Jõgeva ei allkirjasta Hoolekandeteenustega ühiste kavatsuste protokolli

Jõgeva linnavalitsus lükkas tagasi aktsiaseltsi Hoolekandeteenused ettepaneku allkirjastada koos sotsiaalministeeriumiga ühiste kavatsuste protokoll,  mille eesmärgiks on koostöö psüühilise erivajadusega inimeste jaoks mõeldud teenusekohtade rajamisel Jõgeva linna. Samas märgitakse, et linn mõistab teenuseüksuse rajamise vajalikkust ning ei loo põhjendamatuid takistusi selle eesmärgi realiseerimisel.


Jaanuari algul edastas aktsiaselts Hoolekandeteenused Jõgeva linnale ühiste kavatsuste protokolli kavandi, mille kohaselt on protokolli eesmärgiks tagada osapoolte vahel sujuv ja tõrgeteta koostöö psüühilise erivajadusega inimeste jaoks mõeldud teenusekohtade rajamisel Jõgeva linna.

Üks võimalik koht Jõgeval

Protokolli kavandi kaaskirjas märgitakse, et firma sooviks on reorganiseerida lähiaastatel 377 kliendiga Sõmera Kodu, 350 kliendiga Võisiku Kodu, 143 kliendiga Koluvere ja Erastvere Kodu ning 65 kliendiga Imastu ja Tori Kodu. “Soovime nende kodude praegustele elanikele luua uued ning nüüdisaegsed kodud võimalikult lähedale nende kodukohtadele või siis piirkondadesse, kuhu kliendid on ise avaldanud soovi kolida,” märgitakse kirjas. “Uued kodud plaanime rajada valdavalt linnadesse ja vallakeskustesse, kus vajalikud teenused on klientidele kättesaadavad ning kus on olemas võimalused tegusaks eluks, sealhulgas töötamiseks.”

“Soovime, et meie kliendid saaksid kliendiks ja abivajajaks olemise asemel tunda kodanikuks olemist, tegutseda samaväärse kogukonna liikmena ning elada oma igapäevast elu sarnaselt kõigi teistega: käia poes, külastada kultuuriüritusi, teha sporti ja leida oma võimetele sobiv töö. Seetõttu ei saa erivajadusega inimese “koduks” olla pikkadest koridoridest koosnev ühiselamu- või haiglatüüpi hoonetekompleks, milles kliendi isiklik ruum piirdub voodi ja öökapiga toas ning kus tema “pereks” on mitmekümnest inimesest koosnev inimmass.”

Ühe uue teenuseüksuse asukohana näeb aktsiaselts Hoolekandeteenused Jõgeva linna. “Ühiste kavatsuste protokoll on hea tahte väljendamise dokument, mis ei too kohalikule omavalitsusele automaatselt kaasa mingeid rahalisi kohustusi,” kinnitatakse kirjas. “Selle allkirjastamisega näitavad osapooled, et mõistavad projekti realiseerimise vajalikkust ühiskondlikus plaanis ning jagavad seisukohta, et on võimalik ja vajalik kanda head hoolt ühiskonna abivajavate liikmete eest.”

Linn ei pea lepingut vajalikuks

Möödunud neljapäeval Hoolekandeteenustele saadetud vastuses ei pea Jõgeva linnavalitsus ühiste kavatsuste protokolli allkirjastamist vajalikuks. “Mõistan projekti realiseerimise vajalikkust ühiskondlikus plaanis ning jagan seisukohta, et on oluline kanda head hoolt ühiskonna abivajavate liikmete eest,” märgitakse linnapea Aare Olgo poolt allkirjastatud vastuses. “Sellest hoolimata ei pea ma nimetatud eesmärgi täitmiseks vajalikuks kõnealune protokoll sõlmida.

Erihoolekandeteenuste korraldamine ja pakkumine ei ole kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi kuus kohaselt kohaliku elu küsimus, milles Jõgeva linn saaks talle seadusega pandud ülesannete täitmiseks sekkuda. Kohaliku elu juhtimisel peame eelkõige juhinduma linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest. Liiatigi ei ole Hoolekandeteenused ainus Eestis tegutsev erihoolekandeteenuse pakkuja. Kuigi protokolli näol on tegemist hea tahte väljendamise dokumendiga, ei või me avaliku asutusena anda mõnele ettevõtjale ka näilist eelist.”

Takistusi teenuseüksuse rajamisel ei tee

Jõgeva linnavalitsus lubab siiski tagada tema pädevusse antud küsimuste otsustamisel sujuva ja tõrgeteta koostöö ettevõtte ja sotsiaalministeeriumiga. “Oleme teadlikud aktsiaseltsi Hoolekandeteenused kavatsusest rajada ajavahemikus 2015-2023 Jõgeva linna psüühilise erivajadusega inimeste jaoks mõeldud kuni 20 ööpäevaringse ja/või kogukonnas elamise teenusekohta,” kinnitab linnapea. “Mõistame teenuseüksuse rajamise vajalikkust ning ei loo põhjendamatuid takistusi selle eesmärgi realiseerimisel. Võimaluste piires aitame kaasa ka erihoolekandeteenuste valdkonnas informatsiooni jagamisel linnaelanikele.”

Mullu aprillis esitas aktsiaselts Hoolekandeteenused Jõgeva linnavalitsusele taotluse algatada Jõgeva linnas Kuuse tänav 2, 4, 6 ja 8 asuvate kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu koostamine. Planeeringu koostamise eesmärgiks oli kinnistutele erihoolekandeteenuseid vajavatele täiskasvanutele eluhoone ehitamine.

18. juunil võttis Jõgeva linnavolikogu kõigi liikmete poolthäältega vastu otsuse, millega keelduti nimetatud kinnistutele detailplaneeringu algatamisest.

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus