Jõgeva ja Puurmani vald on aktiivsed munitsipaalinterneti rajajad

Lisaks võimalusele kasutada teenusepakkujate poolt müüdavat tasulist internetti on mõned Jõgevamaa vallad hakanud aktiivselt rajama elanikele tasuta ehk munitsipaalinterneti levialasid. Sellisel juhul tasub omavalitsus teenusepakkujale välisühenduse kulud ning elanikele on interneti püsiühendus sobivate vastuvõtuseadmete soetamisel kasutatav ilma igasuguse kuumaksuta.

Vabakutselise IT spetsialisti Raul Orava sõnul on traadita lahendused hajakülade elanikele püsiühenduse saamiseks nüüdisaegse tehnoloogia abil ainus võimalus. Ükski firma ei pea majanduslikult otstarbekaks kalli kaabli paigaldamist talust tallu.

?Traadita internet pole aga imerohi. Selle puhul peab vastuvõtja asukohast olema selgelt näha saatja antenn,? märkis ta.

Raul Orava andmetel on kõige aktiivsemas, Jõgeva vallas, olnud tasuta ehk munitsipaalinternet kättesaadav Vaimastvere, Siimusti, Kuremaa ja Jõgeva asula elanikele juba ligi aasta.

Jõgeva valda kaks leviala

Käesoleva aasta lõpuks saavad Jõgeva valla elanikud juurde veel kaks uut munitsipaalinterneti leviala. Üks saatja töötab novembri algusest Piibe maantee ääres Kärdes ja järgmine paigaldatakse Laiuse mäele.

?Laiuse mäele internetisaatja paigaldamise valiku tingis asjaolu, et ümbruskonnas on palju elanikke, kellel puudub igasugune võimalus püsiühenduse kasutamiseks. Uus saatja paigaldatakse Vilina külas asuva mobiilimasti tippu ja tänu sellele kaetakse interneti levialaga ära väga suur osa Jõgeva valla territooriumist,? lisas Raul Orav.

Puurmanis 10-kilomeetrine leviala

Ka Puurmani vallavalitsus plaanib aasta lõpuks käivitada samasuguse projekti nagu Jõgeva valdki. Puurmani asulas paikneva mobiilimasti tippu paigaldatakse saatja, mille tulemusena tekib ligikaudu 10 kilomeetri raadiusega interneti leviala.

Nii Jõgeva kui ka Puurmani vallas teeb töid Tartu Firma AS Kernel. Kärdes tagatakse interneti välisühendus ELIONi RDSLiga 600meetri kaugusel asuvast mobiilimastist.

Raul Orav rääkis, et sel aastal rajatavaid munitsipaalinterneti ühendusi hallatakse teistel põhimõtetel kui seniste Wifi levialade seadmeid.

?Ühenduste kontrollimine ja ühenduskiiruste piiramine toimub teisel tasemel kui seni. Iga soovija saab kasutamiseks kindla, näiteks 128 kbit/s kiirusega ühenduskanali. Kui olemasolevates traadita interneti levialades kerkib aeg-ajalt üles tehnilisi probleeme seoses piirangute puudumise, aktiivse kasutamise ning valesti paigaldatud vastuvõtuseadmetest põhjustatud häiretega, siis uutes levialades loodame kogu süsteemi paremini ja probleemivabamalt tööle saada. Meie eesmärk on tagada inimestele töötav püsiühendus, selle saavutamiseks peame kehtestama teatud reegleid,? kostis vabakutseline IT spetsialist Raul Orav.

Tänavu juunis valmis Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuses maakonna internetiga varustatuse uuring. Kaardistati paigad, kus tol hetkel oli interneti kättesaadavus halb.

?Uuringu tulemusena pakuti nii omavalitsustele kui teistele asjast huvitatuile olukorra parandamiseks konkreetseid ja detailseid lahendusi. Neid lahendusi on seni kõige agaramalt rakendanud Jõgeva vald ja ka Puurmani vald. Teised omavalitsused on olnud märksa tagasihoidlikumad,? nentis vabakutseline IT spetsialist Raul Orav.

Interneti püsiühendust saab inimesteni viia maa-aluse kaabliga või õhuliini mööda.

Jõgevamaal pakub traadiga ADSL-tüüpi püsiühendust Elion. Traadita tasulist internetti pakuvad Vemise nime all tuntud TRL Group ja Tartu firma Kernel.

RAIVO SIHVER

blog comments powered by Disqus