Jõgeva KEKi õuele võidakse rajada noorte tantsuhall

Neljapäeval kutsus Jõgeva linnavalitsus mõttevahetusele kunagise Jõgeva KEK-i hoovis ja selle lähiümbruses tegutsevad ettevõtjad. Arutelul tehti ettepanekuid selle piirkonna ettevõtluskeskkonna nüüdisaegsemaks muutmiseks omavalitsuse ning erasektori koostöös. Näiteks käidi välja mõte, et tühjalt seisvasse viilhalli võiks rajada kooskäimise koha noortele.  

Ühtlasi vaeti võimalusi, kuidas ärgitada majandusvaldkonnas tegutsejaid omavahel regulaarsemalt suhtlema ja ühisüritusi korraldama. 

Tühjad hooned kasutusse

Nõupidamisel osalenud firmajuhtidelt kostis arvamusi, et omaaegses Jõgeva KEKi hoovis on kasutuseta maad ja hooneid, mis sobiksid nii ettevõtlustegevuseks kui ka vaba aja veetmiseks. Sergei Jerjomin teatas huvist ja valmisolekust renoveerida tühjana seisev viilhall noortele kooskäimise, musitseerimise ja tantsimise paigaks.

“Jõgeva linnavalitsus on varem kokku kutsunud Toominga, Turu ja Estakaadi tänava ning Jaama tänava kandi ettevõtete juhid. Kolmandal korral otsustasime nõu pidada endise KEKi territooriumil ja selle läheduses tegutsejatega. Arutelude üks eesmärke on teada saada ettevõtjate seisukohti tootmiseks vajaliku taristu väljaehitamiseks: teede ja tänavate uuendamiseks, trasside rajamiseks jne,” rääkis mõttevahetust juhtinud abilinnapea Ants Prii. “Kui linn ja ettevõtted ühte sammu käivad, läheb mõlemal edukalt,” kinnitas ta.

KEK-i hoovi oleks vaja nüüdisaegset tänavavalgustust.  Siis oleks seal turvalisem ja kutsumata külalised ei luusiks ringi,” lausus Sergei Jerjomin.

OÜ Jõgeva Ehitus juht ja omanik Tiit Saarva leidis, et vastava ala arendamisel tasuks alustada eskiisprojekti koostamisest. 

Toetus ettevõtluse huvides  

Jõgeva linnavalitsuse arenduse peaspetsialist Erki Teder andis ülevaate Euroopa Liidu toetusest, mida omavalitsustel on lähitulevikus võimalik taotleda piirkonna konkurentsivõime tugevdamise meetmest. “Toetus on mõeldud kohaliku ettevõtluse ja külastuskeskkonna arendamiseks. Seda taotledes saab kohalik omavalitsus lähtuda ka paikkonna ettevõtetele olulistest valuküsimustest,” lausus ta.

Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus-ja Ettevõtluskeskus tegevussuundi ettevõtluse arengule kaasa aitamisel tutvustas selle asutuse juhataja Tiit Urva.

Vestlusringis räägiti sellestki, mis motiveeriks Jõgeva ettevõtjaid regulaarsemalt nii omavahel kui ka linnavalitsuse esindajatega kokku saama. AS Valmeco juhatuse liige Raul Taul peab mõttekaks koolitusi majanduselu aktuaalsetel teemadel. Arutati sedagi, kas ettevõtjatel võiks olla oma klubi või ühendus. Varem on selliseid organisatsioone juba ka loodud, kuid aktiivsem tegevus on tänaseks vaibunud. Ühe võimalusena oli kõne all ka Jõgeva linna ettevõtteid tutvustava trükise üllitamine, nagu  möödunud aastal ilmus teatmik Jõgeva valla ettevõtetest.

“Ettevõtjatel pole kunagi aega ülearu, seepärast on mul hea meel, et kohtumisele tuli sedavõrd palju majandusvaldkonna tegijaid endise Jõgeva KEK-i piirkonnast.

Omavalitsuse dialoog ettevõtjatega on asendamatu võti  paikkonna arenguks, mis sõltub suuresti seniste töökohtade püsimajäämisest ja uute loomisest,” ütles Jõgeva linnapea Aare Olgo.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus