Jõgeva fotograaf pildistas Tallinna rohelisi õuesid

Meie maakonna inimesed on ettevõtlikud. Jõgeva fotograaf Merike Annuk osales Tallina linnavalitsuse korraldatud projektikonkursil, võitis selle ja nüüd on tema tehtud fotod Tallinna rohelistest õuedest üleval Tallinnas, Vabaduse väljaku tunnelis.

Tallinna linnavalitsus on 2013. aastal käivitatud projekti “Roheline õu” raames juba kolmel suvel toetanud linna korteriühistuid hoovi heakorrastamise või haljastuse rajamisega seotud kulude katmisel. Projekti eesmärk on muuta linna elukeskkond atraktiivsemaks ja parandada elukvaliteeti kohaliku aktiivsuse suurendamise ja mittetulundustegevuse arendamise kaudu. Ühtlasi soovitakse projektiga kaasa aidata sellele, et Tallinn saaks 2018. aastal Euroopa roheliseks pealinnaks. Kolmel kevadel said ühistud vastavaid taotlusi esitada, need vaadati üle ja seati pingeritta, mille alusel toimus rahastamine. Projekti raames toetati  puude, põõsaste ja teiste ilutaimede soetamist, muru rajamist, puude hoolduslõikust, amplite ja lillevaaside ostmist ja paigutamist ning mitmeid muid tegevusi.  Maksimaalne toetus oli 600 eurot ja toetuse määr kuni 60 protsenti tegevusele kulutatud summast. Tööde teostamiseks jäi suvi ja sügisel tuli esitada tegevus- ja kuluaruanne.

Õige vaatenurk

Kui Tallinna linnavalitsusel tekkis soov “Rohelise õue” projekti raames tehtu fotodele jäädvustada ning neist näitus teha, korraldati vastav projektikonkurss ning selle võitis, nagu öeldud, Merike Annuk. Tänavuse suve ja sügise jooksul jäädvustas ta Tallinnas paremaid ja huvitavamaid näiteid sellest, kuidas õu või õueala ilusamaks ja paremaks elukeskkonnaks muuta. Õuelahenduste jäädvustamine polnud kuigi lihtne, sest iga objekti jaoks tuli leida sobiv valgus ja pildistamisnurk, mis aitaksid olulise välja tuua. Ühistud olid projekti raames teinud ju erinevaid asju: kes rajas või täiendas haljaslasid, kes kujundas lõikuse abil puid, kes istutas lilli või riputas lilledega ampleid üles.

“Tallinna roheliste õuede pildistamine oli minu jaoks väga suur kogemus,” ütles Merike Annuk. “Projekti teostamine võttis aega kaks kuud. Selle käigus tuli käia paljudel objektidel, näitusematerjal ette valmistada ning suureformaadilised kapa-plaatidele kleebitud fotod üles panna.”

21 suureformaadilise pildi (mõõdus 100 x 150 cm) ülespanek oli tõepoolest suur töö ja kogemus omaette. Ettevõtmises osalenuna võin seda kinnitada. Piltide juurde said ka selgitavad tekstid. Näitus on Vabaduse väljaku tunnelis üleval tuleva aasta 5. jaanuarini. Edasi rändavad pildid Tallinna linnaosadesse.

Olulisim on praktika

Tallinna projekt on Merikesel selleks korraks läbi. Netist leitud info põhjal projektis osalemise otsuse tegemine oli tema jaoks tegelikult suur julgustükk ja risk. Ning töö kujunes, nagu öeldud, pingeliseks.

“Endal peab palju pealehakkamist olema,” kinnitas Merike.

Alates 2013. aastast on ta tegutsenud oma firmas ja pakkunud fototeenuseid. Ta on täiendanud end mitmel fotokoolitusel, õppinud fotonduse aluseid ja kompositsiooni. Õppimise ja enesearendamise seisukohalt peab ta kõige olulisemaks siiski praktikat. Nüüdseks on tal kogunenud oskust ja julgust edasi püüda, ainus, mis täna suurt muret teeb, on stuudiovõtete jaoks vajaliku ruumi puudumine. Seda poleks vaja pidevalt, aga aeg-ajalt siiski. Selles osas on kõik pakkumised teretulnud.

Üks mõte veel, mis näituse ülespaneku käigus tekkis. Ka Jõgevamaal on igal suvel meeles peetud kaunimate kodude rajajaid. Miks mitte aasta-aastalt ka meie kaunid kodud üles pildistada ja näituseks vormistada? Nii saaks koostada rändnäituse, mis võiks väljas olla kõigis omavalitsustes. See näitus võiks innustada kõiki oma koduümbrust kaunimaks muutma.

TIINA SÄÄLIK

blog comments powered by Disqus