Jõgeva haigla suutnuks tormi tõttu kannatanud vastu võtta

Tõenäoliselt läinuks Jõgeva haigla abi vaja ka pärast 9. jaanuaril möllanud tormi, sest Tabivere hooldekodus olid vanurid pea kaks päeva külmas toas ja kauem niiviisi neid hoida ei oleks saanud?

Vajadusel oleks saanud hooldekodu elanikud Jõgeva haiglasse paigutada, kuid seekord selleks vajadust ei tekkinud. Nii Tabivere hooldekodu kui ka Jõgeva sotsiaalkeskus Elukaar vajavad generaatorit, mille abil oleks võimalik soojaks kütta vähemalt mõnegi ruumi, kuhu siis hooldekodude asukad kriisi ajaks paigutada. Jõgeva haiglal on töökorras 24 kW võimsusega elektrigeneraator olemas.

Olgem ausad, tegelikult läks meil Pärnu ja Haapsaluga võrreldes ikka väga hästi ja haiglaravi keegi ei vajanud. Jõgevamaal aga oleks võinud möödunud aasta 1. septembri hommikul kaks reisirongi kokku põrgata. Ja siis vajanuks arstiabi ja haiglaravi juba ilmselt rohkem kui sada inimest. Kuidas Jõgeva haigla sellega toime oleks tulnud?

Sada võimalikku kannatanut oleks sel juhul kindlasti toimetatud erinevatesse haiglatesse: Jõgeva haiglasse, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Järvamaa haiglasse.

Selliste õnnetusjuhtumite puhul ei oma tähtsust mitte kohaliku haigla võime kannatanuid vastu võtta, vaid kohapealne kiire kriisisituatsiooni hindamine ning olukorra lahendama asumine. Kannatanud tuleb vigastuste raskuse järgi erinevatesse haiglatesse ravile suunata.

Kes selle ülesande enda peale peaks võtma?

Esmase hinnangu olukorrale annab esimene kohale jõudnud kiirabibrigaad. Edasised otsused teeb olukorra tõsidusest lähtuvalt maakonna kriisikomisjon.

Kui kaua suudab Jõgeva haigla elektrivooluta vastu pidada?

Jõgeva haiglal on olemas generaator, mis tagab operatsioonibloki ja intensiivravipalati elektrivarustuse. Generaatori käivitamine võib võtta aega kuni kaks tundi, selle aja vältel tuleb aparaatide all olevaid patsiente käsitsi hapniku ja ravimitega varustada. Jõgeva haigla meditsiinipersonal saaks selle ülesandega suurepäraselt hakkama.

Jõgeva haigla ebalev seisus on õnneks läbi. Sotsiaalministeerium kiitis heaks Sihtasutuse Jõgeva Haigla funktsionaalse arengukava I etapi ja Tervishoiuamet andis haiglale viieks aastaks kohaliku haigla staatuse. Mida tähendab “kohalik haigla”?

Kohalikus haiglas osutatakse ööpäevaringselt erakorralist arstiabi ning ravitakse sisehaigusi, tehakse radioloogilisi uuringuid ning laborianalüüse ja osutatakse ambulatoorset arstiabi kuni 16 erialal. Lisaks on kohalikul haiglal õigus teha lihtsamaid plaanilisi operatsioone, mille järel patsient pääseb koju juba samal päeval.

Arengukavas on ette nähtud ka mitmete täiendavate töökohtade loomine lähiaastatel. Keda saate tööle võtta ja millal?

Jõgeva haigla funktsionaalse arengukava kohaselt sõltub uute töökohtade loomine Jõgevamaa rahvastiku arvu ning inimeste tervisliku seisundi muutumisest. Kui Jõgevamaa rahvaarv väheneb praeguses tempos, pole lähiaastail vajadust uute töökohtade järele.

Milliseid teenuseid SA Jõgeva Haigla oma patsientidele osutab?

Jõgeva haigla tagab patsientidele ööpäevaringse erakorralise arstiabi ning sisehaiguste ravi. Ambulatoorset eriarstiabi saab hetkel 11 erialal, lisaks tehakse radioloogilisi ja laboriuuringuid ning lihtsamaid plaanilisi operatsioone. Olulisel kohal on ka taastus- ja hooldusravi, rehabilitatsioon ning hoolekandeteenused.

Millisel tasemel eriarstiabi peaks olema kättesaadav Jõgeval? Miks osa inimesi peab Tartusse sõitma?

Kohaliku haiglana saame eriarstiabi osutada vaid kindlatel erialadel. Need patsiendid, kes vajavad keerulisemaid uuringuid ning tõsisemat ravi, peavad paratamatult sõitma Tartusse või Tallinna.

Tartu-sõidu teeb ebamugavaks pikk vahemaa ja kui patsient tahab hommikul vara kohal olla, tuleb juba õhtul ära sõita ning tagasi saab alles järgmisel õhtupoolikul. Harvad pole juhtumid, kus kiirabi toob näiteks luumurruga haige Tartusse, aga sügaval südaööl tuleb tal haiglast lahkuda, kui murtud luu on kipsi pandud. Kõikidel pole peres autot või autoga lähedasi sugulasi-sõpru, keda öösel järele tellida. Mida nendele patsientidele soovitada?

Infrastruktuuri probleemid on Eestis juba pikemat aega takistanud tervishoiusüsteemi arengut. Kahjuks ei ole haiglajuhil ühiskondliku transpordi arengut võimalik mõjutada.

Jõgeva haiglas on kindlasti mõeldud hooldushaigetele. Kas hooldusravi kohti tuleb juurde ja kui palju?

Hooldusravi arendamine on üks Jõgeva haigla prioriteete. Hooldusravi voodikohti on hetkel haiglas 18 ning see arv kasvab pidevalt. Mitmeid hooldusravi vajavaid patsiente käivad kodus põetamas Jõgeva haigla koduõed. Järgmisel aastal tahab haigla hakata pakkuma ka päevast hooldusravi. See on mõeldud patsientidele, kes õhtusel ja öisel ajal on oma lähedaste hoole all.

Põltsamaa rajab eraettevõtjate initsiatiivil taastusravi osakonda. Taastusravi pakub ka Mustvee haigla. Kuivõrd Põltsamaa ja Mustvee haigla Jõgevale konkurentsi pakuvad?

Põltsamaa ja Mustvee tervisekeskused Jõgeva haiglale konkurentsi ei paku, kuna nad teenindavad peamiselt oma lähipiirkonna patsiente. Hooldusravi ja ambulatoorse taastusravi patsiente jätkub kõigisse kolme meditsiiniasutusse. Maakonna hooldusravi arengukavast lähtuvalt on kõigil kolmel Jõgevamaa haiglal tulevikuperspektiiv olemas.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus