Jõgeva Gümnaasiumi astuda soovivate laste vanemad tulid järjekorda varahommikul

Paljud lapsevanemad tulid Jõgeva Gümnaasiumi juurde järjekorda juba varahommikul, et oleks kindel ? nende laps saab soovitud kooli. Hommikul kell kuus, kui külmetavad inimesed sooja koolimajja sisse lasti, oli järjekorras juba üle kolmekümne avaldusetooja. Vooremaale teadaolevalt olid esimesed lapsevanemad kooli ukse taha tulnud juba kella kahe paiku öösel.

Jõgeva Linnavalitsuse kehtestatud korra järgi kehtib reegel: kes ees, see sees. Eelisjärjekorras võetakse Jõgeva koolidesse vastu oma linna lapsi, vabadele kohtadele ka väljastpoolt linna, peamiselt Jõgeva vallast. Kui koolis on vähem kohti kui õppida soovijaid, saab õppimisõiguse laps, kelle vanemad on esitanud avalduse varem.

Kella kaheksaks kõik kohad täidetud

Kuigi ametlikult pidi avalduste vastuvõtmine algama esmaspäeva hommikul kell kaheksa, oli enamik soovijaid selleks ajaks juba lapse kooli kirja pannud. Kooli direktor Taisto Liivandi ütles, et kuna nagunii luges elav järjekord, hakati avaldusi vastu võtma varem, natuke enne kella poolt kaheksat, et inimesed tööle jõuaksid.

“Tegime ettepaneku, et lapsevanemad hakkavad esitama avaldusi kohale jõudmise järjekorras, inimesed olid sellega nõus,” ütles Liivandi, kinnitades, et kõik käitusid väga rahulikult ja mõistvalt, mingisugust paanikat ei puhkenud.

Kõigile esitatud avaldustele kirjutati peale esitamise kellaaeg ja selle alusel klassid ka komplekteeritakse. Liivandi möönis, et natuke raskemad ajad seisavad veel ees, kui lapsevanemad tulevad murega, et pere vanemad lapsed juba käivad gümnaasiumis ja nad tahaksid ka noorema samasse kooli panna. Siis tuleb selgitada, et kohad on juba täis.

Esmaspäeval kella kümneks oli Jõgeva Gümnaasiumi esitatud viiskümmend sooviavaldust. Kella kaheksa paiku oli koolimaja fuajees vaikne, korraga täitis klassiruumis avaldust neli-viis inimest. Mõned tulid, mõned läksid. Öösel koolimaja juurde tulemine siiski õigustatud ei olnud, limiidi sisse mahtusid ka nende lapsevanemate avaldused, kes tulid koolimajja ettenähtud ajaks.

Jõgeva Ühisgümnaasiumis läks rahulikult

Jõgeva Ühisgümnaasiumi direktor Jüri Toit ei osanud eile keskpäeval küll öelda täpset esimestesse klassidesse esitatud avalduste arvu, kuid rääkis, et neid tuuakse pidevalt. Direktori hinnangul on olukord rahulik, kuid umbes ühe klassikomplekti jagu avaldusi on juba laekunud. “Jõgeva linnavalitsus on asja korralikult läbi mõelnud. Ei ole muret, et ka Jõgeva vallast kooli minevad lapsed ripakile jääksid,” ütles Toit.

Jõgeva linnavalitsuse haridustöö peaspetsialisti Helle Kajaste sõnul paanikaks põhjust pole, sest praeguse seisuga on Jõgeva linna elanikeregistris 80 last, kes sünnikuupäeva järgi peaksid tänavu kooliteed alustama ehk saavad 30. septembriks 7- aastaseks.

Praegu pole aga veel teada, kui palju kooliminejaid lapsi on tegelikult, sest nende 80 lapse seas võib olla ka erivajadusega lapsi, samuti neid kes juba käivad koolis või kelle vanemad taotlevad lapse koolipanekuks pikendust. Kokku saab sügisel Jõgeval kooliteed alustada 96 last, kummaski koolis 48 õpilast ehk kahe esimese klassi jagu.

Seaduse järgi võib esimeses klassis õppida maksimaalselt 24 last.

Nii saavad Jõgeva koolides koha kõik Jõgeva linna lapsed ning väga tõenäoliselt ka mujalt Jõgeva linna lähedalt kooli tulevad lapsed.

Mõned lapsevanemad, kellega sai natuke juttu aetud, rääkisid et nad on ise õppinud Jõgeva Gümnaasiumis, seepärast tahavad ka oma lapse just sellesse kooli panna.

Jõgeva linnavalitsuse peaspetsialist Helle Kajaste ei osanud öelda, miks lapsevanemad oma last just Jõgeva Gümnaasiumi tahavad panna, kuid arvas et selle põhjuseks võivad olla väljakujunenud traditsioonid ja seegi, et lapsevanemad on ise Jõgeva Gümnaasiumis õppinud. Kajaste ütles, et probleem on siiski natuke üle võimendatud.

“Kõik, kes väga tahtsid, said Jõgeva Gümnaasiumisse siiski avalduse õigel ajal esitatud ning seda said ka need, kes kella kaheksa ajal tulid,” ütles Kajaste ning leidis, et lapsevanemad hakkavad uue korraga harjuma ja suhtumine on muutumas. Kajaste märkis, et ka Jõgeva Ühisgümnaasiumis on väga toredad õpetajad ning paljukardetud tasemevahet koolide vahel tegelikult ei ole. Murelikele Jõgeva valla lapsevanematele, kes linnavalitsusse helistanud ja kellele Jõgeva linna koolid on lähemal kui valla omad, on edasi antud info, et Jõgeva Ühisgümnaasiumis on kohti veel piisavalt.

Kuigi Jõgeva Gümnaasiumis on avaldusi esitatud rohkem kui on kohti, võib sealgi esitada avalduse kuni 29 aprillini, sest osa avalduse esitanutest on väljaspool Jõgeva linna elavate laste vanemad ning ei ole veel teada, kas kõik lapsed, kes kirja pandud, ka sügisel kooli tulevad.

 

Kooli astumiseks on vaja
*Esitada avaldus kas vastaval blanketil või vabas vormis
*Kindlasti märkida ära lapse rahvastikuregistri järgne elukoht
*Samuti tuleb esitada lapse sünnitunnistus
*lapsevanema enda isikut tõendav dokument.
*Augusti lõpuks viia kooli lapse tervisekaart

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus