Jõgeva ja Tartu vald kavatsevad ühiselt suusarajamasinat ja lumetraktorit kasutada

Jõgeva  vallavolikogu otsustas neljapäevasel istungil hakata  arendama Tartu vallaga koostöösuhteid, mille üheks väljundiks on Kuremaal asuva suusarajamasina ja Lähtel paikneva lumekahuri kasutamine spordielu edendamiseks ja taliürituste korraldamiseks mõlemas omavalitsuses.

Volikogu esimees Aivar Kokk märkis, et Tartu vallaga tasuks koostöö- ja sõprussuhted luua  põhjusel, et mõlemad omavalitsused  on sarnase suurusega ja ka eelarvemahuga. “Ühiseks arutlusteemaks oleks ka valitsemiskulude kokkuhoid. Ettevõtlusvaldkonnas tegeldakse mõlemas piirkonnas  tööstusparkide väljaehitamisega.“

Koka sõnul saaksid kaks omavalitsust ühekoos edenda ka talisporti ja -meelelahutust. Nii võiks Kuremaale muretsetud suusarajamasin töötada ka Tartu vallas. Vastutasuks saame loodetavasti kasutada Lähtel paiknevat lumekahurit.

“Mõte väärib arutamist, sest nii suusarajamasina kui ka lumekahuri töökoormus võimaldab neid tööle rakendada mõlemas omavalitsuses. Mõistagi peab leidma lahenduse, kuidas masinate ühest kohast teise vedamisel nad ka töökorras oleksid,“ lisas vallavolikogu liige Raul Taul.     

Ka Tartu vallavanem Aivar Soop nimetas Aivar Koka välja pakutud talverõõmude nautimist soodustavate masinate töötamist mõlemas vallas igati ökonoomseks  ja ratsionaalseks variandiks praegustes majandusoludes. “Sageli käiakse kogemusi omandamas ja edasi andmas välisriikides. Eestimaa omavalitsustel on aga kindlasti palju kasulikku õppida ka üksteiselt,“ märkis Soop.

Lähiajal sõidab Jõgeva valla delegatsioon Tartu valda sõprusvisiidile.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus