Jõgeva kohtu- ja politseihoonele pandi teisipäeval nurgakivi

Teisipäeval panid justiitsminister Kristen Michal ja siseminister Ken-Marti Vaher, maavanem Viktor Svjatõšev, Merko Ehituse juhatuse esimees Tiit Roben ning Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi haldusdirektor Elari Udam ja Jõgeva linnapea Kalmer Lain nurgakivi Jõgeva tulevasele kohtu- ja politseihoonele, mis valmib tuleva aasta suveks.

Justiitsminister Kristen Michali sõnul on teisipäeval pandud nurgakivi paljuski sümboolne, kuna tegu on viimase piirkondliku kohtumajaga, mis uuel iseseisvusajal on Eestis ehitatud või uuendatud.

<p style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt” class=”MsoNormal” align=”justify”>
“Nii saab lõpuks iga Eesti piirkond korraliku kohtuhoone, kus on loodud head tingimused õigusemõistmiseks. Selliseid tänapäevaseid tingimusi on vaja muu hulgas selleks, et jõuda sihini, mida justiitsministeerium ja valitsus tahavad lähiaastail saavutada – läbida kohtumenetlus ühes astmes saja päevaga,” lisas ta.
 

Paremad töötingimused

i
Siseminister Ken-Marti Vaher ütles uue politsei- ja kohtuhoone nurgakivi panekul, et kaasajale vastava ühishoone rajamise üle on tal lausa kahekordselt hea meel. “Asutused, mis siin tööle hakkavad, on küll kahe erineva ministeeriumi haldusalas, kuid siinsed töötajad on ikkagi kolleegid, kes ajavad ühte asja. Praeguse siseministrina ja endise justiitsministrina teevad mulle heameelt selle maja mõlemad pooled,” kinnitas ta.

Vaheri sõnul tähendab tulevikus uude hoonesse kolimine töötajatele märkimisväärselt paremaid töötingimusi, mis aitab kaasa, et nad oleksid motiveeritud ning teeksid oma tööd pühendunult ja südamega. Samuti on ühishoone rajamine tema kinnitusel oluline kohalikele, et politsei ja kohtu olemasolu oleks nähtav ning korra tagamine ja õigusemõistmine muutuks tõhusamaks.

“Rajatav ühishoone võimaldab ka senisest märksa efektiivsemat pinnakasutust, mis omakorda tähendab riigile väiksemaid kulusid,” lisas hoone ehitust korraldava Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi juhatuse liige ja haldusdirektor Elari Udam.

Riigi peaprokurör Norman Aas on alustanud oma tööd prokuratuuris abiprokurörina Jõgeval. Aas kinnitas, et likvideerib võlga, sest Jõgeval oli seni renoveerimata hoone. 

Võidavad kõik osapooled

i
“Nii vajaliku hoone rajamine Jõgevale tõestab, et riik soovib olla oma kodanikule lähedal ja ei vii olulisi institutsioone maapiirkondadest ära. Antud olukorras võidavad kõik osapooled, teenus jääb maakonnakeskusse alles, töökohad säilivad, töötingimused paranevad ja rahvas võib ennast turvalisemana tunda,” ütles Jõgeva maavanema Viktor Svjatõšev.

Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri prefekt Tarmo Kohv märkis, et Jõgeva on eelviimane Lõuna-Eestis valmiv justiits- ja politseihoone. “Meil on jäänud renoveerida veel Võru maja,” tõdes ta. Prefekti hinnangul näevad politseinikud Jõgeval ehedat ajalugu.

Jõgeva maavanema Viktor Svjatõševi sõnul on uue maja vajadusest räägitud pikki aastaid, kuid läbimurre saavutati alles 2009. aasta oktoobris, mil leidis aset märgilise tähendusega kohtumine justiitsminister Rein Langi ja siseminister Marko Pomerantsiga.  

i

Jõgeva kohtu- ja politseihoone

*Suur tn 1 kinnistule rajatava hoone eelprojekti on koostanud AS Amhold.
*Enam kui 2000 ruutmeetri suuruse netopinnaga hoones saavad endale tööruumid kohus, kinnistusamet, kodakondsus- ja migratsioonibüroo Jõgeva teenindus, kriminaalhooldus, politsei ja arestikambrid.

*Suure ja Pargi tänava äärde rajatakse parkimisalad ning uus haljastus koos tänavavalgustusega.
Riigi Kinnisvara Aktsiaselts korraldas Jõgeval Suur tn 1 kinnistule arendaja leidmiseks vähempakkumise, mille kohaselt seatakse ehitaja kasuks hoonestusõigusja temaga sõlmitakse ehitiste ning territooriumi kasutamiseks üürileping.

*Viimases pakkumisvoorus osales kokku viis firmat, kellest parima pakkumise tegi Merko Elamu.

*Sarnast rahastamismudelit kasutades on juba valminud Rakvere politsei ja pääste ühishoone ning Jõhvi kohtumaja.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus