Jõgeva kesklinnas kasvab „Jõgeva kollane“

Möödunud aasta mais toimus Jõgevamaa visioonikonverents, kus üheks esinejaks oli Raul Rebane. Oma ettekande alguses rääkis ta loo, kuidas rongiga konverentsile esinema sõites ja ka eelnevatel esinemistel oli ta küsinud, mis inimestele Jõgevaga kõige enam seostub. Vastustes oli lisaks isiklikele meenutustele kõige suurem osakaal „Jõgeva kollasel“, suisa kultuslikkuseni kuulsal kartulisordil. Raul Rebase soovitus oli meile, jõgevamaalastele, seda lugu kõlavalt edasi jutustada.


Vahest mõned inimesed märkasid talvel linna purskkaevu ümber väikeseid lumemehikesi. Need ilmusid sinna, et Jõgeva linna keskel oleks pisut elavamat tegutsemist ja purskkaev oma talveunes ilmekam välja näeks. Pisut kodanikujulgust ja teotahet ja nii nad sinna tulidki. Meie rõõm oli suur, kui rahvas lumemehikesed soojalt vastu võttis. Nii hakkaski sama seltskond mõtteid mõlgutama selle üle, kuidas kultuslik kartulisort ja Jõgeva mainekujundaja „Jõgeva kollane“ Jõgeva kesklinna tuua.

Head mõtted võtavad aega

Et ettevõtmine välja kannaks, kaasasime ettevõtjad ja teadurid. Siinkohal suur, suur tänu Rauno Lehtlale ja OÜ Juta & Kaidole, Raul Taulile ja Valmecole, kes aitasid ideetasandilt edasi minna ja päris asja valmis teha. Nende meeste abi ja panusega saime kartulile postamendi ja ka kartulikaamera.

Kartuli ja viljade seemnetega ning talinisu ja rukkitaimedega panustas ETKI, eesotsas Reine Koppeliga. Et kartulipostamendis oleks kohe peale püstitamist miskit juba vaadata, siis kasvasid mugulad natukene varem juba kodustes tingimustes potikestes. Ausamba kaunistusribal näeb teisigi taimi, millest meile toit kasvatatakse või mis aias ja põllul meile ilu pakuvad. Näiteks talinisu ja rukis ning kui hästi läheb, siis tärkab seal kunagi ka oder „Tuuli“, kaer „Kalle“, suvinisu „Hiie“ ja tatar „Aiva“.

Lilletaimede valiku eest hoolitses Marju Maas. Taimedega tulid appi head inimesed, kes reageerisid appihüüdele Facebookis. Olge tänatud Tiina Säälik, Monika Urb, Sirje Arand ja Eha Anslan. Ka muld sai postamenti kodanikupanusena.

Ja nii saigi reede õhtul komplekteeritud Jõgeva linnale väike, aga tähenduslik sünnipäevakingitus.

Miks seda kõike tegime?

„Jõgeva kollase“ toomine Jõgeva kesklinna annab mitu võimalust täiendavateks tegevusteks. Tegijad loodavad rakendada mitut ideed vallakodanike kaasamiseks, teadmiste jagamiseks, mõnusaks äraolemiseks. Samuti tahame kodanikualgatusena innustada inimesi olema aktiivsemad oma kodukohta väärtustama ja aega ning energiat panustama ise midagi kogukonna heaks ära tehes. „Jõgeva kollane“ ja Jõgeva on piisavalt väärikad, et uskuda nende elujõusse.

Eesti Taimekasvatuse Instituudi teaduri Reine Koppeli sõnul annab linnaruumis taimede kasvatamine võimaluse tutvustada inimestele toidutaimi. „Siis on vast aeg-ajalt ka ETKI teadlastel põhjust tulla kartulipostamendi juurde ja jagada taimekasvatuse kohta teadmisi. Mul on äärmiselt hea meel, et selline idee kodanikualgatusena realiseerus. Nüüd on seeme, ka mõtteseeme, mulda pandud ja ma loodan, et see on hästi produktiivses tulevikutegude pinnaes,” sõnas Koppel.

Vallakodaniku ja aiandushuvilise Marju Maasi sõnul on õppimine Luua Metsanduskoolis tema keskkonnaalast teadlikkust kõvasti tõstnud ja ausamba üks ideedest tulenes igatsusest lapsepõlve põlluservade õiterohkuse järele – rukkilill, karikakar, moon ja viljapead tuules. Järjest enam julgustatakse inimesi vähem muru niitma ja rajama oma aias poollooduslikke kooslusi. Meie istutus võiks koos taimesiltidega olla inspiratsiooniks isikliku lilleniidu loomisel, kuna avalik ala võiks täita hariduslikke eesmärke.

Kui huvi olemas, siis tuleks Toomas Kuke „Eesti taimede kukeaabits“ risti ja põiki läbi lehitseda ja oma lemmikseemned kas põllult korjata või Inglismaalt tellida, sest kodumaise tootja Nordic Botanica seemnevarud on mitme aasta jagu ette läbi müüdud.

„Sellised aktsioonid võiksid olla eeskujuks ka teistele, et rahulolematusest millegi suhtes võib tavapärase hädaldamise asemel ise midagi ära teha, peaasi, et kavatsused on heasoovlikud ja teeniksid teistegi huve. Ja siis pole vaja muud, kui ühte väsimatut eestvedajat, kes ei lase mõttesädemel kustuda ja kaasab kõiki enda ümber,“ avaldas arvamust Marju Maas.

Kingitus Jõgevale sünnipäevaks

 „Jääskulptuuri avamisel ehitati lumememmed ümber purskkaevu, nii-öelda jääpõrsa valvuriteks. Sellel päeval olin jälle natukene rohkem Jõgevasse armunud. Sellised omaalgatuslikud üritused on Jõgeva kultuurielule äärmiselt tähtsad. See annab aimu, et meil on omavahel koostööd tegevad ettevõtjad, asutused, ametnikud ja kodanikud. Samas laseb see aimata, et kodulinn on paljudele kallis ja tema arengusse soovitakse panustada. Loomingulisel tasandil jõuame koostöös veel väga palju suuremate sündmuste korraldamiseni,” ütles Jõgeva vallavalitsuse kultuuritöö peaspetsialisti Ilona Piirimägi.

Ja lisas, et valla haljastusspetsialist lubas hoolitseda kartulite kastmise eest ning tema ise piiluda taimi kultuuriosakonna aknast ja lõunapausil. Ning lisas tänusõnad tegijatele. „Veelkord tänan kõiki osalejaid, see oli üliarmas kingitus kodulinnale.“

Kartuli kasvamise lugu ja teemakohast infot saab jälgida ka Facebookis „“Jõgeva kollane“Jõgeval“ lehel.

MAIU VELTBACH

blog comments powered by Disqus