Jõgeva kaugkütte võrgupiirkonnas tõuseb oktoobrist soojuse hind

Konkurentsiamet on kinnitanud Utilitase kaugkütteettevõtete Tallinna, Rapla, Keila ja Jõgeva võrgupiirkondades uued soojuse piirhinnad, mida hakatakse rakendama alates  1. oktoobrist.

Maagaasi hind on viimase kahe aasta jooksul tõusnud 60 protsenti, selle aktsiis 50 protsenti ning võrgutasud 16 protsenti,“ kommenteeris Utilitase kaugkütteettevõtete juhatuse esimees Andres Veske. „Puiduhakke hind on kallinenud vähem kui gaasi hind, kuid möödunud aasta pehme ja metsatöödeks ebasobiva talve tõttu on seegi tõusnud veidi üle 20 protsendi,“ lisas ta.

„Utilitas on tänaseks soojuse tootmisel üle Eesti baaskütusena kasutusele võtnud kohaliku puiduhakke ning meie sõltuvus imporditavast gaasist on üha väiksem,“ sõnas Veske

  1. oktoobrist 2018 rakenduvad uued piirhinnad Jõgeva võrgupiirkonnas on 49,26 eurot/MWh (seni 46,00 eurot/MWh), mis käibemaksu lisandudes teeb uueks soojuse hinnaks tarbijale 59,11 senise 55,2 euro/MWh asemel ja hinnatõus on seega 7,1 protsenti.

„2013. aastal rekonstrueeris Utilitas Jõgeva katlamaja ning hakkas 2014. aasta alguses kasutama põhikütusena maagaasi asemel kohalikku puiduhaket, mis võimaldas pakkuda soodsama hinnaga soojust. Vaatamata hinnatõusule, jääb alates 1. oktoobrist Jõgeval kehtima hakkav piirhind 49,26€/MWh (+km) Eesti keskmisest ligi 20 protsendi võrra madalamaks,“ kinnitas Utilitase pressiesindaja Olga Petrova.

Utilitasel on Jõgeval veelgi põnevaid plaane. „Jõgeval ei ole ligi 20 aastat suvel tsentraalselt sooja vett pakutud. Kuid sel aastal, tulles vastu klientide soovile, teeb Utilitas ettevalmistusi, et 2019. aasta suvest oleks võimalik linnaelanikele aastaringselt sooja tarbevett pakkuda.

Aastad 2019 ja 2020 näitavad, kas see teenus osutub jätkusuutlikuks. Mida rohkem on tsentraalse sooja vee tarbijaid, seda soodsam see on,“ vahendas Petrova ettevõtte kavasid.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus