Jõgeva hariduse arengukava tekitas elava diskussiooni

 

Neljapäeval kultuurikeskuses teoks saanud Jõgeva linna hariduse arengukava 2012-2016 projekti tutvustamisel ja avalikul arutelul diskuteeriti mitmetel selle valdkondkonnaga seotud teemadel. Kõne all olid õpetajate töötamisvõimalused olukorras, kus Jõgeval alustavad tööd riigigümnaasium ja üks põhikool. Ühtlasi kõlas arvamus, et Jõgeval võiks olla kaks põhikooli.

Jõgeva hariduse arengukava projekti tutvustanud abilinnapea Mihkel Kübar rääkis, et plaani kohaselt alustab 2013. aastal Jõgeval tööd riigigümnaasium. Jõgeva Gümnaasium ja Jõgeva Ühisgümnaasium lõpetavad tegevuse ja uue õppeasutusena moodustakse Jõgeva põhikool. “Praegu on Jõgeval igati heatasemeline ja võimekas õpetajaskond. Pärast ümberkorraldusi ei pruugi kõik pedagoogid rakendust leida, mis võib kaasa tuua mitmete inimeste mujale tööle ja elama asumise,” märkis linnavolikogu liige Mai Treial.

“Haridus- ja teadusministeeriumiga on kokku lepitud, et nii riigigümnaasiumis kui ka põhikoolis korraldatakse õpetajate ametikohtade täitmiseks konkurss, kus kõik pedagoogid võrdsetel alustel osaleda saavad.  Kui on tegemist võrdse kvalifikatsiooni ja staatusega õpetajatega, siis eelistatakse neid, kes on töötanud senistes Jõgeva koolides. Ma arvan, et

kandideerida on võimalik ka pensionieas õpetajatel. On tehtud küll ettepanekuid kehtestada vanuseline piirang, kuid ma arvan, et see poleks õiglane,” ütles abilinnapea Mihkel Kübar.

Jõgeva linnavalitsuse haridustöö peaspetsialisti Helle Kajaste sõnul valitakse kõigepealt konkursi korras Jõgeva riigigümnaasiumi ja Jõgeva põhikooli direktorid, et nad saaksid õpetajate töölevõtmisel kaasa rääkida. 

Räägiti kahest põhikoolist

Arutelul oli jutuks ka kahe põhikooli moodustamine Jõgevale. “Probleeme, millega tegelda, jätkub. Küsimärke on rohkesti õhus.  Nii tuleks mõelda, kuidas saab toime liiga suur põhikool ja mis saab praegustest õpetajatest. Hariduse tulevikku planeerides ei tohiks kinni olla ühes mudelis, peaks kaaluma alternatiive. Otsuseid peaks tegema kaugele tulevikku nähes,” ütles Jõgeva Gümnaasiumi direktor Taisto Liivandi.  

Mai Treial soovitas haridusega seotud otsuste tegemisse kaasata eksperte väljastpoolt. “See aitaks vältida olukordi, kus hiljem tuleb hakata jalgratast leiutama,” ütles ta.

“Vaadates meie ressursse ja õpilaste arvu, olen täna kindlalt seisukohal, et Jõgeval peaks olema üks põhikool. Iseenesest annavad aga avalikud arutelud häid ideid juurde. Nii sünnivad mitmed uued mõtted. Kõige olulisemaks tuleb aga pidada eesmärki pakkuda Jõgeval head haridust ka tulevikus,” ütles Jõgeva linnapea Kalmer Lain. 

Diskussioon spordielu korraldamisest

Mõttevahetusel räägiti ka kehalise kasvatuse tundide läbiviimisest ja koolide spordielu korraldamisest seoses hariduselu uuendamisega. Jõgeva Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja Viktor Nõmm tõstatas küsimuse, et kui vastavad tunnid hakkavad toimuma spordikeskuses Virtus, kas õpilased saavad kasutada spordisaale tasuta.

“Teemakohastes küsimustes on omajagu mõtlemist ja nuputamist, kuid usun, et vastastikuses koostöös ja kokkulepetes leitakse lahendused,” nentis Mihkel Kübar.

“Nii õppekava koostamise kui ka kooli ruumide kasutamise osas on Jõgeva linnal praegu hea koostöö haridus- ja teadusministeeriumiga. Nii on näiteks leidnud heakskiitu mõte, et riigigümnaasium võiks hommikupoolsetel aegadel kasutada kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks spordikeskust Virtus. Praegusi koolisööklaid tasuks kasutada ka riigiigigümnaasiumi toitlustamisel, mis võimaldaks kindlustada töö ka praegustele kokkadele ja teistele sööklatöötajatele,” lausus linnavalitsuse haridustöö peaspetsialist Helle Kajaste.

Abilinnapea Kübar märkis, et praegu viiakse hariduse arengukava projekti sisse muudatusettepanekuid, mis on laekunud nii linnavalitsusest kui ka laiemalt avalikkuselt.

“22. aprillil peetaval volikogu istungil on kava teisel lugemisel. Kui arengukava vastu võetakse, siis saame edasi minna seniste koolide tegevuse lõpetamisega ja uute loomisega,” lisas ta.

Diskussioonil osalenud Jõgeva vallavalitsuse hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist Marika Prave ütles, et väga paljud Jõgeva valla lapsed käivad praegu Jõgeva linna koolides ja hakkavad seda tegema ka edaspidi.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus