Jõgeva haigla juht Peep Põdder: eriolukorda tasub võtta rahulikult

Väljakuulutaud eriolukorral on kaks tasandit: üleriigiline ja kohalik. Kohalik tasand omakorda puudutab nii töökohta kui ka koolikorraldust, kuid kokkuvõttes taandub kõik perekonna ja inimeseni.


Jõgeva haigla maakonna suurima meditsiiniasutusena on eriolukorraks valmis. Seda kinnitas haigla juht Peep Põdder vahetult pärast eriolukorra väljakuulutamist. „Haigla töötab 24 tundi ööpäevas ja meil on olemas isikukaitsevahendid,“ sõnas doktor Põdder. „Arstid on need, kes satuvad sellistes pandeemiates esimesena löögi alla, sest nende kontaktid haigetega on tihedad.“
Mis puudutab koroonaviirusesse ja nakatunutega käitumisse, siis paraku on see võimekus viidud suurematesse haiglatesse. „Oluliselt see meie haiglat ei puuduta. Meie piirkonna haiged lähevad kõik Tartu ülikooli kliinikumi. Põhjapoolsed jälle Lääne-Tallinna keskhaiglasse. Samuti tegelevad nende haigetega Ida-Virumaa keskhaigla ja Pärnu keskhaigla ning Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH), kui tegemist on raskete juhtudega.“

Lisaks gripipuhang

Põdder tunnistab, et Jõgeva haigla jaoks on praegu väga suur probleem gripipuhang, mistõttu on rakendatud tavapärast külastuskeeldu.
„Mu isiklik arvamus on, et suuri probleeme koroonaviiruse haigete raviga pole ilmnenud. Tundub, et enamik juhte kulgeb kergelt, sarnanedes külmetushaigusele ning neid saab kodus ravida. Raskete juhtude raviks, mis võivad tekkida, on Eestis võimekus olemas. Põhimõte on koondada haiged teatud kindlatesse meditsiiniasutustesse, et neid saaks ravida professionaalselt ja kus arstid on ettevalmistunud. Kuna maakonnahaiglates on palju vanu patsiente, kelle immuunsüsteem on nõrgem, püüame igal pool rääkida, et koroonaviiruse kahtluse korral, ka siis, kui on palavik, hingamisteede vaevused ja köha, mitte tulla haiglasse ega EMO-sse, vaid kutsuda vajadusel kiirabi. Samuti konsulteerida perearsti või nõuandetelefoniga (1220).“
Põdderi käitumisselgitused puudutavad kõiki haigestumisi, sest ka n-ö tavalise gripi puhul on patsient kodus ja talle püütakse organiseerida vajalik abi. Peamine on, et haigestunud ei liiguks ringi ega nakataks teisi.
Toiduvarumise kohta ütles Põdder, et karantiinisituatsioonis toit garanteeritakse. Varude kätte saamine ja toomine ei ole nii suur probleem, vähemalt mitte Eesti-suuruses väikeses riigis. „Ma arvan, et toidu arutu kokku ostmine, seda enam, et see teatud aja jooksul rikneb, pole mõttekas. Kuid on hea, kui mõned asjad on kodus olemas. Siis ei pea liiga tihti poes käima ega teiste inimestega kontakteeruma, see kõik vähendab nakatumise ohtu. Mõni asi võiks kodus olla, aga mitte midagi üle mõistuse.“

Tuleb jääda rahulikuks

Põdder rõhutab, et eelkõige tuleb koroonaviiruse vastu võitlemisel lähtuda omaenese tervest mõistusest. „Kui sa tead, et selline viirus levib mööda maailma, ei ole mõtet sõita turismireisile ega käia suurel kontserdil või peol. Nüüd on need muidugi ka ära jäetud ja keelatud,“ sõnas doktor.
„Aega tuleks veeta pereringis, lugeda läbi mõni raamat, mis on jäänud lugemata. Ja lapsed, kes koolist esmaspäevast ära jäävad ja lähevad kaugõppele, võiksid pigem kodus püsida. Milline rõõm on neil nüüd arvutitest ja nutitelefonidest, mida emad-isad ei keelagi,“ naljatles Põdder.
„Eriolukorda tuleb võtta rahuga. Kõige suurem uudis on, et nakkuse algkoldes, Hiinas, registreeriti väga vähe uusi juhtumeid. See on positiivne. Kui seal hakkab haigestumine langema, on see hea.“

 

Jõgeva, Mustvee ja Põltsamaa vallajuhid lähtuvad eriolukorrast

Kõik vallavalitsused ja -juhid kinnitasid, et lähtutakse Eesti valitsuse kehtestatud erikorrast ja seatakse oma ülesanded selle järgi. Esialgu jäävad lahti valla lasteaiad. Kehtib külastuskeeld nii haiglates kui ka hoolekandeasutustes.
Jõgeva valla kriisikomisjoni ja vallavanema kohustusi täitev Mati Kepp kinnitas, et pärast eilehommikust kriisikoosolekut on olukord vallas kontrolli all ja ühtegi koroonaviirusesse nakatunut tuvastatud pole.
Mati Kepi sõnul toimib kõik nii, nagu eriolukord ette näeb, koolid lähevad üle kaugõppele, lasteaiad peaksid jääma nii kaua kui võimalik avatuks. Põltsamaa vallavalitsuse kriisikomisjon on sel nädalal kogunenud kahel korral, et arutada koroonaviirusega seonduvaid riske. „Viimane kohtumine toimus neljapäeva pärastlõunal ja siis otsustati nädalaks sulgeda valla koolid. Lasteaedade tööd otsustati esialgu jätkata, kuid lapsevanematel paluti lapsed võimalusel koju jätta. Täna juhindub Põltsamaa vald nendest juhistest, mis tulenevad valitsuse korraldusest,“ ütles Põltsamaa vallavanem Margus Möldri.
Mustvee vallavalitsus ja teenuskeskused on suletud 16. märtsist 20. märtsini ning teenistujad teevad tööd kodus, vastavad e-mailidele ja telefonidele Palutakse võimaluse korral kõigil esitada vajalikud avaldused, taotlused ja dokumendid elektrooniliselt või lükata vallavalitsuse külastus edasi. Kodanikke teenindatakse telefoni teel.
Vallavanem Märt Kraft palub inimestel järgida kõiki ohutusnõuandeid ja juhiseid. „Koos tegutsedes saadakse sellest probleemist ka üle,“ on Kraft optimistlik.

INDREK SARAPUU

ERIOLUKORD

Avalikud kogunemised

• Keelatud on kõik avalikud kogunemised. 

Õppetöö haridusasutustes

• Alates esmaspäevast, 16. märtsist tuleb koolides peatada
tavapärane õppetöö ning viia see üle kaug- ja koduõppele.
• Ülikoolides ja teadusasutustes jätkub teadus- ja
arendustegevus.
• Erivajadustega õppurite haridusasutuste õppetööd
käsitletakse eraldi.
• Lasteaedade ja lastehoiu lahtioleku ja töökorralduse
otsustab kohalik omavalitsus või muu lasteaia pidaja.
• Alates esmaspäevast, 16. märtsist tuleb peatada
huvihariduse andmine.
• Selline hariduselu korraldus kehtib kuni olukorra
muutumiseni. Meetmete vajalikkust hinnatakse iga
kahe nädala järel.

Piir ja rahvusvaheline reisilaevaliiklus

• Piiriületuspunktides kehtestatakse sanitaarkontroll, et
tuvastada inimeste koroonaviiruse haigussümptomeid.
• Samuti peavad inimesed riiki sisenemisel hakkama täitma
ankeete, et oleks võimalik kindlaks teha nende välismaal
viibimise päritolu.
• Lennujaamades ja sadamates kehtestatakse sanitaarkontroll
ning viiakse sisse ankeetide täitmise nõue sarnaselt
maismaa piiripunktidele.
• Liinil Tallinn-Stockholm-Tallinn tuleb peatada
kruiisireiside müük.
• Koostöös laevafirmaga töötatakse välja ja rakendatakse
meetmed viiruse leviku piiramiseks.

Riskipiirkonnad

• Sotsiaalministeerium ja välisministeerium vaatavad igal
hommikul üle, mis on kõrge ja keskmise riskiga piirkonnad
maailmas.
• 12. märtsi seisuga on need riigid: Hiina, Itaalia, Iraan,
Lõuna-Korea, Prantsusmaa vastavad departemangud,
Saksamaa liidumaad, Tirooli liidumaa Austrias, Jaapan,
Singapur ja Hispaania (Madrid, Kataloonia ja Baskimaa).
Nendest riikidest tulevad Eesti elanikud ja välisriigi
kodanikud peavad olema kaks nädalat isolatsioonis.

Muu elukorraldus

• Raamatukogud jäävad avatuks piiratud ulatuses.
• 1. maini suletakse külastajatele muuseumid ja kinod.
Etendused, kontserdid ja konverentsid on keelatud.
• 1. maini on keelatud spordivõistlused.
• Sotsiaalhoolekandeasutustes, haiglates ja
kinnipidamisasutustes hakkab kehtima külastuskeeld.

ALLIKAS: VABARIIGI VALITSUS

blog comments powered by Disqus