Jõgeva kesklinna tuleb uus ärihoone

Neljapäevasel istungil kehtestas Jõgeva linnavolikogu detailplaneeringu, mis võimaldab kesklinnas asuvasse turuplatsiks kutsutud kauplemispiirkonda projekteerida ja ehitada uue ärihoone.

Kolmekordse ärihoone on otsustanud Jõgeva kesklinna ehitada kinnisvaraarendaja Heiki Tuul. “Maa-ala, kuhu ärihoone ehitada kavatseme, ostsime enampakkumisel, mille korraldas Maa-amet. Arvestades vastava territooriumi paiknemist kesklinnas, tegime loodetavasti hea investeeringu Milleks tulevast maja kasutama hakatakse, sõltub võimalike rentnike ja koostööpartnerite huvidest ja soovidest,” lausus ettevõtja. “Et tulevane ärihoone hakkab paiknema muinsuskaitsetsoonis, tuleb ehitusküsimused kooskõlastada ka muinsuskaitseametiga,” lisas ta.

“Jõgeva linnavalitsus peab oluliseks, et arendaja ehitaks kesklinna arhitektuuriliselt igati väärtuslikku hoone,” rõhutas linnavalitsuse arhitekt Anne Örd. Heiki Tuule sõnul on ka tema eesmärgiks võimalikult esindusliku hoone ehitamine.

“Et osa tulevasest ärihoonest  paikneb Jõgeva majandusühistu kinnistul, on ka meie kaubandusettevõttel huvid hoones asuva pinna kasutamiseks,” ütles Jõgeva Majandusühistu haldusjuht Guido Põldkivi. “Ka detailplaneering valmis kinnisvaraarendaja ja majandusühistu koostöös, kusjuures rahastajaks oli arendaja,” lisas ta.

“Kohalikul omavalitsusel on hea meel investeeringust, millel on eeldusi muuta maakonnakeskuse üldilmet kenamaks. Seoses uue ärihoone kerkimisega tuleb turuna tuntud kauplemispiirkonnas teha ka teatud ümberehitusi. Kindlasti säilib aga ka tulevikus Jõgeva kesklinnas võimalus müüa taimi ja köögivilju,” kinnitas Jõgeva abilinnapea Aare Olgo.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus