Jõgeva ja Torma vallavolikogud suurendasid vallavanema töötasu

Neljapäevasel istungil määras Jõgeva vallavolikogu vallavanem Enn Kure töötasuks 1955 eurot, mille tulemusena omavalitsusjuhi palk tõusis 13 protsenti. Jaanuaris kerkis ka Torma vallavanema palk 90 euro võrra 1390 euroni.


Töötasu küsimuse otsustamise ajaks lahkusid saalist Jõgeva vallavanem Enn Kurg ja ka volikogu esimees Tiit Lääne. Temale makstav hüvitis sõltub vallavanema töötasust. Istungit asus juhtima volikogu aseesimees Väino Ling. Ta on ka majanduskomisjoni esimees, mistõttu tegi teatavaks vastava komisjoni ettepaneku vallavanema palga tõstmiseks.

“Viimati tõusis vallavanema palk 2015. aastal. Möödunud aastal suurenes kõikide vallatöötajate palk neli protsenti, kuid vallavanema palk ei muutunud. Käesoleval aastal on plaanis tõsta valla töötajate kuutasu viie protsendi võrra. Arvestades seda, teen majanduskomisjoni nimel ettepaneku suurendada vallavanema palka 13 protsenti ja maksta talle senise 1700 euro asemel kuus 1955 eurot,” ütles Ling.

Majanduskomisjoni ettepanekut vallavanem Enn Kure palga suurendamiseks toetas kohalolnud volikogu liikmetest 11 ja vastu hääletas kaks.

Vallavanema töötasu kinnitamine oli päevakorras ka jaanuaris peetud Torma vallavolikogu istungil. Vallavolikogu otsustas hääleenamusega kinnitada Torma vallavanema Triin Pärsimi töötasuks senise 1300 euro asemel 1390 eurot. “Möödunud aastal suurenes kõikidel vallatöötajatel töötasu 7 protsenti. Arvestades seda on põhjendatud ka vallavanema palga suurendamine. Triin Pärsim on kolme ja poole aasta vältel, lähtudes koalitsioonilepingust, juhtinud Torma valda, eriti pingelised on tema jaoks olnud viimased aastad, mil on tarvis ümber korralda haridussüsteem, tegeleda haldusreformiga. Täidesaatva võimu juhina vastutas vallavanem selle eest, et Torma vald jõudis väärika ja perspektiivika partnerina tulevase Jõgeva valla koosseisu,ˮ ütles Torma vallavolikogu esimees Ülvi Nool.

Riigihalduse minister Mihhail Korb on rõhutanud, et omavalitsusjuhtide palkade tõstmine haldusreformi eel on ebaeetiline.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus