Jõgeva alevikus loodi sihtasutus tehniliste põllukultuuride töötlemiseks

Esmaspäeval moodustati Jõgeva Sordiaretuse Instituudi saalis sihtasutus Tehniliste Põllukultuuride Töötlemispark. Jõgevamaalt on sihtasutuse asutajaliikmeteks AS Werol Tehased, Jõgeva Põllumajandustootjate Liit ning Jõgeva vald.

Sihtasutuse Tehniliste Põllukultuuride Töötlemispark asutamislepingule kirjutasid alla veel Eesti Viljasalv, AS K.H Energiakonsult, Maaleht, Tallinna Tehnikaülikool. Sihtasutuse nõukogusse kuuluvad Werol Tehased nõukogu esimees Erki Aavik, Tallinna Tehnikaülikooli rektor Andres Keevallik ning Tartu Ülikooli Biokeemia Instituudi professor Mihkel Zilmer.

Asutamiskoosolekut juhtinud Weroli arendusdirektor Enn Pajupuu ütles, et sihtasutuse tulevane ülesanne on koordineerida teraviljast ja tärklisest saadava õli, proteiini ja tärklise kasutamist tehniliseks otstarbeks. Pajupuu sõnul on sihtasutuse raames plaanitud töötlemine nii, et ettevõtted on omavahel seotud ja teevad koostööd. Sihtasutuse juhataja, ettevõtja Jüri Ott ütles, et Tehniliste Põllukultuuride Töötlemispargi juhatamine on tema jaoks uus väljakutse ja et usutavasti on tal piisavalt kogemusi juhtimaks organisatsiooni, mis on vajalik mitmete väärt ideede ellurakendamiseks.

«Põllumajandustoodangu realiseerimine eeldab häid töötlemistingimusi. Sellised võimalused peaks looma ka uus sihtasutus, mis minu arvates tulnuks juba varem moodustada,» märkis asutamiskoosolekul viibinud põllumajandusminister Tiit Tammsaar.

Pärast koosolekut algas teaduslik konverents, kus esines ettekandega ka Tallinna Tehnikaülikooli rektor Andres Keevallik. «Teadlaste kohus on olla kursis maailmas toimuvaga ja mõelda välja uusi tehnoloogiaid,» kõneles ta ja teatas, et Eestis on päris kaugele jõutud biodiislikütusega seonduvate projektidega.

Jõgeva vallavolikogu esimees Aivar Kokk rääkis teaduskonverentsil sellest, mida saab omavalitsus ära teha soodsa ettevõtluskeskkonna kujunemiseks. Ta märkis, et praegu on teoksil projekt Jõgeva valla piirkondade kindlustamiseks tasuta internetiühendusega. Kokk avaldas lootust, et lähitulevikus ehitatakse raudteeharu Jõgeva linnast Werol Tehasteni.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus