Jõgeva alevikus tuleb seltsipäev

Laupäeval, 2. augustil saab teoks Jõgeva aleviku seltsipäev “Talendid koju”. Seltsipäeva ühe korraldaja Vahur Kuke sõnul pole päev mõeldud mitte ainult Jõgeva aleviku, vaid kogu sealse piirkonna rahvale. Kuke sõnul tuleneb päeva nimetus “Talendid koju” sellest, et lisaks kohalikele inimestele on seltsipäevale oodatud oma vanemate, vanavanemate või hoopis noorema põlvkonna sõprade ja tuttavatega kohtuma praegu kaugemal elavad kunagised sealtkandi  inimesed.

Eelregistreerimist Jõgeva aleviku seltsipäevale ei korraldata. Info toimuva kohta liigub päris hästi Facebook’i kaudu ning Jõgeva aleviku postkastidesse on pandud ka väikesed kutsed koos päevakavaga. Traditsioonilise ettevõtmisena korraldatakse seltsipäeval konkurss nimetusega “Jõgeva kollane”, kus läheb tarvis selle kartulisordiga seotud teadmisi. Samas korraldatakse selle konkursi raames ka sportlikke jõukatsumisi. Palju tegevusi on suunatud lastele, kus nad saavad hüpata batuudil, läbida takistusrada ja teha muudki põnevat. N-ö jõu- ja ilunumbritest huvitatud mehed-naised saavad võistleda kaerasordi “Jaak” ning odrasordi “Anni” kottide hoidmises sirutatud kätel, mis mõistagi toimub aja peale. Vahur Kukk mainib, et tegemist on kaasahaarava võistlusega, milles väga aktiivselt kaasa lüüakse. Läbi viiakse ka traditsiooniline võrkpalliturniir, mis viie-kuue võistkonna osavõtul vältab pea terve päeva. Sellisele päevale kohaselt saab teoks ka suurt publikuhuvi pakkuv köievedu.

Kõikidele seltsipäeval osalejatele pakutakse hernesordi “Mehis” hernestest keedetud suppi. See hernesort on samuti kohapeal aretatud.

Seltsipäeval toimub ka mälumäng, mille küsimused koostab sellel korral Rauno Võsaste. Tublimatele võistlejatele on auhinnad välja pannud Eesti Taimekasvatuse Instituut ja külaselts Vanaveski. Eelnevatel päevadel on osalenud umbes 300 inimest, kelle hulka mahuvad seltsipäevalised alates põnnidest kuni pensionieas inimesteni välja. Ühislaulmise korraldab tuntud laulumees Rauno Koorts Tabiverest. Nooremad inimesed saavad ka diskol osaleda.

Tavaliselt on olnud võimalus tutvuda ka Jõgeva alevikku ja selle ümbruskonna inimesi ning tegemisi kajastavate ajalooliste fotodega. Vahur Kuke sõnul loodavad korraldajad, et ehk saavad nad kellegi vanema inimese abiga tuvastada mõnel fotol seni tundmata pildile jäänud inimese või info pildil kajastuva tegevuse, objekti jne kohta. Jõgeva alevikus korraldatava seltsipäeva programm on koostatud lähtuvalt selle paiga ajaloolistest traditsioonidest ning korraldamisele on õla alla pannud sealse külaseltsi Vanaveski aktiivsed naisjuhid.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus