Ainar Ojasaar kinnitas, et n-ö revolutsiooni pole tal kultuurikeskuses tegema plaanis hakata, sest tegemist on ka senini hästi toiminud asutusega.

“Esialgu mõtlen ainult tehnilist ja töökorralduslikku laadi muutuste peale, ent küllap pikemas plaanis kujuneb välja ka minu sisulise töö käekiri. Arvatavasti on see Airi Rütteri omast siiski mõnevõrra erinev,” märkis Ainar Ojasaar.

Tema sõnul peab väikelinna kultuurikeskus vahendama piirkonna inimestele professionaalset kõrgkultuuri, ent samal ajal hoidma ka elus ja edendama rahvakultuuri. Kultuuriharrastus tugevdab inimestes kodupaigatunnet ning muudab nad vastuvõtlikumaks ka kõrgkultuurile.

Küsimusele, kas kultuurikeskusesse tuleb nüüd uus tehniline juht ametisse võtta, vastas Ainar Ojasaar, et see mõte oleks hea küll, ent kuna tegemist on väga laia valdkonda haarava töökohaga, siis pole sellele lihtne inimest leida.

“Arvatavasti püüame esialgu tehnilise juhi kohustused mitme juba tööl oleva inimese vahel ära jagada,” arvas Ainar Ojasaar.

Ehkki Jõgeva kultuurikeskuse juhataja töö nõuab ilmselt enam aega kui tehnilise juhi oma, kavatseb Ojasaar edasi pidada ka Simuna kiriku organisti ja koguduse juhatuse esimehe ametit. Esimest peab ta juba viieteistkümnendat ja teist neljateistkümnendat aastat. Tänu tema juhitud projektidele on Simuna kiriku ilusa kõlaga kontsertorel korda ja kirikki kenamaks saanud. Kõigis tema tegemistes on talle aga toeks abikaasa Heli ning neli last: 14-aastane Mareeta, 10-aastane Helena, 8-aastane Johannes ja 6-aastane Aleksander.

Kultuurikeskuses tuleb tal hakata juhtima 14-liikmelist kollektiivi.

“Kultuuritööd saab teha vaid meeskonnatööna, n-ö soolot pannes ei tule see kunagi hästi välja,” ütles Ainar Ojasaar. 

Airi Rütter, kultuurikeskuse praegune juhataja:

Mul on hea meel, et kultuurikeskus saab nüüd vahelduseks meesjuhi, kes on pealegi senisest juhist, st minust peaaegu poole noorem. Samas pole Ainar Ojasaar see, kes hakkaks nooruslikus tuhinas midagi lihtsalt muutmise pärast muutma. Kultuur on juurtega nähtus ja selles valdkonnas tuleb muutusi teha nii, et juured kannatada ei saaks.

Usun, et kultuurikeskuse tehnilist külge pole veel keegi nii hästi tundnud, kui Ainar tunneb. Samas on ta muusikuna tugevas kontaktis ka kultuuri sisulise poolega.

<span>

RIINA MÄGI

 

blog comments powered by Disqus