Elektrilevi lubab elektrivarustuse Jõgevamaal taastada hommikutundideks

Tänane ulatuslik elektrikatkestus Jõgeval ja selle lähiümbruses, mis oli põhjustatud piirkonnaalajaama põlengust, saab lõplikult likvideeritud hommikutundideks. Kui algselt jäi rikke tulemusena vooluta 8023 klienti, siis hetkel on vooluta 3205 klienti. Enam kui 4700-le kliendile õnnestus elekter tagasi tuua ümberlülituste kaudu.

Lähitundidel loodab Elektrilevi elektrivarustuse taastada veel 763-le kliendile, ülejäänutel taastub vool hommikutundideks. Prognoosaegade täpsustumisel teavitatakse kliente personaalselt SMS-i teel.

Varustuskindluse tagamiseks on Elektrilevil alaliselt reservis mitu varujaotlat, millest üks oli tehniliste parameetrite poolest igati sobilik asendamaks põlengus kannatada saanud Jõgeva alajaama vastavat seadet.       25 tonni kaaluva varujaotla transportimine Tallinnast Jõgevale vajas eritehnikat.

„Jaotla jõudis Jõgevale kella 19 paiku ning pärast selle paika sättimist sai koheselt hakata kaableid ühendama, kuna kõik vajalikud eeltööd olid juba tehtud,“ kirjeldas mitmetahulist tööprotsessi Elektrilevi elutähtsa teenuse juht Jüri Klaassen. „Tahan tänada partnereid, kes suurte jõudude ja vajaliku eritehnikaga kiirelt reageerisid. Kõik mõistavad, et kriisimomentidel on tähtis panustada.”
Kriisi lahendamisel pakkus Elektrilevi Jõgeval tuge kohalikele ettevõtetele ja elutähtsa teenuse pakkujatele generaatorite näol, mis aitasid elektrikatkestustest tingitud mõjusid leevendada.

Fotol: Varujaotla transpordiks ettevalmistamine  Foto autor: Karl-Erik Kumm/ Elektrilevi

blog comments powered by Disqus