Jõgeva elanikud rahaasju ei planeeri

Raha24 kaubamärgiga laenu pakkuva ettevõtte BB Finance OÜ tellitud ning uuringufirma Norstat läbiviidud küsitlusest selgub, et 51 protsenti eestimaalastest ei pea vajalikuks omada ülevaadet oma kulutustest ega koosta pere eelarvet, Jõgevamaal on vastav näitaja 54 protsenti.


Meestest ei planeeri eelarvet 52 ja naistest 50 protsenti, kõige kehvemad planeerijad on noored vanuses 18–29 ja üle 50-aastased inimesed. Vastupidiselt aga eelarvestab oma sissetulekuid ja väljaminekuid tervelt 66 protsenti 30–39-aastastest.

„Eelarve planeerimise vanuseline erinevus tuleneb suuresti taustsüsteemist – noored ei pea veel vajalikuks või ei oska eelarvet koostada. Nende sissetulekud on kesisemad ning võimalused suuremateks väljaminekuteks väiksemad. Vanematel inimestel jällegi puudub harjumus,“ kommenteeris uuringu tellinud Raha24 kaubamärgiga laenu pakkuva ettevõtte BB Finance OÜ juhatuse liige Urmo Kokmann.

Ta lisas, et 30-aastased on orienteeritud parandama oma elujärge ning parasjagu selles eluetapis, kus on suuremad väljaminekud ees – olgu selleks oma kodu ostmine või laste saamine.

Selles vanusegrupis on kõige enam neid inimesi, kes ei tule kuu lõpuni oma sissetulekutega toime. „Sellest tulenevalt hoiavad nad ka kiivamalt väljaminekutel silma peal.“

Varasema uuringu kohaselt saab 36 protsendil Eesti elanikest palk enne järgmist palgapäeva otsa. Enim on neid, kel jagub sissetulekut vaid kuu esimeseks kolmeks nädalaks. Rahalisi varusid on 42 protsendil elanikest ja nendest vaid 15 protsenti ei pea sealt kuu lõpus finantse juurde näpistama.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus