Jõgeva kesklinnas saab näha silindrikujulisi puid

Kümmekonna Jõgeva kesklinnas Suurel tänaval kasvava pärna võrad omandavad täna silinderja kuju. Puid tulevad vormi lõikama Luua metsanduskoolis õppivad tulevased arboristid.


Suur 5 asuva vallamaja juurest turuni kulgeva puuderea pärnadele on plaanis anda uus kuju, et linnapilt huvitavamaks muuta. Teisalt on see ka otstarbekas. „Kui pärnadel vabalt kasvada lasta, paisub nende võra üsna suureks,“ ütles Jõgeva vallavalitsuse haljastusspetsialist Taivo Paeveer. „Üle poole sõidutee ulatuvad oksad hakkaksid liiklust segama, okstega saaks kaetud ka kõnnitee. Silindrikujulise võraga puude puhul neid probleeme ei teki. Ka laternapostide külge riputatavad lilleamplid pääsevad vormipuude naabruses paremini mõjule.“
Kesklinna pärnade kujundamine on Jõgeva vallavalitsuse ja Luua metsanduskooli koostööprojekt, mis annab praktikavõimaluse nii arboristiks kui ka puittaimede hindajaks õppijatele. Viimased koostasid erialaõpetaja juhendamisel arboristidele lähteülesande. Vormipuudega tuleb tegelda järgmistelgi aastatel: hekilõikuri abil vormi viimistleda ning teatud aja pärast võtta ette suuremad hooldustööd võra sees.
Paeveer märkis, et kesklinna pärnadega tehtavad tööd võivad teatud määral segada Suurel tänaval liiklemist. Loodetavasti suhtuvad inimesed sellesse mõistvalt, nagu ka töö tulemusse. Kohe pärast vormi lõikamist ei pruugi puu ju silmale väga ilus paista. Kavandatud ilme omandab see võib-olla alles kolmandal aastal.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus